XIX. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2016. május 19–22.
 • XX. ETDK felhívás
 • 2017-01-11 12:34:33

  Huszadik alkalommal szervezik meg, 2017. május 18-21. között, Kolozsváron az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK) reál- és humántudományi szekcióit, amelyet az idén 40 szekcióban hirdetnek meg a szervezők.

  A kolozsvári Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) a reál- és gumánytudományi szekciókat foglalja magába. A konferencia kihívást, lehetőséget nyújt a magyar anyanyelvű diákok számára, hogy összemérjék saját kutatási eredményeiket, szakmai tudásukat a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek területein. A konferencián részt vehetnek romániai és külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói is. 

  A kolozsvári ETDK elismertségét és szakmai hitelességét bizonyítja, hogy ez az egyedüli erdélyi reál- és humántudományi konferencia, amelyen részvételi jogot szerezhetnek a hallgatók a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), az adott tudományterületeken belül.

  A meghirdetett szekciókba február 1-től március 12-ig lehet jelentkezni az ETDK honlapján (www.etdk.kmdsz.ro) a szakdolgozat témájának, címének és a szakmai vezető nevének megjelölésével. A kivonatokat (a dolgozat összefoglalója) és a tanári igazolást március 21-ig kell eljuttatni az online felületre belépve. A dolgozatok végleges változatát április 24-ig elektronikusan, április 26–28. között pedig személyesen várjuk a jelentkezőket adatellenőrzésre a KMDSZ irodában.

  Az ETDK szervezője a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet.

  Meghirdetett szekciók:

  1. Állam- és jogtudomány

  2. Angol nyelv és irodalomtudomány – English Language and Literature

  3. Biológia

  4. Dramaturgia

  5. Filmművészet–Fotográfia

  6. Filozófia

  7. Fizika

  8. Földrajz

  9. Gyógypedagógia

  10. Gyógytorna

  11. Informatika

  12. Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok

  13. Kémia I.: Biokémia és szerves kémia

  14. Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

  15. Képzőművészet

  16. Kommunikáció

  17. Környezettudomány

  18. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing

  19. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment

  20. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy

  21. Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma

  22. Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

  23. Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

  24. Magyar nyelvtudomány

  25. Matematika

  26. Művészettörténet

  27. Néprajz

  28. Pedagógia

  29. Politológia

  30. Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

  31. Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

  32. Régészet

  33. Szociális munkás

  34. Szociológia és antropológia

  35. Teológia

  36. Testnevelés és Sport

  37. Területfejlesztés

  38. Történelem

  39. Turizmus

  40. Újságírás

  További, új szekciók, szekciók összevonása, felosztása, valamint el nem indítása:

  A meghirdetett szekciók mellett további új szekció hozható létre, ha teljesülnek a következő feltételek:

  1. a jelentkezési időszak végéig (2017. március 12.) az adott szekcióban indulni kívánó legalább öt tudományos munka szerzői jelzik a szervezőknek a szekció elindításának szándékát;

  2. legalább öt tudományos munka teljes dokumentációja eljut a szervezőkhöz a leadási időszak végéig (2017. április 28.);

  3. az adott szekció olyan tudományterületet fed le, ami nem tartozik valamely más egyetemi központban megrendezett más ETDK-hoz.

  A végleges szekcióbeosztás a jelentkezések függvényében alakul ki. Indokolt esetekben a szervezők fenntartják az egyes meghirdetett szekciók összevonásának, felosztásának, valamint el nem indításának jogát.

 • Köszöntő
 • 2017-01-10 12:43:32

  Tisztelt oktatók!

  Kedves diákok!

  2017-ben huszadik alkalommal szervezi meg a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát, május 18. és 21. között. 

  Reméljük, hogy idén is sok dolgozat fog beérkezni, sok hallgató mer majd kutatni, írni, bemutatni.

  Kövessétek az oldalt, nemsokára jelentkezünk a Hogyan írjunk szakdolgozatot? című előadássorozattal.

  Részletek hamarosan.

  Sikeres felkészülést kívánunk mindenkinek!

   

  A szervezők nevében,

  Kisgyörgy Réka

  XX. ETDK programkoordinátor

 • A XIX. ETDK díjazottjai
 • 2016-06-01 12:48:32

  Állam és jogtudomány

  I. díj: Mike Nimród - Online zaklatás: bűntény vagy durva játék?; témavezető: dr. Balogh Zsolt György

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Mike Nimród, Márton Mónika, Szabó Edina

               

  Angol nyelv és irodalom tudomány – English Language and Literature

  II. díj: Kiss Erzsébet Janka - Character Transformation by the Translator in The Catcher In The Rye. A Comparison of Hungarian Translations of the Novel; témavezető: Bökös Borbála

  III. díj : Barabás Blanka - (De)constructing Gender Stereotypes in Language Use; témavezető: Fazakas Noémi

  Különdíj: Erdős Alexandra-Henrietta - The Labyrinth Motif in Short Stories by J. L. Borges; témavezető: Veres Ottilia

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) nincs jelölt

   

  Biológia

  I. díj: Molnár Dalma - A gombasejtfal N-mannozilációjának hatása a Candida parapsilosis virulenciájára és szerepe a gazda-patogén kölcsönhatásban; témavezetők: Dr. Gácser Attila • Csonka Katalin

  II. díj: Szabó Csilla - Herbivória versus égetés hatása gyepekben élő évelő lágyszárú növények éves növekedésére és virágzására; témavezetők: dr. Ruprecht Eszter • dr. Fenesi Annamária

  III. díj: Holinka Botond - A vízi környezetet mezőgazdasági és ipari tevékenységek útján szennyező különböző anyagok együttes hatásai vízminőséget indikálni képes növényi életfolyamatokra; témavezető: Fodorpataki László

  Dicséret: Keresztes Kriszta Kincső - Rokondiszkrimináció és szuperkolonialitás a tölgyfahangyánál (Liometopum microcephalum); témavezető: Markó Bálint

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Erős Réka, Holinka Botond, Jakab Melinda, Keresztes Kriszta Kincső, Molnár Dalma, Szabó Csilla

   

  Dramaturgia

  I. díj: Bíró Árpád Levente - Felnőttelőadások az ötvenes-hatvanas évek nagyváradi bábszínházában; témavezető: Balázs Imre József

