XX. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2017. május 18–21.
Program
Keretprogram

Május 18., csütörtök

 

10:00-12:20 Gyógypedagógia, BBTE  Pszichológia és neveléstudományok  kar, 104-es terem (1989 December 21 sugárút, 128. szám)

10:00 - 14:20 Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 208-as terem

13:00 - 16:00  Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 009-es terem

16:00 - 17:20  Gyógytorna - Testnevelés és Sport, BBTE Testnevelés és Sport kar, Tanácsterem

18:00 Megnyitó , Díszelőadás: Dr. Balázs Mihály - Vallásfilozófiai útkeresés a korai újkori Erdélyben, Aula Magna

 

Május 19., péntek

8:00-10:40 Kémia I.: Biokémia és szerves kémia, BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar, 48-as terem - Előadás: Dr. Hornyánszky Gábor - Enzimek - a jövő katalizátorai?

8:30-11:50 Biológia, BBTE Biológia kar, B2-es terem

9:00-11:00 Pszichológia II.: Kognitív pszichológia, BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum (4. emelet)

9:00-13:40 Néprajz, BBTE Bölcsészkar épülete 204-es terem - Előadás: Kuti Klára - Kutatás, oktatás, múzeum: a kultúrakutatók felelőssége.

10:00-11:40 Állam- és jogtudomány - Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, BBTE Főépület

10:00-11:00 Filmművészet-Filmelmélet, Sapientia EMTE A204-es terem

10:00 Képzőművészet - Zene és zeneelmélet K+ Közösségi tér

12:00 - 18:20 Kommunikáció, BBTE Főépület, Blaga terem - Előadás: dr. Glózer Zita: A mémekről - komolyan. A memetikus médiatartalmak szerepe az új média ökonómiájában

10:00 - 15:40 Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 022-es terem

11:00-12:20 Politológia, Sapientia EMTE A105-ös terem

12:00-15:00 Területfejlesztés - Turizmus, K+ Közösségi Tér

12:00-17:40 Teológia II.: Római Katolikus teológia, BBTE Római Katolikus Teológia kar, Márton Áron terem

10:00-14:40 Történelem, EME Díszterem (Jókai/Napoca u. 2-4)

14:00-15:40 Filozófia, BBTE Főépület, Böhm Károly terem

14:00-19:00 Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom BBTE Bölcsészkar, Dézsi terem - Előadás: 14:00 Kucserka Zsófia Ki viszi át és hogyan? A 19. századi irodalom tanításának módszertani kérdései a felsőoktatásban és 18:20 Bódi Katalin: A képzőművészet szerepe Kazinczy Ferenc ízlésújítási törekvéseiben

14:00 - 15:40 Geológia, BBTE Főépület, Eugen Stoicovici Amfiteátrum

14:00-18:00 Szociológia és antropológia, BBTE Szociológia és szociális munkás kar 7-es terem (Plugarilor u. 34 szám) - Előadás: Péter László - Társadalmi problémák a populáris kulturális termékek fényében. Elemzési kísérlet két társadalmi kor zenei reprezentációiról 

15:00-17:20 Szociális munka, BBTE Szociológia és szociális munkás kar (Szántó u.), 14-es terem

 11:00 - 11:40 Matematika, K+ Közösségi Tér (Memo 3)

18:00 Előadás: Dr. Veres Valér - Kiből lesz kolozsvári egyetemi hallgató? A társadalmi mobilitás tényezői erdélyben, BBTE Főépület, Iorga terem

 


Május 20., szombat

 9:00-12:00 Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan, BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, 104-es terem (Mócok útja 11.)

9:00-11:00 Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia, BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum (4. emelet)

9:00-15:40 Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet, BBTE Bölcsészkar, Brassai terem

10:00-13:00 Földrajz, K+ Közösségi Tér

10:00-13:00 Pedagógia I., BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, 105-ös terem (Mócok útja 11.)

10:00 - 11:20 Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia, BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar, 48-as terem

10:00 - 14:20 Magyar nyelvtudomány, BBTE Bölcsészkar, Popovici terem - Előadás: dr. Prószéky Gábor - A nyelvi jelentés felismerése új számítógépes módszerekkel

10:00-13:20 Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, BBTE Főépület, Popoviciu terem

11:00-12:40 Teológia I. : Protestáns teológia, BBTE Főépület, Blaga terem

14:00 - 16:00 Fizika, BBTE Főépület, Victor Marian terem

10:00-12:20 Művészettörténet, BBTE Főépület, Bogrea terem

15:00-17:20 Újságírás, BBTE Főépület, Emil Pop terem

 15:00-18:20 Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások , BBTE Főépület, Popoviciu terem

15:00-16:40 Dratamurgia, K+ Közösségi Tér

18:00 Előadás: dr. Paizs Csaba - A biotechnológia-bio(kémia) esete az alkémiával, BBTE Főépület, Iorga terem

14:00 - 15:40 - Környezettudomány, Sapientia EMTE A203-as terem


Május 21., vasárnap

9:00-10:40 Régészet, EME Díszterem (Jókai/Napoca u. 2-4) - Előadás: drd. Dobos Alpár: Anyagi kultúra és etnikum a népvándorlás kori régészetben

9:00-11:00 Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma, BBTE Bölcsészkar, Dézsi terem - Előadás: Korondi Ágnes Szent Jeromos kultusza és az anyanyelvű írásbeliség a késő középkori Kelet-Közép-Európában

18:00 Záró gála – Auditorium Maximum

 ▲ fel
Állam- és jogtudomány - Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok

Május 19., péntek - BBTE Brazil központ

10:00 - Fejér Emőke: Miért antipatikus és miért szimpatikus egy-egy nemzet a romániai országimázs-vizsgálatok szerint?

