XXI. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2018. május 24–27.
 • Állam- és jogtudomány – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Biológia
 • Előzetes értékelés

  1.) cím, kivonat – max pontszám: 5 p.
  2.) bevezetés: téma/probléma általános és specifikus bevezetése, kérdésfelvetés, célkitűzés, hiánypótló kérdés (legalább hazai vonatkozásban) – max pontszám: 15 p.
  3.) anyag és módszer: alkalmazott módszerek pontos ismertetése, statisztikai módszerek – max pontszám: 5 p.
  4.) eredmények: lényeges eredmények közlése – max pontszám: 5 p.
  5.) tárgyalás/Diszkusszió: ne ismétlődjenek az eredmények, eredmények értelmezése, világos következtetés levonása, értelmezési lehetőségek, értelmezés a hazai és nemzetközi szakirodalom tükrében, ötletgazdagság – max pontszám: 20 p.
  6.) irodalomjegyzék: téma szakirodalmának ismerete, aktuális irodalom, formai helyesség – max pontszám: 5 p.
  7.) ábrák/illusztrációk/táblázatok: szerepeltetésük indokoltsága/szükségessége, formai helyesség, felirat – max pontszám: 5 p.
  8.) külalak, helyesírás, tudományos nyelvezet megfelelő használata – max pontszám: 5 p.
  9.) önállóság – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) fogalmak felvezetése, közérthető ismertetése – max pontszám: 5 p.
  2.) helyes arány a dolgozat részeinek bemutatása között (bevezetés/eredmények/tárgyalás) – max pontszám: 5 p.
  3.) előadás szerkezeti, logikai felépítése – max pontszám: 5 p.
  4.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  5.) bemutatás technikája/szemléletessége (képek, térképek, ábrák) – max pontszám: 5 p.
  6.) kérdésekre adott válaszok, megfelelő (pozitív) hozzállás/fogadtatás – max pontszám: 5 p.
 • Dramaturgia
 • Előzetes értékelés

  1.) Az elemzés problémafölvető jellege? (Megfogalmazza-e világosan, milyen kérdésre keres választ?) A fölvetett kérdés relevanciája. – max pontszám: 10 p.
  2.) A téma kifejtettsége, nyelvezete? (Az elemzés kellőképpen részletes és logikus vagy csak vázlatos?) – max pontszám: 20 p.
  3.) A dolgozat szakszerűsége: a) a választott módszer adekvátsága, korszerűsége; b) szakirodalmi megalapozottság, olvasottság, hivatkozások szakszerűsége? – max pontszám: 30 p.
  4.) A téma feldolgozásának eredetisége? (Saját kutatás értéke?) – max pontszám: 20 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 5 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 5 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Filmelmélet-Filmművészet
 • Előzetes értékelés

  1.) Az elemzés problémafölvető jellege? (Megfogalmazza-e világosan, milyen kérdésre keres választ?) A fölvetett kérdés relevanciája. – max pontszám: 10 p.
  2.) A téma kifejtettsége, nyelvezete? (Az elemzés kellőképpen részletes és logikus vagy csak vázlatos?) – max pontszám: 20 p.
  3.) A dolgozat szakszerűsége: a) a választott módszer adekvátsága, korszerűsége; b) szakirodalmi megalapozottság, olvasottság, hivatkozások szakszerűsége? – max pontszám: 30 p.
  4.) A téma feldolgozásának eredetisége? (Saját kutatás értéke?) – max pontszám: 20 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 5 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 5 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Filozófia
 • Előzetes értékelés

  1.) a téma jelentősége – max pontszám: 15 p.
  2.) szerkezeti felépítés, kidolgozás – max pontszám: 15 p.
  3.) nyelvezet és stílus – max pontszám: 15 p.
  4.) felhasznált könyvészet – max pontszám: 10 p.
  5.) személyes hozzájárulás – max pontszám: 15 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) előadókészség, stílus – max pontszám: 10 p.
  2.) a védés felépítése – max pontszám: 10 p.
  3.) explicit jelleg, közérthetőség – max pontszám: 10 p.
 • Fizika
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség, újító, innovatív jelleg – max pontszám: 25 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) dolgozat logikus felépítése, tudományos nyelvezet helyessége, formai igényesség – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség, átláthatóság, követhetőség, bemutatás logikus felépítése – max pontszám: 15 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 10 p.
 • Földrajz
 • Előzetes értékelés

