XXI. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2018. május 24–27.
Általános feltételek

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van az ETDK bármely szekciójában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

A Sapientia EMTE hallagtóinak az egyetemi jóváhagyásra van szüksége a jelentkezéshez, melyet a kari TDK-on való részvétellel szerezhet meg.

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

 

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• maximum öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be;
• a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;
• megközelítésében és megírásában legyen eredeti;
• nem lehet a tantervben előírt valamely feladat megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat, de lehet helyi (intézményi) szintű konferencián már bemutatott dolgozat.

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. Az ETDK szekcióinak munkálatai (beleértve a dolgozatok előadását) szintén magyar nyelven folynak. (Kivételt képeznek az idegen nyelvű szekciók.) Egyes szekciók bírálói plusz feltételeket szabhatnak ki. (További részletek a Szándéknyilatkozat D. függelékében)

Lentebb olvashatók:

- az érvényben levő Szándéknyilatkozat az ETDK szervezését illetően a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Kolzosvári Egyetemi Intézet között

- Együttműködési szerződés a romániai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítsére

SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
• Gheorghe Dima Zeneakadémia

TÁMOGATÓK:

• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetség Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Județeană Cluj
• Kolozsvár Polgármesteri Hivatala/Primaria Cluj-Napoca
• Magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE- Matematika és Informatika Kar
• Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
• Balasssi Intézet