10:20 - Fodor Hunor: Az okosautók használatának szabályozási perspektívái

10:40 -  Kedves Tamás Róbert: A migráció általában, napjainkban és magyar perspektívában

11:00 - Rigó Bálint, Kárász Krisztián József: Ukrán–orosz konfliktusok az Eurovíziós Dalfesztiválon

11:20 - Szőcs Attila-Szabolcs: Szabadságjogok korlátozása nemzetbiztonsági szempontból

▲ fel
Biológia

Május 19., péntek - BBTE Biológia kar, B2-es terem

8:30 - Barta Karola-Anna: Hogyan mérhető a kutya-gazda kapcsolat? Egy komplex vizsgálat tanulságai az interspecifikus kötődésről

8:50 - Kelemen Kinga: Milyen a jó szomszéd? Mag-mag interakciók vizsgálata denzitás és magméret függvényében

9:10 - Magyar Lilla-Brigitta: Amarilliszfélék filogenetikai szelekciója potenciális farmakológiai hatóanyagok felfedezése céljából

9:30 - Mező Anita-Hajnal: Növényi illóolajok baktériumölő hatása és quorum sensing gátlása a Serratia marcescens baktérium esetében

9:50-10:10 Szünet

10:10 - Nagy Zsuzsánna: TiO2 alapú fotokatalizátorok hatása hangyák túlélésére

10:30 - Pénzes Janka: Öregedés, életmenet és oxidatív stressz a madaraknál: egy összehasonlító vizsgálat

10:50 -  Salamon Pál, Both-Fodor Márta: Anyagcsere-mérnökséggel előállított, rekombináns E. coli törzsek génexpressziós profilelemzése és optimális tenyésztési körülményeinek meghatározása

11:10 - Tímár Rita: A hengeres vasvirág: (Xeranthemum cylindraceum) utóbbi években tapasztalható erdélyi terjedésének lehetséges okai és mechanizmusai

11:30 - Zongor Ágnes: Sugárkárosodás mérése kromoszóma-aberrációs módszerrel, külső sugárterápiával kezelt prosztatarákos betegeknél

▲ fel
Dramaturgia

 Május 20, szombat, K+ Közösségi Tér

15:00 - Balogh Dorottya: Mennyi? minden lehetnék – (szerep)identitások a Mennyi? című előadás kapcsán

15:20 - Biró Árpád Levente: Felnőttszínházi rendezők a nagyváradi Állami Bábszínház színpadán

15:40 - Darvay Botond: Gondolatok az ókori görög színházról

16:00 - Erdei Emese: Színész↔Néző: a kapcsolat létrejöttének feltételei és gátjai

16:20 - Heletya Orsolya: A hírnök szerepe a görög tragédiákban

▲ fel
Filmművészet–Filmelmélet

Május 19, péntek, Sapientia EMTE A204-es terem

10:00 - Antal-Fórizs Máté - Filmalkotások hatása a keresztény egyház modernizációjára

10:20 - Jakabos Orsolya: Női szerepek a Black Mirror sorozatban

10:40 - Simor Kamilla: „Az idő láthatatlan útvesztője” – Narratív komplexitás és időjáték Tom Tykwer filmjeiben

▲ fel
Filozófia

Május 19., péntek - BBTE Főépület, Böhm Károly terem

14:00 - Árvai Attila: Quine és Sartre a megismerésről

14:20: Császár Andrea Mária - Egzisztenciális játszmák – Gondolatok Hannah Arendt társadalomfilozófiájáról

14:40 - Jakab Zalán-Tamás - Privát nyelviség (Wittgenstein bogarai)

15:00 - Szilágyi Botond: Politikai tér, filozófiai tér – egy összehasonlítás kísérlete Arendt és Hegel nyomán

15:20 - Zsupos Norbert: Az irodalom transzcendenciája Gilles Deleuze filozófiájában

▲ fel
Fizika

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Victor Marian terem

14:00 - Curko Árpád: Atomok ionizációjakor jelentkező nemlineáris folyamatok

14:20 - Dénes Réka: A csatoló közeg viselkedése metronómok szinkronizációjakor

14:40 - Inczefi Róbert-Attila: Granuláris anyagok

15:00 - Kapusi Áron: Kritikus önszerveződés vizsgálata összegubancolódott anyagban

15:20 - Kelemen Szabolcs: A Brown-mozgás törvényszerűségeinek a kísérleti vizsgálata

15:40 - Lénárt Levente: Optimalizáció és modularitás evolúciós hálókban

▲ fel
Földrajz

Május 20, szombat, K+ Közösségi Tér

10:00 - Bálint Aliz Kamilla: Cholnoky-tanítványok a Földrajzi Közlemények és a kolozsvári hagyaték tükrében (1905–1919)

10:20 - Csergő Rebeka: A Rozsda-szakadék morfometriai és morfodinamikai elemzése

10:40 - Gábor Ibolya, Szopos Noémi-Mária: A Kászoni-medence keleti peremének ásványvizei

11:00 - Gilyén Roland: A Gálcsere–Páter-gerinc–Bükk területének szeméttérképe

11:20 - Gombos László-József: Az időjárási tényezők hatása a szamosfalvi források jellegére

11:40 - Kerekes Anna-Hajnalka: Összehasonlító elemzés földrajzi információs rendszerekre alapuló módszereket használva a földcsuszamlásokra való hajlamnak feltérképezésére. Esettanulmány: Szilágysági-dombság

12:00 - Konkoly Sándor: A Balkán földrajzi lehatárolásának problematikája

12:20 - Nagy Ilona: Településfejlesztési projektek összekapcsolódása és társadalmi megítélésük területi különbségei

12:40 - Varga Gellért: A városfejlődés hatásainak vizsgálata a kolozsvári Hója-gerinc északi és déli lejtőin

▲ fel
Geológia

Május 19., péntek - BBTE Főépület, Eugen Stoicovici Amfiteátrum

14:00 - András Kinga: Az Erdélyi-medence badeni sóképződményében előforduló sziliciklasztos kőzettörmelékek vizsgálata

14:20 - Hatházi Katalin: Kísérleti alacsony energiájú SAB klinkerek ásványtani és cementpasztáik fizikai mechanikai jellemzése

14:40 - Jakab Anna, Barabás Emese: Kis bentosz foraminifera-együttesek paleoökológiai vizsgálata az Erdélyi-medence középső-eocén (bartoni) Nummulites perforatus-os képződményeiből

15:00 - Kovács Kristóf, Simon Ottó Márk, Titi Szilárd, Bereczi Andrea: A málnási andezitek kémiai, ásványtani, kőzettani jellemzése és felhasználhatósága

15:20 - Simon Ottó Márk, Titi Szilárd: Az észak-gödemesterházi ércesedett magmás kőzetek hidrotermális mállása

▲ fel
Gyógypedagógia

Május 18., csütörtök - BBTE Pszichológia és neveléstudományok  kar, 104-es terem (1989 December 21 sugárút, 128. szám)

10:00 - Barna Márta: A Zumba® program hatása a mozgásra, a kognitív képességekre és a pozitív énképre