  1.) külalak (a TDK dolgozatok általános követelményeinek megfelelő szempont, egyáltalán érzi-e az olvasó, hogy egy TDK dolgozatot tart a kezében) – max pontszám: 5 p.
  2.) helyesírás (a TDK dolgozatok magyar nyelven íródott tudományos dokumentumok, a jövő kutató- és oktató generációjának első munkái, ezért kérjük, kísérjék megfelelő felelőséggel és szigorsággal ezt a pontozási kritériumot) – max pontszám: 7.5 p.
  3.) felépítés (a dolgozat strukturáltságát mérő kritérium, elég átlátható-e, rendelkezik-e tartalomjegyzékkel, tudományos követelmény szerint megszerkesztett bibliográfiával) – max pontszám: 10 p.
  4.) témaválasztás (a kiválasztott téma időszerűsége, indokoltsága, az ötlet egyedisége, a téma dokumentáltsága) – max pontszám: 7.5 p.
  5.) logikus struktúra (kitűnik e a dolgozatból annak célja, ez le van e tisztázva a dolgozat elején, világosak-e a használt módszerek, a kutatás menete, az eredmények és a következtetések) – max pontszám: 15 p.
  6.) következetesség (a bibliográfiában felsorolt szerzők munkáira van-e utalás a szövegben, a fényképek, ábrák, térképek eredetére, szerzőire van-e) – max pontszám: 5 p.
  7.) következtetések (milyen következtetések, konklúziók vonhatóak le a munka nyomán) – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) idő (sikerült-e az előadónak a megszabott idő alatt befejezni az előadást, úgy hogy a következtetések is elhangozzanak) – max pontszám: 2 p.
  2.) segédeszközök (itt nem azt kell figyelemmel kísérni, hogy milyen segédeszközt használ, hanem, hogy mennyire segíti elő a mondanivalóját az illető eszköz, illetve azt, hogy mennyire tudja a segédeszköz használatát összhangba hozni a szöveg előadásával) – max pontszám: 5 p.
  3.) előadásmód (az előadás tömörsége, választékos nyelvezete, érthetősége, folyékonysága, a témához való kötődés) – max pontszám: 10 p.
  4.) zakmai kifejezések (szakmai kifejezések helyes használata (egyáltalán használata), a kutatási területen használt fogalmak, folyamatok pontos ismerete) – max pontszám: 8 p.
  5.) kérdésekre adott válaszok (mennyire kielégítően tud válaszolni az előadó a feltett kérdésekre, mennyire tudja újra elmagyarázni a kérdező számára nem egészen érthető folyamatokat, következtetéseket, mennyire jártas az illető szakterületen) – max pontszám: 10 p.
  6.) a közönség szavazása (a közönség tagjai egy cédulán meg fogják találni minden előadás címét, és pontozni fogja mindegyiket 1-től 5-ig; a fenti táblázatba az előadások által összegyűjtött pontok átlaga fog bekerülni) – max pontszám: 5 p.
 • Geológia
 • Előzetes értékelés

  1.) Eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) Tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) Újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) Formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) Tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) Könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) Bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) Szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) Beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) Vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Gyógypedagógia
 • Előzetes értékelés