  III. díj:            György Emese - Janovics Jenő élete és munkássága; témavezető: Csuszner Ferencz

              Rancz Mónika - Az önbeteljesítő prófécia Szophoklész Oidipusz király című tragédiájának tükrében; témavezető: dr. Bréda Ferenc

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Bíró Árpád Levente

   

  Filmművészet – Fotográfia

  I. díj: Incze Kata - Zeneivé komponált színek Kar Wai Wong filmművészetében; témavezető: Blos Jáni Melinda

  II. díj: Lőrincz Jonatán - A város mint vizuális tapasztalat budapesti és kolozsvári gördeszkásvideókban; témavezető: Blos Jáni Melinda

  III.díj: Holhos Fanni - Mentális reprezentációk a Hiteles másolat című filmben; témavezető: dr. Pethő Ágnes

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Lőrincz Jonatán

   

  Filozófia

  I.díj: Bíró Noémi - Performativitás és prekaritás. A felforgató politikai cselekvés lehetőségei Judith Butlernél; témavezető: Szigeti Attila

  II. díj: Makai Edina - Művészeti projektek mint relációs formák; témavezető: Gregus Zoltán

  III. díj: Jakab Zalán-Tamás - A szelf alapjai; témavezető: Szigeti Attila

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Bíró Noémi, Makai Edina

   

  Fizika

  I.díj: Lingvay Mónika - Pigment-fehérje komplexek közötti kölcsönhatások és gerjesztésienergia-átadás in vitro rekonstituált fotoszintetikus membránokban; témavezető: dr. Lambrev H. Petar

  II.díj: Pintér Viktória - Gravitációs hullámformák összehasonlítása; témavezetők: dr. Gergely Árpád László • Tápai Márton

  III.díj: Kapusi Áron - Kritikus önszerveződés vizsgálata összegubancolódott anyagban; témavezetők: dr. Járai-Szabó Ferenc • Varga Levente

   

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Lingvay Mónika, Pintér Viktória

   

  Földrajz

  I.díj: Lengyel Hunor - Tizenöt évnyi munkásság nyomában. Cholnoky Jenő belföldi kutatásai kolozsvári professzorként (1905–1919); témavezetők: Bartos-Elekes Zsombor • Imecs Zoltán

  II.díj:   Șchiopu George és Gábor Ibolya - Az Erdélyi-medence sós vizeinek nyugati elterjedési határa; témavezető: dr. Czellecz Boglárka

  Simon Éva Beáta - A Körösfői-karsztfennsík karsztmorfológiai elemzése; témavezető: dr. Imecs Zoltán

  III.díj: Szakács-László Krisztina - Régi csíkszeredai kataszteri térképek; témavezető: dr. Bartos-Elekes Zsombor

  Antal Kristóf - Duna-delta partvidékének változásvizsgálata műholdfelvételek alapján; témavezető: dr. Imecs Zoltán

  Dicséret: Rigó Bálint - Az Euroviziós Dalfesztivál: nemzetközi konfliktusok a geopolitika színpadán; témavezető: dr. M. Császár Zsuzsa

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Antal Kristóf, Lengyel Hunor, Șchiopu George, Gábor Ibolya, Simon Éva Beáta, Szakács-László Krisztina

   

  Gyógypedagógia

  I.díj: Barna Márta, Nagy Renáta-Tímea - Zumba?! Mozgásfejlesztő program hatásvizsgálata; témavezető: Dr. Orbán Réka

  II. díj: Kürti Tünde - Pedagógusok és gyógypedagógusok SNI személyekkel szembeni attitűdváltozásainak vizsgálata, meghatározott időintervallum mentén;témavezető: Kálcza-Jánosi Kinga

  III.díj: Heveli Alexandra - Érzelmi és viselkedészavarok csökkentése a végrehajtó funkciók mentén művészeti elemeken alapuló foglalkozások által; témavezető: Kálcza-Jánosi Kinga

  Dicséret: Lázár Anita Kinga - A pedagógusok attitűdvizsgálata az inkluzív oktatással kapcsolatosan; témavezető: Orbán Réka

  Különdíj: Veres Janka Eszter - Fonématudatosság fejlesztése diszlexia-veszélyeztetett előkészítő osztályos tanulóknál; témavezető: Ráduly-Zörgő Éva  

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Barna Márta, Nagy Renáta-Tímea

  Gyógytorna – Testnevelés és sport

  I.díj: Illés Ágnes, Koffol Gábor - Tesióra! Mindennap?! – A szemléletváltás hatásainak vizsgálata a kiskorúak egészségfejlesztésében a mozgásszervi problémák prevenciójára nézve; témavezető: dr. Simon- Ugron Ágnes

  II. díj: Fehér Zsuzsánna - Achilles-ín-szakadás rehabilitációja gyógytornával; témavezető: dr. Simon-Ugron Ágnes

  III.díj: Oláh Réka - A jóga hatásai a motorikus képességekre a lumbáris lordózis rehabilitációjában és prevenciójában; témavezető: Simon-Ugron Ágnes

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Bakó Eszter, Fehér Zsuzsánna, Illés Ágnes, Koffol Gábor, Oláh Réka

   

  Informatika

  I.díj: Kiss Anna, Magyarosi Botond - FestivApp: általános szoftverrendszer rendezvények programjának böngészésére és menedzsmentjére; témavezető: dr. Simon Károly • Szilágyi Zoltán

  II. díj, kaposvári Precognox Kft. különdíja: Kádár Tamás-Csaba - Automatikus termékfelismerés nyugtákról készült képek alapján; témavezetők: Libál András • Bodó Zalán

  III. díj: Máté Attila-Barna, Nagy Roland - Legendárium Navigátor: szoftverrendszer a Székelyföldi legendárium számára; témavezetők: dr. Simon Károly • Kelemen Bálint • Szécsi Zsolt

  III. díj,  kaposvári Precognox Kft. különdíja:  Blénesi Attila, Páll Katinka-Pálma, Kedves Nándor, Kádár Tamás-Csaba  - Hangalapú beszélőfelismerés deep-learning módszerek használatával; témavezető: Csató Lehel

   kaposvári Precognox Kft. különdíja: Vas Patrik - Ensemble gépi tanulási módszer alkalmazása a Home Depot Kaggle versenyben; témavezető: Csató Lehel