10:20 - Bőck Noémi: Dani és az állatkerti kiruccanás. Avagy a kommunikáció és felelősségteljes viselkedés fejlesztése szociális történetekkel, valamint képkártyákkal autizmus spektrum zavarral rendelkező gyerekeknél

10:40 - Csákány Edina, Makszim Edina-Beáta: A művészeti nevelés hatása az értelmi akadályozottak életminőségére

11:00 - Ernyi Kinga, Egyed Zsuzsánna: Autista gyerekek nagymozgásának és akarati cselekvésüknek fejlesztése drámapedagógiai módszerrel

11:20 - Imre-Muntean Kikerics-Kata: A szexuális diszfunkciók és a szocioszexualitás vizsgálata ép és sérült egyéneknél

11:40 - Nagy Renáta-Timea: Daktil memóriakártya hatása a hallássérültek elfogadására

12:00 - Péter Krisztina: Diszlexiaveszélyeztetett gyerekek fonématudatosságának, szókincsének, illetve emlékezetének fejlesztése játékokkal▲ fel
Gyógytorna - Testnevelés és Sport

Május 18., csütörtök - BBTE Testnevelés és Sport kar, Tanácsterem

16:00 - Balló Laura: Az óvoda és iskola közötti átmeneti korosztály sajátosságai és a motorikus képességeiknek fejlesztése a testnevelési órán

16:20 - Horn Mairin: Életminőség-javítás veleszületett spasztikus paraparézis esetében

16:40 - Oláh Réka: Coxartrózis rehabilitációja gyógytornával időskorban

17:00 - Sára Lukács Réka: A Latarjet-műtét utáni rehabilitáció


▲ fel
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Popoviciu terem

10:00 - Bárdi Orsolya: Folyamatos gesztusfelismerés gyorsulásérzékelővel

10:20 - Csáki Tamás: Lineáris genetikus programok gyorsítása GPU segítségével

10:40 - Deák Anna: Agilis szoftverfejlesztés a felsőoktatásban: tartalom vagy módszer?

11:00 - Demeter Csaba: Megerősítéses mélytanulás alkalmazása pénzügyi idősorokon

11:20 - Kálmán Noémi: Intelligens képelemzés kompozíciós szabályok alapján

11:40-12:00 szünet

12:00 - Képes Tamás-Zsolt: A verskészítő mesterséges kreativitás genetikus megközelítése

12:20 - Kurkó Mihály-Zsolt: Zuhatagtömörítés

12:40 - Péter Huba: CPU optimalizált szimuláció és vizualizáció

13:00 - Szilágyi Réka, Kis Nándor: Evolúciós játékok alkalmazása daganatos sejtek modellezésében


▲ fel
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Popoviciu terem

15:00 - Balázsi Róbert-Sándor, Ambrus Adrián-Zoltán: Terapeuták munkáját támogató szoftverrendszer: a dWelling projekt

15:20 - Bege István, Tóth Melinda: A PlentyGO: programajánló szoftverrendszer színházak számára

15:40 - Kendi Balázs, Nemes Szilárd, Szabó Sándor Zsolt: TempR – felhő alapú intelligens fűtésmenedzsment

16:00 - Kiss-Budai Mátyás: OnTrack – hibrid mobilalkalmazás hegyen való tájékozódása, segítségkeresése és információszerzése

16:20 - Kocs Krisztián - István, Hobaj Roland: A VRemote virtuálisvalóság-platform játékok megjelenítésére és irányítására

16:40 - 17:00 szünet

17:00 - Sinkler-Németh István: A Keyways Android App

17:20 - Sütő Zorán: MobileController

17:40 - Vincze Dávid, Zsebe Ákos, Gál Béni: Smart Home rendszer

18:00 - Zsebe Ákos, Váradi Péter, Vincze Dávid, Kovács Zoltán, Mátyás Róbert: Eseményvezérelt architektúra az összekapcsolt kémiában

▲ fel
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia

Május 19., péntek - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar, 48-as terem

8:00 - Előadás: Dr. Hornyánszky Gábor - Enzimek - a jövő katalizátorai?

8:40 - Antal Ferenc: Fenotiazin tartalmú dipirometánok szintézise

9:00 - Barabás Laura-Edit: Fenotiazin és indol alapú Schiff-bázisok szintézise

9:20 - Kovács Ildikó: Azometin-származékokkal képzett vas(II)-komplexek szintézise, fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

9:40 - Nagy Emma Zsófia: Aletta PcPAL fenil-alanin ammónia liáz szubsztrát tartományának kiszélesítése

10:00 - Paizs Emese: Szimmetrikusan funkcionalizált porfirinek szintézise

10:20 - Pákai Renáta-Petra: Vízoldható fenotiazinil-kalkonok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata


▲ fel
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

Május 20., szombat - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar, 48-as terem

10:00 - Jákó Szabolcs: 9. csoport fémjei dimetálborán-származékainak kiralitása és hipoelektronicitása

10:20 - Mihály Norbert-Botond, Hangan Horia: Fitoremediáció optimális körülményeinek meghatározása mesterséges neurális hálózatok használatával

10:40 - Rigó Melinda: Nano-gyógyszerhordozók adszorpciós és deszorpciós vizsgálata

11:00 - Szabó Róbert, Petrut Henrietta: Hidroxiapatit előállításának pH- és hőmérsékletszabályozása laboratóriumi körülmények között az IoT alkalmazásával

▲ fel
Képzőművészet - Zene és zeneelmélet

Május 19., péntek, BBTE Főépület, K+ Közösségi tér

10:00 Bilibok András: A fúga Dietrich Buxtehude művészetében

10:20 Huszár Emese: Csomagolástervezés – tojástartódesign

10:40 Péter Zsolt: A szöveg-dallam-harmónia kapcsolata Bach Máté-passiójának O Haupt voll Blut und Wunden című koráljában

▲ fel
Kommunikáció

Május 19., péntek - BBTE Főépület, Blaga terem

12:00 - Előadás: dr. Glózer Zita: A mémekről - komolyan. A memetikus médiatartalmak szerepe az új média ökonómiájában

12:40 - Ábrahám Zita: Szociodemográfiai tényezők befolyása a tartalommegosztásra a Facebook közösségi oldalon

13:00 - André Krisztina: A másság megjelenítése az erdélyi magyar és román sajtóban

13:20 - Barothi Brigitta, Tálas Eszter Tina Turner: A virágos képeslapok és minden napra egy idézet, avagy az X generáció és a Facebook

13:40 - Demeter Anita: YouTube vloggerek mint új médiasztárok? – egy Z generációs kutatás tapasztalatai

14:00 - 14:20 szünet

14:20 - Gedő Judit: Internet – vidék – iskola. Rurális térségben dolgozó pedagógusok viszonyulása a gyerekek internethasználatához

14:40 - Kristó Ákos: A MOL társadalmi felelősségvállalása és sportszponzorizációja

15:00 - Lapohos Sarolta: Sisters-kávé(zó) – miért jó?

15:20 - Lengyel Emese: Csajok, lányok, asszonyok. A Csajok című sorozat nőkarakterei és nőképe

15:40 - Lengyel Zsanett: Gyerekruhamárkák a fenntartható fejlődés nevében

16:00 - Mózes Mihály: Hollywoodi és független filmes plakátok 2016-ban

16:20 - 16:40 szünet

16:40 - Nagy Péter: Márkanevek köznevesülése

17:00 - Portik Tímea Andrea: Szervezeti imázs és intézményi identitás egyetemi és középiskolás diákoknál

17:20 - Szabó Rozália-Noémi: A Banca Transilvania új arculatának hatásai a kovásznai kisvállakozókra

17:40 - Száfta Eszter Borbála: Fanyalgó macska, kritikus társadalom. A „morcos macska” mém retorikai elemzése

18:00 - Szőcs Csilla: Termékelhelyezés román videoklipekben

18:20 - Ürmösi Júlia Eszter: Erdélyi múzeumok az online térben: az Árkosi Tájmúzeum Facebook-kommunikációja (esettanulmány)


▲ fel
Környezettudomány

Május 20.  - Sapientia EMTE A203-as terem

14:00 Kántor Izolda: Városban és város közelében nőtt mezei csiperke fogyaszthatóságának felmérése az elemösszetétel alapján

14:20 Maxem Emese: Csíkszereda levegőjének mikrobiológiai vizsgálata

14:40 Rákossy Izabella: Kovaalga-közösségek összehasonlítása az élőhelyük függvényében egy máramarosi tőzeglápban

15:00 Szabó Ágota Réka: Természetes erdőssztyeppek és tájidegen fenyőültetvények pókközösségei és funkcionális diverzitásuk

 15:20 Varga Hilda-Mária: Vizes közegben vizsgált szerves festékindikátorok megkötődése szilárd biohulladék felületén

▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing

Május 18., csütörtök - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 009-es amfiteátrum

13:00 - Bajkó Erika: A Body House fitneszstúdió marketingkommunikációja az interneten

13:20 - Csula-Albert Andrea, Nagy Anita: Digitális paradigmaváltás a kiskereskedelemben: fogyasztói elfogadás vizsgálata innovatív fizetési szolgáltatások esetében a román kiskereskedelmi szektorban

13:40 - Farkas Gellért Dániel: Tokaj borrégió marketingje a közösségi média oldalain

14:00 - Giriti Zsófia, Páll Renáta: Kiskereskedelmi vállalatok reklámjai egy kolozsvári rádióban

14:20 - Haidu Arabella: Az employer branding kihívásai

14:20 - 14:40 szünet

14:40 - Ilyés Ágnes: Személyes adatok felhasználása a marketingben fogyasztói szemszögből

15:00 - Kovács Anita, Csukás Attila: Teázót nyitunk! – egy vállalkozás üzleti és marketingterve

15:20 - Orbán Renáta: A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a Huawei globális márkánál

15:40 - Páll Renáta: TÜKRÖM, TÜKRÖM: REKLÁMÜZENETEK, MINT A KULTÚRA TÜKÖRKÉPEI. Bankreklámok kultúrák közti elemzése Romániában és Magyarországon  

16:00 - Berezvai Zombor: Nézzünk az eredmények mögé – hogyan jelentkezik a marketing hatása?

▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment

Május 18., csütörtök - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 208-as terem

10:00 - Cseh Erna Andrea: Szolgáltatásminőség és vevőelégedettség vizsgálata a Bálványos Resortban

10:20 - Csíki Ottó: Az autókereskedők elhelyezkedését és tevékenységét befolyásoló tényezők Romániában

10:40 - Gál Mariann: Egy hegyvidéki panzió üzleti terve

11:00- Hajnal Katalin: A közösségi média hatása a fogyasztói döntésekre és stratégiai felhasználása

11:20 - Kiss Brigitta-Ildikó: ERP rendszerek innovációja a vállalati igények függvényében

11:40 - Kovács Sámuel: Az East Grain vállalat üzleti terve

12:00 - 12:20 szünet

12:20 - Lázár Ábel: Tudásmenedzsment-elméletek és -rendszerek adaptálása

12:40 - Molnár Tamás: A sharing economy hatása a szolgáltatások átalakulására

13:00 - Szabó Blanka-Paula: Tudásmenedzsment és tudásmegosztás egy kolozsvári telephelyű multinacionális vállalat belső hálózatában

13:20 - Szabó Orsolya Angyalka: A szolgáltatási csomag kibővítésének tervezése egy járművezető-oktatási vállalatnál

13:40 - Virágh Tihamér: Disztribúciós hálózat tervezése a Csíki Sör Manufaktúránál

14:00 - Weigert Judit: Lean menedzsment módszerek az egészségügyben – esettanulmány egy magyarországi kórházban


▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy

Május 19., péntek - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 022-es terem

10:00 - Barabás Eszter: Az erdélyi magyar felsőoktatásban tanuló 18–25 éves fiatalok pénzügyi magatartása és attitűdje

10:20 - Bonczidai Boglárka: Jobban teljesítenek az inflációs célt követő országok?