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kiss Anna, Magyarosi Botond

   

  Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok

  I.díj: Kovács Szabolcs - A kolozsvári népbíróság tevékenysége a II. világháború utáni Erdélyben; témavezető: Lönhárt Tamás

  II.díj: Antal Róbert-István -   A Román Kommunista Párt létrehozása Csík megyében 1944–1948; témavezető: Lönhárt Tamás

  III.díj: Márkos Imre Örs - Az 1980-as évek végi romániai menekültügyi válság. A szófiai magyar nagykövetségre menekült 12 erdélyi magyar ügye; témavezető: Szabó Tamás

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kovács Szabolcs

   

  Kémia I. – Biokémia és szerves kémia

  I.díj: Albert Katalin - Optikailag aktív N-módosított glicinek és ezen vegyületek etil-észtereinek előállítása (1S,2S)-2-amino-1-aril-propán-1,3-diolokból (aril szerinolok); témavezetők: Mircea Darabantu • Majdik Kornélia

  II.díj: Gal Cristian Andrei - A CaL-B lipáz nanorészecskére való rögzítése, valamint alkalmazása, optikailag tiszta aril, heteroaril szekunder alkoholok előállítására; témavezetők: Paizs Csaba • Bencze László Csaba

  III.díj: Simó Babette - Fenotiazinil-kalkonok és triaril-pirazolok, -pirazolinok optikai tulajdonságainak vizsgálata; témavezető: Lovász Tamás

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Albert Katalin, Gal Cristian Andrei, Simó Babette

   

  Kémia II. – Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

  I.díj: Szőke Árpád Ferenc - Módosított elektródok dopamin meghatározására; témavezető: King Robert Bruce

  II.díj: Szentkirályi Csilla - Kalcium és magnézium szimultán analízise atomemissziós és atomabszorpciós eljárással metán-levegő lángban CCD detektoros mikrospektrométer felhasználásával; témavezető: Darvasi Jenő

  III.díj: Fodor Szilvia - Felületmódosított nanokompozitok előállítása, szerkezeti és fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata; témavezetők: Csavdári Alexandra • Pap Zsolt

  Dicséret:          Jákó Szabolcs - A negyedik periódus átmenetifémjeinek dimetáloborán-származékai: nikkel- és kobalt-vegyületek; témavezetők: Lupan Alexandru • Kun Attila Zsolt • King Robert Bruce

  Orbán Eszter - TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok aktivitása különböző modellszennyezők lebontásában; témavezetők: Kovács Gábor • Pap Zsolt

  Tóth Zsejke-Réka - Au- és Ag-TiO2 nanokompozitok fotokatalitikus hatékonyságának vizsgálata; témavezetők: Csavdári Alexandra • Pap Zsolt

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Szentkirályi Csilla, Szőke Árpád Ferenc

   

  Képzőművészet

  I.helyezés: Korom Stella Gréta - Minimalizmus az építészetben és a divatban; témavezető: Dr. Rétfalvi-Gaál Sarolta DLA

  II.helyezés: Tóth Judit - A műgyanták felhasználása a művészetben és a belsőépítészetben; témavezető: Varga Rita

  III.díj: Duka Tímea-Ildikó - Dante Pokla Salvador Dalí víziójában; dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Duka Tímea Ildikó

   

  Kommunikáció

  I.díj: Gazda Emese - Homo ludens. A kommunikációs diákok információszerzési szokásainak gamifikációja.; témavezető: dr. Kádár Magor

  II.díj: Nagy Eszter - Street art-jelenség az erdélyi városokban; témavezető: dr. Keszeg Anna

  III.díj: Salló Krisztina - A közösségi média szerepe krízishelyzetben. A Colectiv-tragédia lenyomata a Facebookon; témavezető: dr. Vincze Hanna Orsolya

  Dicséret: Varga Szilvia - Erdélyi magyarok politikai viselkedése az online közösségi oldalakon; dr. Toró Tibor

  Különdíj: Szabó Hanna-Rita - Kolozsvári kontextus. Nemzetközi távlatok a kortárs művészetkommunikációban; témavezető: Keszeg Anna

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Gazda Emese, Nagy Eszter, Salló Krisztina

   

  Környezettudomány

  I.díj: Nagy Emese, Tóth Krisztina - Közúti forgalom hatásának vizsgálata a pitypang (Taraxacum officinale) és talaj elemösszetételére; témavezető: Zsigmond Andreea-Rebeka

  II.díj: Rápó Eszter - Vízinövények stresszválasza Eriokromfekete T festékanyagra; témavezető: dr. Tonk Szende

  III.díj: Incze Réka, Erőss Ignác - Szennyvizekből történő fenoleltávolítás hatásfokának vizsgálata mikrokozmoszban és szakaszos üzemű (SBR) eleveniszapos reaktorban; témavezetők: Dr. Máthé István • Dr. Szilveszter Szabolcs

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Incze Réka, Erőss Ignác, Nagy Emese, Tóth Krisztina, Rápó Eszter, Thieme Nóra

   

  Közgazdaság és gazdálkodástudomány I. Marketing

  I. díj: Moldovan Imola Zsuzsánna - A mobile banking elfogadását befolyásoló tényezők a romániai lakosság körében; témavezető: dr. Săplăcan Zsuzsa

  II. díj: Köllő Andrea - A prosumer szerepe a marketingfolyamatokban; témavezető: dr. Săplăcan Zsuzsa

  III. díj: Gurzó Krisztina - Az online marketing eszköztárának felhasználása egy kisvállalkozás esetén: SoupeR esettanulmány; témavezető: dr. Seer László

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Gurzó Krisztina, Köllő Andrea, Moldovan Imola Zsuzsánna

   

  Közgazdaságtan és gazdálkodás tudomány II.  Menedzsment

  I. díj: Fekete Réka - Folyamatok fejlesztése vállalati és vevői szempontból az Agro Prod Com Dósa vállalatnál; témavezető: dr. Szász Levente

  II. díj: Szabó László Tamás - Kereskedelmi szolgáltatások minőségének elemzése és fejlesztése: az Auchan hipermarket esete; témavezető: dr. Szász Levente

  III. díj: Balázs Fülöp Lehel - Folyamatfejlesztési lehetőségek gyakorlati azonosítása az Avibi vállalatnál; témavezető: dr. Szász Levente

  III. díj: Szabó Sándor-Zsolt - Innováció a helyi gazdaságban. Az inkubátorházak folyamatainak fejlesztése komparatív megközelítésben; témavezető: dr. Szász Levente

  Dicséret: Csíki Ottó - A globális versenyhelyzet befolyásoló tényezői az autóiparban

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Balázs Fülöp Lehel, Csíki Ottó, Fekete Réka, Szabó László Tamás, Szabó Sándor-Zsolt

   

  Közgazdaságtudomány és gazdálkosátudomány III. - Pénzügy

  I. díj: Mosoni Noémi Zsuzsanna - Beszélhetünk-e aszimmetriáról a valutaárfolyamok transzmissziós mechanizmusa esetén?; témavezető: dr. Dézsi-Benyovszki Annamária

  II. díj: Batiz-Ferkő Orsolya - Az iszlám versus konvencionális bankrendszer: összehasonlító elemzés a pénzügyi válság előtti és utáni periódusban; témavezető: dr. Dézsi-Benyovszki Annamária

  III. díj: Dezméri Tünde-Ibolya - A bankok tőkéje és likviditása közötti kapcsolat; témavezető: dr. Dėzsi-Benyovszki Annamária

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Batiz-Ferkő Orsolya, Dezméri Tünde-Ibolya, Mosoni Noémi Zsuzsanna

   

  Magyar irodalom I. – A középkor és a kora újkor irodalma

  I. díj: Molnár Zsófia - „Még nem tudván, nevezet szerént ki volna”. Identitásváltozatok 17–18. századi erdélyi történeti feljegyzésekben; témavezető: dr. Gábor Csilla

  II. díj: Bréda Ildikó - Szövegközi kapcsolatok egy apokrif iratot feldolgozó históriás énekek alapján; Dr. Gábor Csilla

  III. díj: Szmutku Melinda - Mártírium, vértanúság. Szent Ágnes, az antikvitás mártírja közép- és kora újkori megközelítésben; témavezető: dr. Gábor Csilla

  Dicséret: Lázár Annamária - „Tarts meg, uram, engem…” – Hit, vallás és misztikus stíluselemek a széphistóriákban; témavezető: dr. Gábor Csilla

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Bréda Ildikó, Molnár Zsófia, Szmutku Melinda

   

   

  Magyar irodalom II. – Klasszikus magyar irodalom és 18-19 századi világirodalom

  I. díj: Kész Orsolya - Bródy Sándor testábrázolásai és a modern irodalmi szociográfia létrejötte; témavezető: T. Szabó Levente

  II. díj: Codău Annamária - Hányféle világirodalom? Az első nemzetközi komparatisztikai szaklap angolszász anyaga a magyar irodalom érdeke és az angliai perspektíva között; témavezető: T. Szabó Levente

  III. díj: Márton-Simon Anna - A modernné írt város. Városábrázolás Kiss József Budapesti rejtelmek című regényében; témavezető: T. Szabó Levente

  Dicséret: Tőtős Dorottya - Mitől modern A Hét? Világirodalmi kánon és öndefiníció A Hét korai évfolyamaiban; témavezető: T. Szabó Levente

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Codău Annamária, Kész Orsolya

   

  Magyar Irodalom III. – Modern és kortárs irodalom, irodalom elmélet I.

  I. díj: Pap Zsolt - Szabadságvariációk Csáth Géza műveiben; témavezető: Borbély András

  II. díj: Ugron Nóra - Hogyan beszél Orlando lába?; témavezető: Dr. Kovács Flóra

  III. díj: Horváth Evelyn - A Kazohinia mint kritikai utópia – műfajelméleti megközelítések Szathmári Sándor regényéhez; témavezető: dr. Maczelka Csaba

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Pap Zsolt, Horváth Evelyn, Ugron Nóra

   

  Magyar Irodalom III. – Modern és kortárs irodalom, irodalom elmélet II.

  I. díj: Gegő Virág - A tanúsítás lehetőségei; témavezető: Borbély András

  II. díj: Szabó Enikő - Erőszak, ellenállás, ember és állat: Krasznahorkai–Neumann: ÁllatVanBent; témavezető: Selyem Zsuzsa

  III.díj : Balázs Renáta - Félbehagyott emlékmunka. Nyelv- és én-konstituálási kísérlet Borbély Szilárd Nincstelenek. Már elment a Mesijás? c. regényében; témavezető: Orbán Gyöngyvér

  Dicséret: Jánosi Vivien Aliz - Múltteremtés Jónás Tamás Apuapuapu című művében; témavezető: Dr. Kovács Flóra

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Balázs Renáta, Gegő Virág, Jánosi Vivien Aliz, Szabó Enikő

   

  Magyar nyelvtudomány

  I. díj: Lakatos Aliz - A kétnyelvűség témája a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben; témavezető: Kádár Edit

  II. díj: Bátori Gyopár - Férfi- és női nyelvhasználat a 17−18. századi erdélyi boszorkányperekben; témavezető: Fazakas Emese

  III. díj: Nagy Eszter-Ágnes - Gondolkodásmód és világkép a nyelvhasználatban. Jonathan Safran Foer Rém hangosan és irtó közel és Mark Haddon A kutya különös esete az éjszakában című regényeinek összehasonlító szövegtani vizsgálata; témavezető: Máthé Dénes

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Bátori Gyopár, Lakatos Alíz, Nagy Eszter-Ágnes

   

   

  Matematika

  I. díj: Kajántó Sándor - F-kontrakciók általánosított metrikus tereken; témavezető: dr. Lukács Andor

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kajántó Sándor, Mester Ágnes, Páll Katalin-Pálma

   

  Művészettörténet

  I. díj: Lőrincz Lili - „Erre megy az út ezután, nyomomban az újabb ösvény.” Baász Imre Kalevala illusztrációi; témavezető: Pál Emese

  II. díj:  Barazsuly Viktória Adrienn - Földes Imre, a plakátfestő; témavezető: Pál Emese

  Újvári Dorottya - Az egyéni életúttól a történelem vizuális megtapasztalásáig a Kováts család 20. század eleji fényképalbumaiban; témavezető: Blos-Jáni Melinda