10:40 - Gábos Etelka: Vállalkozások a startup szakaszban, a Lunca Someșului Mic szövetkezet üzleti terve

11:00 - Gocz Renáta-Hilda: A romániai kereskedelmi bankok jövedelmezőségének meghatározó tényezői

11:20 - Heletya Dorottya: A lakáspiac alakulása Romániában, különös tekintettel a kolozsvári lakáspiacra

11:40 - Hutzel Nóra: A pénzügyi stabilitás mérésének lehetőségei

11:40 - 12:00 szünet

12:00 - Hutzel Zsanett: Hitelminősítő intézmények minősítési módszerei

12:20 - Katona Edina: Vállalati folyamatok hatékonyságának növelése és ERP rendszerbe való implementálása

12:40 - Kiss Norbert: Controlling rendszerek implementálásának szükségessége a KKV-szektorban

13:00 - Manaszes Tiberius: Teljesítményértékelés és kompenzációs rendszerek hatása a pénzügyi eredményre

13:20 - Nagy Evelin: Monetáris politika alakulása inflációs célkövetést alkalmazó országok esetén

13:40 - Pánczél Ildikó: Egy beruházási projekt felépítése és kockázatának értékelése – esettanulmány

13:40 - 14:00 szünet

14:00 - Szabó Bella: Románia csatlakozása az euróövezethez

14:20 - Tamás István: Egy beruházási projekt értékelése – esettanulmány

14:40 - Unger Botond: A román adórendszer hatékonysága és tendenciái

15:00 - Vigh Levente: Vállalati controlling rendszer kialakítása és fejlesztése egy kereskedelmi vállalatban

15:20 - Vonsz Evelin: Közösségi gazdaság: előnyök és hátrányok

▲ fel
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma

Május 21., vasárnap - BBTE Bölcsészkar, Dézsi terem

9.00 Plenáris előadás: Dr. Korondi Ágnes: Szent Jeromos kultusza és az anyanyelvű írásbeliség a késő középkori Kelet-Közép-Európában

10.00 Kovács Boglárka: Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiája Johannes Amos Comenius oktatáselméletének tükrében

10.20 Mărcuțiu-Rácz Dóra: Élektra „megkeresztelése”: Bornemisza Péter Magyar Elektrájának keresztény kontextusa

10.40 Miklós Ágnes: Az anyanyelv használatának lehetőségei a trienti liturgiában

11.00 Sós Timothy-Valentin: Széphistória: versengő szerelemképzetek és moralitás▲ fel
Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

Május 19., péntek - BBTE Bölcsészkar, Dézsi terem

14.00 Plenáris előadás: Dr. Kucserka Zsófia: Ki viszi át és hogyan? A 19. századi irodalom tanításának módszertani kérdései a felsőoktatásban

15.00 Asztalos Veronka-Örsike: Korai magyar Ibsen-recepció a 19. század végén

15.20 Buksa Emese: Színészi siker és közéleti jelenség. Pálmay Ilka, a színészikon

15.40 Codău Annamária: Újragondolt esztétizmus(ok) Ambrus Zoltánnál

16.00 Márton-Simon Anna: Változatok rejtelmekre. A honosított és újraértett Sue-féle városregény a 19. század közepén

16.20 Nagy Egon: „Rémlik mintha látnám termetes növését” – Toldi Miklós mint fiktív hős a 18–19. századi magyar irodalomban

16.40 Nagy Hilda: Orvosokról orvostól – medikusreprezentációk és diskurzusuk Csáth Géza írásaiban

17.00 Szünet

17.20 Radnai Dániel Szabolcs: A nemzeti irodalom kis történetei. Arany János karaktere Mikszáth Kálmán irodalmi esszéiben

17.40 Simon Lilla: Eszmeiség és polifónia Dosztojevszkij Ördögök című regényében

18.00 Szegedi Csilla: Tündérek Vörösmarty eposzaiban és a Csongor és Tündében

18.20 Tőtős Dorottya: Mitől modern A Hét? A világirodalom közvetítésének önreflexív módozatai A Hét korai évfolyamaiban

18.40 Plenáris előadás: Dr. Bódi Katalin: A képzőművészet szerepe Kazinczy Ferenc ízlésújítási törekvéseiben▲ fel
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

Május 20., szombat - BBTE Bölcsészkar, Brassai terem

9.00 Plenáris előadás Bagi Zsolt: Új kultúrát teremteni. József Attila emancipációs programja 1933 után

10.00 Sárkány Tímea: A fájdalom tájából felszakadó kiáltások Hervay Gizella posztumusz kötetében

10.20 Biró Brigitta: A test mint metalepszis

10.40 Dósa Villő: Nyelvi és testi tapasztalat két Kosztolányi-regényben

11.00 Erdős Katalin: „Holvoltálfiam?” – korlát és kötődés. / Bartis Attila A nyugalom című regénye és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház azonos című előadása kapcsán

11.20 Jánosi Vivien: Szökésvonalak feltérképezése Jónás Tamás prózájában

11.40 Szünet

12.00 Györfi Tünde Edina: „Bűn csak az lehet, amivel Istent sértjük...” Nőigazság a férfitársadalomban Berde Mária A szent szégyen című regényében

12.20 Gaál Gabriella: (Szöveg)testtöredékek labirintusa. A hiány alakzatai mint pillanatnyi érintkezési felületek Tóth Krisztina Pixel című novelláskötetében

12.40 György Alida: A lélek tüzes kemencéje – társadalmi változások Berde Mária regényében

13.00 Gödri Csilla:  Hetven felett irány a hegy – az öregkori marginalizáció irodalmi mintázatai

13.20 Kiss Orsolya: Mit rejt a pelevári bazár? A meseregény-értelmezés lehetőségei

13.40 Ebédszünet

14.40 Marin Diana-Karola: Variációk otthontalanságra a Zuhanásokban

15.00 Máthé Nóra: A kortárs magyar esszé helyzete

15.20 Mátyás Gergő: Az emberpark és a Harcosok klubja

15.40 Miklós Krisztina: A beteg gyermek motívuma mint az oppozíciók találkozási pontja A szegény kisgyermek panaszaiban

16.00 Sánta Miriám Gabriella: Avantgárd, underground – kortárs metálzenei színterek

16.20 Szünet

16.40 Szabó Attila: A (marha)hús áttűnései Nádas Péter és Nemes Z. Márió műveiben

17.00 Tamás Orsolya: Társszerzős művek problematikája a szürrealizmusban

17.20 Fekete Ágota: A franciaság imagológiája Kuncz Aladár Fekete kolostor című regényében

17.40 Bilibók Karola: Kreatív írásgyakorlatok időterei▲ fel
Magyar nyelvtudomány

Május 20., szombat - BBTE Bölcsészkar, Popovici terem

10:00 - Airizer Andrea: A magyar és az angol nyelv színekkel kapcsolatos frazémáinak kontrasztív vizsgálata

10:20 - Bede Emőke: Az anyanyelv presztízse a szatmárnémeti magyar középiskolás diákok körében

10:40 - Breier Andrea: A habituális aspektus problematikája a magyar nyelvben

11:00 - Erdei-Doloczki Csilla: Tárgyatlant mondok, tárgyas lesz belőle? Áltárgyas szerkezetek a magyarban

11:20  Jankó Ingrid Blanka: Kontaktusjelenségek a hosszúmezői diákok nyelvhasználatában

11:40 - 12:00 szünet

12:00 - Karácsonyi Krisztina: A magyar főnévi kifejezések szintaktikai szerkezete (a deverbális főnevek tükrében)

12:20 - Kiss-Simonfi Erzsébet: Eminescu Glossă című versének magyar fordításai

12:40 - Péter Ágnes: Állatok és becsmérlés a 16–19. századi Erdélyben

13:00 - Ráduly Nóra Boglárka: Gelence ragadványneveinek funkcionális-szemantikai vizsgálata

13:20 - Tempfli Zsófia: Bloggerek/vloggerek nyelvhasználata

13:40 - Tóth Imola: Mi mindent kell tudni ‒ a hangokról? Hangtan az általános iskolai oktatásban

14:00 - Előadás: dr. Prószéky Gábor - A nyelvi jelentés felismerése új számítógépes módszerekkel

▲ fel
Matematika

Május 19., péntek - K+ Közösségi Tér

11:00 - Borbély Andor: Preinjektív Kronecker-modulusok bővítési szorzata

11:20 - Toth Emőke: Helly tételének különböző változatai


▲ fel
Művészettörténet

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Bogrea terem

10:00 - Előadás: Jékely Zsombor Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki Kálvária-oltárának nürnbergi kapcsolatai

10:40 - Barazsuly Viktória Adrienn: „Hát ha olyan kíváncsi, legyen” – Földes Imre karikatúrái

11:00 - Boér Ilka: Olaszkoszorús motívumú kályhacsempék a kolozsvári unitárius püspöki ház anyagából

11:20 - Csergő Nóra, Benedek Emőke, Antal Vivien, Lukács Dávid-Attila: Makovecz Imre helye az organikus építészetben

12:40 - Deák Ferenc Loránd: Miklóssy Mária festészetéről

13:00 - Szathmári Edina: Marthy Pál marosvásárhelyi lakóháza és más téglaszalagos épületek

13:20 - Tóth Gödri Iringó: Életművek töredékei – a Dolgozó Nő címlapfotóinak helye alkotóik életművében

13:40 - Varga Andrea: Bakosi Bak Lajos műasztalos gyáros portréja – kolozsvári tevékenysége és működése a századfordulón


▲ fel
Néprajz

Május 19., péntek - BBTE Bölcsészkar épülete 240-es terem

9:00 - Előadás: Kuti Klára - Kutatás, oktatás, múzeum: a kultúrakutatók felelőssége.

9:40 - André Mária Irén: A gyimesközéploki Tudósító története / A kezdetektől a végig

10:00 - Csiki Réka Orsolya: Jazz in the Park – fesztivál mint közösségszervező platform

10:20 - Erdei Virág: 20. századi betlehemezés Érszőllősön

10:40 - Fazekas Kachef Wahiba: Egy egzotikus világ tükrében

11:00 - 11:20 szünet

11:20 - György-Lőrincz Zsuzsa: „Szeretet töltsön el minket...” A székelyudvarhelyi Krisztus Szeretete Egyház bemutatása

11:40 - Kedves Anett: A „kis magyar világ” székelyföldi képeslapjai. Andory Aladics Zoltán vizuális reprezentációi

12:00 - Kiss Anna-Ilona: Hogyan tovább? – a gernyeszegi Teleki-kastély revitalizációs stratégiája

12:20 - Pál Norbert: „Fejéhez e sír / kő emlékül tétetett...” A kiskedei köztemető etnoszemiotikai vizsgálata

12:40 - Pop Zsuzsa Ágnes: Nyelvi idegenség a várossal szembesült székiek narratíváiban

13:00 -  Timaru Andreea Carina: Az életmód és az életminta változása Pusztinán a hozomány tükrében

13:20 - Vass Noémi: Szállást keres a Szent Család. Egy rítus médiumainak vizsgálata


▲ fel
Pedagógia I.

Május 20., szombat - BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, 105-ös terem (Mócok útja 11.)

10:00 - Ardai Bernadet: Lim-lom színház. A „Lim-lom színház” választható tantárgy hatása a szövegalkotási készség és tanulási attitűd fejlődésére

10:20 - Bagosi Éva Katalin: ÉLETMESÉK – Szövegalkotás fejlesztése digitális történetmeséléssel

10:40 - Bartis Tímea: A rajzfilmkarakterek hatása a gyermekek táplálkozással és testsúllyal kapcsolatos sztereotípiáinak alakulásában

11:00 - Csibi János: Reformpedagógiák Magyarországon

11:20 - Demeter Ágota: A zenei nevelés hatása a gyermekek fogalmazási képességeinek fejlődésére

11:40 - Gagyi Edit: A szóelőhívási folyamatban és szóértési nehézségekben mutatkozó nyelvi hátrány leküzdése „saját könyv” segítségével

12:00 - Jére Noémi: Hallássérült gyerekek szókincsének és tanulási motivációjának növelése Montessori-pedagógia alkalmazásával, beszédmegértésének és a beszédhangok kiejtésének fejlesztése zenei elemekkel

12:20 - Kádár (Darlati) Enikő: Mesepárnás mesecsoda – nyelvőrzési lehetőség a Beszterce megyei szórványóvodákban

12:40 - Szakács Renáta: Balkezes, 1. osztályos tanulók grafomotoros készségének és téri orientációjának fejlesztése


▲ fel
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan

Május 20., szombat - BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, 104-es terem (Mócok útja 11.)