  III. díj:            Boér Ilka - Judit és Holofernész. Egy ótestamentumi jelenet megelevenítése kályhacsempéken; témavezetők: Kovács Zsolt • Lupescu Radu

  Tóth Gödri Iringó - Propaganda és/vagy művészet a Dolgozó nő havilap címlapjain; témavezető: Pál Emese

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Barazsuly Viktória Adrienn, Boér Ilka, Lőrincz Lili, Tóth Gödri Iringó, Újvári Dorottya

   

  Néprajz

  I.díj: Csiki Réka Orsolya - #jazzinthepark – online közösségszerveződés; témavezető: Szabó Árpád Töhötöm

  II.díj: Pál Emese - Őszi hadjárat Szentegyházán; témavezető: dr. Pozsony Ferenc

  III.díj: András Andrea - Rádióhallgatás vagy vallásgyakorlás? Esetelemzés; témavezető: dr. Keszeg Vilmos

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK)részvételi jogot szerzett:

  Csiki Réka Orsolya

   

  Pedagógia

  I.díj: Szabó Martina-Jácinta - A térlátás játékos fejlesztése 4. osztályos tanulóknál; témavezető: dr. Zsoldos Marchis Julianna

  II.díj: Tóth Noémi  - A zene gyerekekre gyakorolt hatásának vizsgálata Kokas Klára komplex művészi-pedagógiai programja alapján; témavezetők: Kádár Annamária • Benedek Tibor Magor

  III.helyezés: Kiss Orsolya - A Karamella-szigeten is túl: interaktív társasjáték Pozsár Edit meseregénye alapján; témavezető: Dr. Fekete Richárd

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Szabó Martina-Jácinta

   

  Politológia

  II.díj: Barabás Csongor – István - Az erdélyi magyar fiatalok migrációja és annak belső tényezői; témavezető: Székely István Gergő

  III.díj: Fodor Emőke - A magyar kisebbség nyelvi jogai a marosszentkirályi adminisztrációban; témavezető: dr. Toró Tibor

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kovács Kinga-Tünde, Teleki Tibor Csongor

   

  Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

  I.díj:    Órás Mariann Andrea - Különbségek a Facebook-használatban: kulturális, pszichológiai és szociális prediktorok; témavezető: dr. János Réka

  Tóth Tamás - Nyitott szemek, fagyott kezek; témavezető: Kálcza-Jánosi Kinga

  II.díj:   Sorbán Előd - Előítéletesek-e az erdélyi magyar fiatalok a különféle bűncselekmények megítélésekor: Milyen mértékben befolyásolja a „megérdemelt” büntetés súlyosságát a feltételezett elkövető címkézése? Mi számít jobban: hogy ki az elkövető, vagy az, hogy mit követett el?; témavezető: János Réka

  Tankó Emőke - Elhanyagolt és kreatív? – Az érzelmi elhanyagoltság és a kreativitás kapcsolata; témavezető: Szabó Kinga

  III.díj: Bencze Blanka - Fekete vagy fehér, jó vagy rossz, preferencia és interferencia csecsemőknél és óvodásoknál. Avagy képes-e a segítőszándék felülírni a bőrszín alapján való előítéletet?; témavezető: dr. Bernath (Vincze) Anna Emese

  Oroszi Noémi - Csalnak-e a gyerekek? – A becsületesség reprezentáció és erkölcsi viselkedés összefüggésének vizsgálata óvodáskorú és kisikolás gyerekeknél; témavezető: dr. Bernath (Vincze) Anna Emese; témavezető: dr. Bernath (Vincze) Anna Emese

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Órás Mariann Andrea, Tóth Tamás, Sorbán Előd

   

  Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

  I.díj: Barabás Lajos-Zsolt - Hangnemhez való illeszkedés hatása a munkamemória terjedelmére képzett zenészeknél; témavezető: Dr. Szamosközi István

  Vass Tamás-Áron - Stressz… ami jó, az jó! A stressz biológiai és pszichológiai markereinek vizsgálata és az erre épülő stresszredukciós program hatásvizsgálata; témavezető: Kálcza Kinga

  II.díj:   Domokos Andrea-Melinda - Kódolt vagy tanult a jó és a rossz? A segítő szándék percepciója az árvaházi és családban nevelkedett csecsemőknél; témavezető: dr. Bernáth (Vincze) Anna Emese

  Udvari Zsolt - Csak még egy apró dózis, és múlik a neurózis?; témavezető: Demeter Kármen

  III.díj: Barta Andrea - Az iskolában érvényesülő személyiségvonások és tanulási stílusok: az egyformaság egyetemessége és a különbözőség labirintusai; Szamosközi István

  Maluczán András Róbert - Te milyen nyelven érzel? Affektív inger kognitív feldolgozása többnyelvűeknél; témavezető: Szamosközi István

  Dicséret:          Farkas Szabolcs - Az arc mint poligráf: a megtévesztés észlelése a szavakban, a hangban, a testen és az arcon; témavezető: dr. János Réka

  Huszti Brigitta-Szintia - Salamon-paradoxon vizsgálata: éntávolítás hatása az én-más aszimmetria jelenlétére a közeli kapcsolatokról szóló bölcs érvelésben; témavezető: dr. Bernáth (Vincze) Anna Emese

  Különdíj:         Kiss Edina - Kreatív késztetések manifesztációja a borderline személyiségzavarban; témavezető: dr Kiss János

  Telegdi Christina - Gondolattól gyomorig; témavezető: Kálcza Jánosi Kinga

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Barabás Lajos-Zsolt, Vass Tamás-Áron, Domokos Andrea-Melinda

   

  Régészet

  I.helyezés: Ifj. Konkoly Sándor - Zsembéc titokzatos várának lokalizációja; témavezető: Lóczy Dénes

  II.díj: Kócza Richárd Róbert - A Noua kultúra marosdécsei temetőjének antropológiai elemzése; témavezetők: Dr. Molnár-Kovács Zsolt • Dr. Gál Szilárd Sándor

  III.díj: Nyulas Dorottya - A mikházi (Maros megye) katonai tábor római vasanyagának értelmezési lehetőségei; témavezető: Vass Lóránt

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kócza Richárd Róbert, Nyulas Dorottya

   

  Szociális munkás

  I.díj: Fodor Rita - Iskolai motiváció és családi háttér összefüggéseinek vizsgálata két gyergyószentmiklósi középiskolában, 9–11. osztályos diákok körében; dr. Dávid-Kacsó Ágnes