9:00 -Előadás: Deme Tamás - Van-e rendszer a neveléstudomány társaslélektani szemléletében? - Karácsony Sándortól Pál Ferin át Henri Bouladig

9:40 - András Zsuzsa-Rózsa: Ötujjas – a rendezett íráskép alakítása első osztályban

10:00 - Csáki Imola: Nyelvi készség fejlesztése roma gyerekek körében a Waldorf mesetanítás-módszerével, bábok és babák alkalmazásával

10:20 - Konyecsni Gábor Ákos: E-lbeszélés: digitális történetmesélés a felső tagozat irodalomoktatásában

10:40 - Kupeczik Éva: Az ápolás- és betegellátás alapszak pályaképe

11:00 - Paulik Paula: Alternatív értékelési módszerek használatának vizsgálata a csoportkohézióra

11:20 - Ráduly Réka-Mónika: A hiperaktív viselkedés csökkentése, a koncentrációs készség növelése és az impulzuskontroll fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel ADHD-s és diszlexiás kisiskolások esetében

11:40 - Szakács Cecília: Sokszínű szótanuló – szókincsfejlesztés Montessori-gyöngyökkel


▲ fel
Politológia

Május 19., péntek - Sapientia EMTE A105-ös terem

11:00 - Ádám Rebeka Nóra: Az új amerikai kormányzás várható hatásai az orosz–ukrán konfliktusos helyzetre vonatkozóan

11:20 - Bálint Emőke: A néptanító szerepe a magyargyerőmonostori lokális identitás megteremtésében

11:40 - Simó Helga: Ellenségképek az erdélyi magyar kisebbségi sajtóban

12:00 - Varga Szilvia: Erdélyi fiatalok politikai szocializációja

▲ fel
Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

Május 20., szombat - BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum (4. emelet)

9:10-9:25 Benedek Alexandra: A cenzúrázott mesék befolyása a magatartásra

9:30-9:45 Boros Edina: Nyerve élni vagy élve nyerni? 

9:50-10:05 Bugán Eszter: Extrém sportolókban jelentkező személyiségvonások

10:10-10:25 Orbán Ágota: Kulturális és személyiségbeli különbségek a kreatív énhatékonyságban

10:30-10:45 Pálkó-Dani Tímea: Te segítenél? – avagy az altruizmust befolyásoló tényezők középiskolások körében

10:50-11:05 Rais-Wallner Orsolya: A manipulált egészség. A befolyásolhatóság, a személyiség és a kontrollhely kapcsolata az egészségkárosító magatartásformákkal egyetemisták körében

▲ fel
Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

Május 19., péntek - BBTE Pszichológia és Neveléstudomány kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum (4. emelet)

9:10- 9:25 Barta Andrea: Az iskolai eredményesség prediktorai: tanulási stílus, személyiség és kontrollhely hatása a diákok teljesítményére

9:30-9:45 Csüdör Balázs: Információkereső viselkedés mint a továbbtanulás és/vagy pályaorientáció prediktora

9:50-10:05 Datner Arnold Szabolcs, Jakab Erika: Az analitikus és az intuitív gondolkodás: stratégiák a feladatmegoldásban

10:10- 10:25 Kiss Edina: Határvilág – a borderline és a kreativitás kapcsolata

10:30- 10:45 Losteiner Hanna Zsófia: Az ökológiai intelligencia média általi befolyásolhatósága 1–4. osztályos diákoknál

Szünet: 15 perc

11:00-11:15 Lőrincz Máté: A flow legyen veled

11:20-11:35 Maluczán András Róbert: Te milyen nyelven érzel? Képi és propozicionális érzelmi inger feldolgozása többnyelvűeknél

11:40-11:55 Tamás Borbála: „Felismerni=jelentést adni” – a torzított tárgyak észlelése és a jelentésadás sajátosságai képzőművész és más szakos diákoknál (összehasonlító elemzés)

Szünet

12:10- 12:25 Molnár Hunor: A siker-kudarc és kudarc-siker időbeli egymásutániságának személyiség- és motivációs meghatározói

12:30 – 12:45 Tolnai Edina-Renáta: Intertemporális döntések: az érettségire/felvételire fordított felkészülési idő és a szabadidő arányának motivációs háttere

13:00 Előadás: Szilágyi N. Sándor- Fogalmak és hangulatok


▲ fel
Régészet

Május 21., vasárnap - EME Díszterem (Jókai/Napoca u. 2-4)

9:00 - Belbe Sebastian: Magánvárak a régészeti és írott források tükrében, Tuszatelke esete

9:20 - Dezső Zsolt Balázs: A rómaiak nyomában Segesváron

9:40 - Fülöp Réka: A marosgombási Kis Măgura nyergén feltárt honfoglalás kori 10. sír gyöngyleletei

10:00 - Szász Hajnal: Kora bronzkori halomsíros temetők Délkelet-Erdélyben. Kronológiai és kutatástörténeti áttekintő

10:20 - Szilágyi Orsolya: A daciai római építészeti hagyaték rekonstruálásának problematikája


▲ fel
Szociális munka

Május 19., péntek - BBTE Szociológia és szociális munkás kar (Szántó u.), 14-es terem

15:00 -Előadás: Hadnagy József

15:40 - Fodor Rita: A falfestés módszerének bemutatása, alkalmazása és egy további projekteket megalapozó háttérkutatás Gyergyószentmiklóson

16:00 - Gyenes Kincső: „Napfelkelők” Szatmárnémetiben

16:20 - Kémenes Edina: A gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások nemzetközi kapcsolatai

16:40 - McAlister Lovász Magdolna: Demens betegek foglalkoztatása

17:00 - Réti Ingrid Beáta: Szociálismunkás-képzés Kolozsváron

17:20 - Szilágyi Adrien: Tanuljunk meg együtt „játszani”

17:40 - Virág Ádám: A szociális szövetkezetek észak-alföldi helyzetképe


▲ fel
Szociológia és antropológia

Május 19., péntek - BBTE Szociológia és szociális munkás kar (Plugarilor u. 34 szám) 7-es terem

14:00 - Előadás: Péter László - Társadalmi problémák a populáris kulturális termékek fényében. Elemzési kísérlet két társadalmi kor zenei reprezentációiról  

14:40 - Duduj Szilvia GGWP: A kolozsvári elektronikus sport világviszonylatban

15:00 -Gáspár Szeréna, Gál Katalin: Kolozsvári diákok szexualitása

15:20 - Györfi Kinga: „Legfontosabb, hogy megtaláljuk a közös hangot.” Civilszervezetek Karcfalva községben

15:40 - György Botond: „Duma kavics” – az erdélyi magyar humor sajátosságai

16:00 - 16:20 szünet

16:20 - Kedves Tamás Róbert: Nyelvválasztási preferenciák a nagyváradi magyarság körében

16:40 - Nagy Csenge: Kábító-szertartás

17:00 - Szopos Edina-Cecília: A látszat néha csal – a fúvószenekarok csodálatos világa és hétköznapjai

17:20 - Virág Ádám: Társadalmi mobilitás = roma szakkollégiumok?

17:40 - Vitályos - Bartalis Réka: A romániai kisebbségi iskolák virtuális nyelvi tájképe


▲ fel
Teológia I. : Protestáns teológia

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Blaga terem

11:00 - Bányai Csaba Attila: A Rettegi Református egyházközség legrégebbi jegyzőkönyvéről

11:20 - Józsa Tihamér: Apage Satana!