  II.díj: Zabolai Emőke Anna - „Dalol a szív, muzsikál a lélek.” – Idősek zenés foglalkoztatása; témavezető: Dr. Berszán Lídia

  III.díj: Ferencz Emese - Vallásos megküzdés az élet alkonyán; témavezető: Illyés Magda

  Dicséret:          Deák Enikő - Mentálhigiénés, támogató csoport szociális munkások számára; témavezetők: Dániel Botond • Berszán Lídia

  Király Réka-Katinka - A negatív testképhez kapcsolódó problémák prevenciója általános iskolásoknál; témavezető: dr. Antal Imola

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Fodor Rita, Ferencz Emese, Zabolai Emőke Anna, Deák Enikő, Király Réka-Katinka

   

  Szociológia és antropológia

  I.díj: Kis Balázs András - Nyelvi tájkép a Sziget Fesztiválon; témavezetők: dr. Horváth István • dr. Letenyei László

  II.díj: Györfi Kinga - Az ismerőstől az igaz barátig: barátságkép egyetemisták körében; témavezető: Nistor Laura

  III.díj: Szalai Luca - Büszkén, de fogyóban; témavezető: Dr. Letenyei László

  Dicséret: Duduj Szilvia - E-sportok: szórakozástól a munkáig; témavezetők: Dr. Péter László • Dr. Pásztor Gyöngyi

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kis Balázs András, Györfi Kinga, Szalai Luca

   

  Teológia

  I.díj: Lengyelfi Emőke - Én ne legyek irgalmas?; témavezető: Zamfir Korinna

  II.díj: Bacsó István - Természet vagy kegyelem? A Barth–Brunner vita egy lehetséges megközelítése; Visky S. Béla

  III.díj: Daly Attila - Nevelés a posztmodern kultúrában; a hagyományos elméleti oktatás dilemmája; témavezető: Ft. dr. András István

  Dicséret: Grigore Beata Aurelia - Az aknasugatagi római katolikus egyházközség története a 19. és 20. században; témavezető: Ft. Msgr. dr. Marton József

  Különdíj: Demeter István - A látszat néha csal? A szem és a fül zenéje a szív könnye!; témavezető: Ft. dr. András István

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Lengyelfi Emőke, Bacsó István

   

  Területfejlesztés

  II.díj: Csomai Emőke - Megújuló energiaforrások potenciálfelmérése az Északnyugat-Romániai Fejlesztési Régióban; témavezető: Sebestyén Tihamér-Tibor

  III.díj: Bencze Zselyke - Kolozsvár lakónegyedeinek zöldterület-fejlesztése vertikálisan; témavezetők: Gál Andrea • Imecs Zoltán

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Csomai Emőke, Bálint Melinda, Bencze Zselyke

   

  Történelem

  I.díj: Ladó Árpád-Gellért - Accipe gladium istum. Anjou-kori szúró- és vágófegyverek a korabeli ábrázolások tükrében; témavezető: dr. Lupescu Mária-Magdolna

  II.díj: Kajtár Gyöngyvér - „Szorgalmasan az szegényeket meg látogassák és cirkálják meg, kik érdemlik meg az alamizsnát s kik nem…” Az 1600/1601 telének kolozsvári koldusválsága; témavezető: Rüsz-Fogarasi Enikő

  III.helyezés: Sipos Balázs - Pécs-Nagyárpád városrész építéstörténete 1974-től napjainkig; témavezető: Dr. Pilkhoffer Mónika

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Kajtár Gyöngyvér, Ladó Árpád-Gellért, Pataki Szabolcs

   

   

  Újságírás

  I.díj: Vadas Henrietta - Hős vagy áruló Bradley Manning?; témavezető: dr. Tibori Szabó Zoltán

  II.díj: Kádár Hanga - Multiplatformos Harry Potter – az időtlenség titka; témavezetők: Vallasek Júlia • Deák Anita

  III.díj: Pakó Szilvia - Tudósítás szabályok nélkül; témavezető: Vallasek Júlia

  Dicséret:          Bede Laura - A nők reprezentációja a 2006–2016 közötti Oscar-díjas filmekben; témavezető: Botházi Mária

  Gedő Dalma-Orsolya - A Nőileg magazinból kibontakozó nő képe; témavezető: Botházi Mária

  Járay Zsanett - Az online médiafogyasztás szemben más hagyományos sajtótermékkel; témavezető: Botházi Mária

  A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett:

  Vadas Henrietta, Kádár Hanga, Pakó Szilvia, Gedő Dalma-Orsolya, Járay Zsanett

   

  Az Erdélyi Református Egyházkerület és a PADOC

  Alapítvány különdíjában részesül:

  Humántudományi:

  Néprajz: Csiki Réka Orsolya

  Társadalomtudomány: 

  Marketing: Moldován Imola

  Pszichológia: Toth Tamás

  Reáltudományi:

  Biológia: Molnár Dalma

  Sapientia EMTE

  Lőrincz Jonatán

  Humántudományi: dr. T. Szabó Levente docens

  Társadalomtudomány:  dr. Szász levente, docens

  Reáltudományi: dr. Lovász Tamás

  Sapientia EMTE: Blos-Jáni Melinda

 • 112 hallgató nyert részvételi jogot a XXXIII. OTDK-ra
 • 2016-05-24 16:50:08

  A XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Záró ünnepsége miatt telt meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Auditóriuma, vasárnap délután.

  A díjátadó gálát a BBTE Református Tanárképző zenepedagógia szakos hallgatók kórusa nyitotta meg, amely után a Vates Quartet zenekar szórakoztatta a hallgatóságot.

  A gyönyörű zenei művek után dr. Soós Anna, egyetemi docens beszéde következett, aki „termékbetakarítás”-nak nevezte a XIX. ETDK-t. Köszönetet mondott a hallgatóknak, a felkészítő tanároknak, a KMDSZ csapatának és a BBTE kollégáinak, akik a szervezésben segítettek. „Holnaptól a következő évre kell készülni, hiszen egy hosszú idő munkája, hogy ilyen szép termést takaríthassunk be.”