11:40 -  Rusu Szidónia: Szakralitás és/vagy szekularizáció? – avagy vallásosság a középiskolások körében

12:00 - Tasnádi István: Fáji János utrechti peregrinációja naplója tükrében

12:20 - Veress Eszter Orsolya: Medgyesi Pál puritanizmusa


▲ fel
Teológia II.: Római Katolikus teológia

Május 19., péntek - BBTE Római Katolikus Teológia kar, Márton Áron terem

12:00 - Balló Laura: A csíkszentimrei felekezeti iskola kálváriája a két világháború között

12:20 - Bartis Tímea: Házasság a nyugati jogi kultúra hagyománya és az irgalom feszültségében. Ferenc pápa „Mitis Iudex Dominus Iesus” saját kezdeményezésű reformlevelének fogadtatása

12:40 - Daly Attila: Szekularizáció vagy megszentelődés / A hivatásgondozás és papnevelés távlatai

13:00 - Demeter István: Tenni vagy nem tenni? – A cigánypasztoráció nehézségei

13:20 - Forró Csaba-Roland: „Szeretném, ha tudná, amiket gondolok, de nem tudom, hogyan mondjam el, és bizalmatlan vagyok szavaim iránt.” (Moliére) Valóban a nyelv miatt vagyok ember?

13:40 - 14:00 szünet

14:00 - Holt Valentin David: A hit mint dimenzió

14:20 - Kovács Arnold: Lót története a Koránban és annak bibliai szubtextusa

14:40 - Kovács Ildikó: Jeruzsálem pusztulása és az üldözött próféta toposza a szinoptikus példabeszédek tükrében

15:00 - Mayer Nándor: Honnan hová gondviselés nélkül?

15:20 - 15:40 szünet

15:40 - Oros Tibor Roland: Az egyház helyzete a felvilágosodás és posztmodern korában

16:00 - Sali Szilvia: Önmegvalósítás keresztény szemmel. Vallásosság és identitás vizsgálata a Ferences Ifjúsági Csoport és a KEL Ifjúsági Csoport tükrében

16:20 - Szabó Mihály-Csongor: A legnagyobb filozófus

16:40 - Tóth Krisztián: Nagy Heródes: zsarnok vagy jótevő?

17:00 - Vagrin István: Malus est Deus? / Isten tökéletessége által a rossz tökéletlensége

17:20 - Virág István: Isten helye a posztmodern társadalomban

▲ fel
Területfejlesztés - Turizmus

Május 19, péntek, K+ Köösségi Tér

12:00 - Bálint Melinda: Biomasszára épülő vidékfejlesztési lehetőségek Hargita megyében

12:20 - Barabás Réka-Zsuzsánna: Tordai-hasadéki menedékház múlt-, jelen- és jövőképe

12:40 - Farkas Gellért Dániel: A mohácsi turizmus fejlesztésének lehetőségei

13:00 - Lepedus Heléna-Éva: Erdély Loire-völgye, marosmenti kastélyok jövőbeni kihasználása

13:20 - Máltesics Péter: Aktív turizmus a Mátrában – a turisztikai megújulás esélyeinek és lehetőségeinek vizsgálata

13:40 - Nistor Renáta-Erzsébet: Herkulesfürdő mint a monarchia öröksége

14:00 - Selariu Andrea Ágnes: A vajdahunyadi várkastély turisztikai fejlesztése

14:20 - Szilágyi Zsófia: A gyalui kastély

▲ fel
Történelem

Május 19., péntek - EME Díszterem (Jókai/Napoca u. 2-4)

10:00 - Béres Kinga Renáta: Turizmus és szabadidő Maros megyében a Ceaușescu-korszakban

10:20 - Burja Eszter-Izabella: A szatmárnémeti városi elit a 19. század első felében

10:40 - Buzás Erika: Kolozsvár turizmusa az útikönyvek tükrében (19. század vége – 20. század)

11:00 - Endrődi Edina: A gyarmatok attitűdje a bélyegtörvény iránt a bostoni újságok tükrében

11:20 - Gáspár Botond: Magyarország helyzete Luxemburgi Zsigmond halála után a török fenyegetés tükrében

11:40 - György Árpád Botond: Teleki Mihály első házassága

12:00 - Horváth Csaba: A 11. számú határőr-huszárezred 1806–1807-es újonclista

12:20 - 14:40 szünet

12:40 - Izsán Csaba: A céhek által gyártott fegyverek szerepe a késő középkori és kora újkori erdélyi városvédelemben

13:00 - Pataki Szabolcs: Erdélyi menekültek kényszerlakhelye Kolozsváron, 1916–1917-ben

13:20 - Sipos Balázs: A Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) fejlesztési koncepciói 1947–1959 között

13:40 - Soós Kázmér: Barót község közigazgatása az 1870-es években

14:00 - Szabó Zsolt: Máramaros vármegye közigazgatási elitje a reformkor végétől a dualizmus végéig

14:20 - Szilágyi Adrien Rebeka: „Szemeim csak az afrikai élet jelenségeit keresték” – egy természettudós és egy vadász útjai Afrikában


▲ fel
Újságírás

Május 20., szombat - BBTE Főépület, Emil Pop terem

15:00 - Hatos Andrea: Az újságírónők szereplehetőségei a napilapok szerkesztőségeiben

15:20 - Kádár Kata: Menekültkérdés a magyarországi sajtóban

15:40 - Kénesi Kinga: Az Udvarhelyi Híradó szerepvállalása Székelyudvarhely politikai és közéletében (1898–1903)

16:00 - Müller Erik: A Mindenki c. rövidfilm recepciója a magyar online sajtóban

16:20 - Sándor Csilla: Testbeszéd a képernyőn

16:40 - Tar Henrietta: Szelfikultúra és az önreflexió

17:00 - Vicsi Judith: Fiatalkorúak ábrázolása a Minerva sajtófotó-archívumban

▲ fel
SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
• Gheorghe Dima Zeneakadémia

TÁMOGATÓK:


Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi
Consiliului Local Cluj Napoca


A rendezvény a Nemzeti Tehetség program által támogatott NTP-HHTDK-M-16-0004 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Judeţean Cluj
• Kolozsvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala / Primăria Municipiului Cluj-Napoca
• Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal, Magyarország
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Magyarország
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE – Matematika és Informatika Kar
• Balassi Intézet