  Híres gondolkodók szavait használva, dr. Szabó Árpád Töhötöm, egyetemi adjunktus tartotta meg beszédét, aki főként az irodalomtudósok előtti „meghajlást” és a törődést hangsúlyozta ki: „ha a dolgozatok egy picit a boldogsághoz és mások iránti törődéshez vezettek, az már egy nagyon jó eredmény”.

  A beszédek sorát Rés Konrád Gergely, a KMDSZ elnöke zárta, aki gratulált a 319 versenyzőnek, és megköszönte a szervező csapat munkáját. Az ETDK-t egy trambulinhoz hasonlította, amely a felvezető lépcső egy foka. „Az ETDK alatt ötleteket szerzel egy nagyobb kutatáshoz, valamint a szakmai visszajelzések is nagyon fontosak”. Kiemelte, hogy nem csak a bulizás, hanem az egyetem és a fejlődés is fontos a szervezetnek és a hallgatóknak egyaránt.

  A felszólalásokat követően a díjátadó gála legfontosabb eseménye, a díjak átadása következett. Az első helyezettek 300 lejt nyertek a Kolozsvári Egyetemi Intézet jóvoltából, a második helyezettek 200 lejt a  Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkársága felajánlásával és a harmadik díjban részesültek 100 lejt az Iskola Alapítvány jóvoltából. Az Erdélyi Református Egyházkerület és a PADOC Alapítvány különdíjában öt hallgató és három vezető tanár részesült. A XIX. ETDK-ról 112 hallgató nyert részvételt a 2017-es magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

 • ETDK Mobil Alkalmazás
 • 2016-05-21 20:11:50

  Kedves Diákok!

  Megjelent az ETDK Mobil Alkalmazás, aminek segítségével napi lebontásban, időpontok szerint rendezve láthatjátok az eseményeket, szűrhetitek ezeket helyszínek és kategóriák szerint, valamint kereshettek előadáscímek és előadók alapján. Az események leírása mellett a helyszíneket térképen nézhetitek meg. Kedvencnek is jelölhettek eseményeket, ezekről majd értesítést kaptok a kezdési időpont előtt. Hasonlóan értesítéseket kaphattok a szervezőktől hírekről, esetleges programváltozásokról.

  Az alkalmazás elérhető a következő linkeken:

  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.codespring.festivapp.android

  iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/ifestivapp/id1108382627

 • Kedves versenyzők!
 • 2016-05-19 00:18:47

  Holnap kezdetét veszi a XIX. ETDK. A megnyitó ünnepségre 18 órától kerül sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Főépületében (Farkas u. 1 sz.) az Aula Magna teremben, ahol dr. Gergely László Árpád Gravitációs hullámok: előrejelzés, felfedezés, kilátások című előadása várja a hallgatóságot

  A honlapon (etdk.kmdsz.ro) a Program menüpont alatt megtalálható a keretprogram és a részletes szekcióprogram is.

  Pár fontos információ:

  A regisztrációs pont a BBTE Főépületének előterében található, csütörtökön 16 órától indul és a konferencia ideje alatt reggel 9 órától 17 óráig lehet majd beregisztrálni.  A regisztrációkor intézzük esetenként az elmaradt adminisztratív teendőket is (nevezési díjak, nyomtatási költségek visszatérítése, Adatbank-megállapodás stb.).

  A szekcióülés kezdete előtt negyed-félórával a legyeteka szekcióülés helyszínén (ekkor történne meg pl. a PowerPoint bemutatók kipróbálása).

  A szekcióülés lejárta után nincs eredményhirdetés, az eredmények a vasárnapi díjkiosztásig bizalmasan kezelendők.

  Kérjük, hogy a záróünnepségre hozzatok magatokkal személyazonossági igazolványt.

  Sok sikert kívánunk!

 • Előadástechnikai gyorssegély
 • 2016-05-09 18:32:39

  Előadástechnikai gyorssegély  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Kedves diákok!
 • 2016-04-26 15:18:01

  A dolgozatok feltöltésének határideje lejárt, így a következő lépések a dolgozatleadás, illetve az adatellenőrzés. Erre 2016. április 27–29. között lesz lehetőségetek, 10-től 18 óráig, a K+ Közösségi Térben (Memorandumului (Unió) utca, 3. szám). 

  Az online felületre belépve tudtok időpontot választani a dolgozatotok leadásához és az adatellenőrzéshez. Szekciótól függően a leadott dolgozat példányszámára vonatkozó információkat megtaláljátok a Formai követelmények fül alatt.

  Bárki leadhatja a dolgozatát, ha nem küldte be online akkor is, emelt díj ellenében (35 RON), valamint bármilyen adatot lehet cserélni (cím, kivonat, dolgozat). Megkérünk benneteket, hogy mielőtt eljönnétek az adatellenőrzésre nézzétek meg az online felületen a kivonatokat és a hozzá tartozó megjegyzéseket.

  Szeretettel várunk titeket a K+ Közösségi Térben! 

 • XVIII. ETDK-összefoglaló film
 • 2016-04-10 14:25:49
 • Figyelem! Új időpontban tartjuk a Hogyan írjunk szakdolgozatot? eseménysorozat Jog szekcióját!
 • 2016-04-10 14:10:35

  Kedves érdeklődők!

  A Hogyan írjunk szakdolgozatot? eseménysorozat Jog szekciójának előadása új ídőpontban, Április 6-án, 18 órától a K Plusz közösségi térben lesz megvartva.

  Köszönjük a megértést. Váruk mindenkit szeretettel!

  A szervező csapat

 • Meghosszabbított jelentkezési határidő!
 • 2016-03-15 14:43:11

  Kedves Jelentkezők!

   Gratulálunk a sikeres regisztrációhoz és további sok sikert, kitartást kívánunk a felkészülésben.

  Az online regisztráció lezártával néhány szekcióban nem gyűlt össze elegendő jelentkező a szekció elindításához, valamint több visszajelzést is kaptunk lemaradt dolgozatokra, ezért  a dolgozatok regisztrációját a kivonatok leadásáig, azaz március 29. 23:59-ig meghosszabbítjuk!

  A jelentkezési határidőig (március 13-ig) regisztrált dolgozatok alapján a következőképpen néz ki a szekciók helyzete:

  Szekciók, amelyek rendelkeznek elegendő számú dolgozattal:

  Biológia, Dramaturgia,Filmművészet–Fotográfia, Filozófia, Fizika, Földrajz, Gyógypedagógia, Informatika, Katolikus teológia, Kémia, Képzőművészet, Kommunikáció, Környezettudomány, Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I. II. III., Magyar irodalom I. II., Magyar nyelvtudomány, Művészettörténet, Néprajz, Pedagógia, Pszichológia, Szociális munkás,  Szociológia és antropológia, Területfejlesztés, Történelem,  Újságírás.

  Szekciók, amelyek még nem rendelkeznek a megfelelő számú dolgozattal az elinduláshoz:

  Állam- és jogtudomány, Gyógytorna, Idegen nyelv, Matematika, Nemzetközi kapcsolatok,  Politológia,  Protestáns teológia, Régészet, Testnevelés és sport, Turizmus.

  A meghosszabbított határidő minden szekcióra érvényes!

  Amennyiben dolgozatod azok közé a szekciók közé tartozik, amelyhez nem érkezett elegendő jelentkezés, akkor sincs veszve semmi! Ha március 29-ig van öt jelentkezés, illetve április 29-ig van öt leadott dolgozat a szekcióban, akkor indul a szekció. Ellenkező esetben az ide nevezett jelentkezők vagy más szekciót választanak, vagy szekciójuk összevonódik egy másikkal. A regisztrációk alapján folyamatosan frissítjük az állást.

   

  Minden jelentkezőnek lehetősége lesz részt venni a konferencián!

 • Az előzetes jelentkezés lezárult
 • 2016-03-14 00:36:43

  Az előzetes jelentkezés lezárult március 13-én éjfélkor, az adatok feldolgozás alatt vannak.

   

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Jog
 • 2016-03-03 11:29:13

  Előadó: dr. Fábián Gyula

  Időpont: március 23., 18:00-19:00

  Helyszín: EME-díszterem  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Természettudományok
 • 2016-03-03 11:28:56

  Előadó: dr. Markó Bálint

  Időpont: március 22., 18:00-19:00

  Helyszín: Állattani Múzeum épülete, I. emelet, S.Z.N. előadóterem (Vasile Gh. Radu előadóterem) )  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Fotó, film, média, képzőművészet
 • 2016-03-03 11:28:38

  Előadó: dr. Katona József

  Időpont: március 21., 18:00-19:00

  Heltszín: K plusz közösségi tér, Unió utca 3. szám  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Bölcsészet
 • 2016-03-03 11:28:02

  Előadó: dr. T. Szabó Levente

  Időpont: március 16., 18:00-19:00

  Helyszín: K Plusz közösségi tér, Unió utca 3. szám  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Pedagógia, pszichológia, szociológia, szociális munka
 • 2016-03-03 11:27:09

  Előadó: dr. János Réka

  Időpont: március 15., 18:00-19:00

  Helyszín: K Plusz közösségi tér  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Kommunikáció, újságírás, politológia
 • 2016-02-27 15:47:10

  Előadó: dr. Vincze Orsolya

  Időpont: március 10., 18:00-19:00

  Helyszín: K+

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Matematika és informatika
 • 2016-03-03 11:29:25

  Előadó: Gaskó Noémi

  Időpont: március 8., 18:00-19:00

  Helzszín: K Pusz közösségi tér, Unió utca 3. szám  Jelentkezés felkészítő előadásra Erre az előadásra a jelentkezés lezárult.
 • Hogyan írjunk szakdolgozatot? – Közgazdaságtan
 • 2016-02-27 15:44:51

  Előadó: dr. Szász Levente

  Időpont: március 3. 18:00-19:00

  Helyszín: FSEGA, 329-es terem

 • Tizenkilencedik alkalommal, negyven szekcióban
 • 2016-02-18 00:08:24

  Tizenkilencedik alkalommal kerül sor 2016. május 19-22. között, Kolozsváron az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK), amelyet az idén 40 szekcióban hirdetnek meg a szervezők.


  Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK) lehetőséget nyújt a magyar anyanyelvű diákok számára, hogy összemérjék saját kutatási eredményeiket, szakmai tudásukat a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek területein. A konferencián részt vehetnek romániai és külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói is.


  A kolozsvári ETDK elismertségét és szakmai hitelességét bizonyítja, hogy ez az egyedüli erdélyi reál- és humántudományi konferencia, amelyen részvételi jogot szerezhetnek a hallgató magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), az adott tudományterületeken belül.


  A meghirdetett szekciókba március 13-ig lehet jelentkezni az ETDK honlapján (www.etdk.kmdsz.ro) a szakdolgozat témájának, címének és a szakmai vezető nevének megjelölésével. A kivonatokat (a dolgozat összefoglalója) és a tanári igazolást március 29-ig kérjük a szervezőkhöz eljuttatni ugyancsak az online felületre belépve. A dolgozatok végleges változatát április 24-ig elektronikusan, április 27-29 között pedig személyesen várjuk a jelentkezőket adatellenőrzésre KMDSZ irodában.

  Az ETDK szervezője a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet.

 • Köszöntő
 • 2016-02-09 15:31:51

  Tisztelt oktatók!
  Kedves diákok!

  Az idén május 19. és 22. között kerül sor a XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára. Az ETDK szervezőcsapata már megkezdte a konferencia előkészítését. Reméljük már egyre több hallgatóban fogalmazódik meg a gondolat, hogy ETDK dolgozatot írjon.

  Az eddigi évekhez hasonlóan készülünk Hogyan írjunk szakdolgozatot? című előadássorozatot, hamarosan érkezünk a részletekkel.

  Érdemes honlapunkra folyamatosan visszatérni.

  Sikeres felkészülést kívánunk mindenkinek!

  A szervezők nevében,
  Kisgyörgy Réka
  XIX. ETDK programkoordinátor

SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Gheorghe Dima Zeneakadémia
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)

TÁMOGATÓK:


Proiectul realizat cu sprijinul Primăriei şi
Consiliului Local Cluj Napoca
Capitală culturală europeană 2021
oraş candidat

A rendezvény a Nemzeti Tehetség program által támogatott NTP-HTDK-M-14-0001 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Judeţean Cluj
• Kolozsvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala / Primăria Municipiului Cluj-Napoca
• Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Hivatal, Magyarország
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Magyarország
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE – Matematika és Informatika Kar
• Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyarország
• Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, Magyarország
• Balassi Intézet