  1.) elméleti megalapozottság (releváns elméletek, koherencia, megfelelő forrásanyag, utalások helyessége) – max pontszám: 25 p.
  2.) kísérleti jelleg (elméletre alapozó hipotézisek, vizsgálati módszerek, adatfeldolgozás helyessége, következtetések) – max pontszám: 50 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási stílus (logikus előadásmód, technikai megvalósítás, kifejezésmód) – max pontszám: 15 p.
  2.) vitakészség (válaszok a feltett kérdésekre, érvelés) – max pontszám: 10 p.
 • Gyógytorna – Testnevelés és Sport
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség, kivitelezés – max pontszám: 5 p.
  5.) a téma (aktuális) szakirodalmának ismerete és helyes használata – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szakkifejezések helyes használata – max pontszám: 10 p.
  3.) szabatosság, időbeosztás az előadásmódban – max pontszám: 10 p.
  4.) szemléletesség – max pontszám: 5 p.
 • Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség (újító jelleg, egyedi ötlet) – max pontszám: 10 p.
  2.) külalak (nyelvhelyesség, szerkesztés, a dolgozat kinézete) – max pontszám: 10 p.
  3.) érték (Kutatás, módszerek, szimulációk esetében: tudományos/szakmai érték, eredmények.Számítástechnikai termékek, alkalmazások esetében: alkalmazás értékelése (komplexitás, szerkezet, minőség, állapot, hasznosság) – max pontszám: 15 p.
  4.) a dolgozat szerkezete-felépítese (dolgozat szerkezete, logikus felépítése, szakmai/tudományos nyelvezet – max pontszám: 15 p.
  5.) motiváció (következtetések +Kutatás, módszerek, szimulációk esetében: további kutatási irányok, a kutatás indoklása. Számítástechnikai termékek, alkalmazások esetében: , továbbfejlesztési, hasznosítási lehetőségek) – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) fellépés (bemutatási technika, a bemutatás nyelvhelyessége) – max pontszám: 10 p.
  2.) a bemutató (szemléletesség, átláthatóság) – max pontszám: 15 p.
  3.) Vitakészség – max pontszám: 15 p.
 • Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség (újító jelleg, egyedi ötlet) – max pontszám: 10 p.
  2.) külalak (nyelvhelyesség, szerkesztés, a dolgozat kinézete) – max pontszám: 10 p.
  3.) érték (Kutatás, módszerek, szimulációk esetében: tudományos/szakmai érték, eredmények.Számítástechnikai termékek, alkalmazások esetében: alkalmazás értékelése (komplexitás, szerkezet, minőség, állapot, hasznosság) – max pontszám: 15 p.
  4.) a dolgozat szerkezete-felépítese (dolgozat szerkezete, logikus felépítése, szakmai/tudományos nyelvezet) – max pontszám: 15 p.
  5.) motiváció (következtetések +Kutatás, módszerek, szimulációk esetében: további kutatási irányok, a kutatás indoklása. Számítástechnikai termékek, alkalmazások esetében: , továbbfejlesztési, hasznosítási lehetőségek) – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) fellépés (bemutatási technika, a bemutatás nyelvhelyessége) – max pontszám: 10 p.
  2.) a bemutató (szemléletesség, átláthatóság) – max pontszám: 15 p.
  3.) vitakészség – max pontszám: 15 p.
 • Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
 • Előzetes értékelés

  1.) A téma elméleti és gyakorlati jelentősége: a.) a téma periferikusabb problémához kapcsolódik – 2 p.; b.) az adott tudományágban hazánkban széles körben kutatott – 3 p.; c.) hazánkban kevesbé kutatott, de fontos – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  2.) A kutatás indokoltsága, a szakirodalmon alapuló cél megjelölése: a) a kutatás indokoltsága – 2 p.; b) a szakirodalom ismeretén alapuló cél megjelölése – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  3.) A vizsgálati módszerek megválasztása, kivitelezésük minősége: a) a módszer nem vagy csak részben adekvát – 2 p.; b) a módszer megfelelő – 4 p.; c) megfelő a módszer és a kivitelezés is helytálló – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  4.) Új eredmények és dokumentáltságuk színvonala: a) új eredmények – 4 p.; b) az eredmények dokumentáltak – 8 p. – max pontszám: 8 p.
  5.) A dolgozat eredményeinek megbízhatósága, a következtetések bizonyítása: a) az eredmények szöveges megismétlése, kommentálása – 2 p.; b) az eredmények interpretálása, jelentőségük elmagyarázása – 6 p.; c) az eredmények kimerítő, sokszempontú elemzése, a hipotézisek igazolása – 9 p. – max pontszám: 9 p.
  6.) A dolgozat szerkezete: a) nehezen áttekinthető, de követhető – 1 p.; b) megfelelő – 3 p.; c) jól és ötletesen szerkesztett – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  7.) A dolgozat stílusa: a) nehézkes fogalmazás, de a szakkifejezések használata helyes – 2 p.; b) szabatos jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések helyes használata – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  8.) Az irodalomjegyzék: a) a bibliográfiai adatok csak részlegesek – 2 p.; b) a jegyzék teljes és a hivatkozások pontosak – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  9.) A bíráló szubjektív megjegyzése (tetszik, nem tetszik) – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) A bemutatásra szánt időbe való beilleszkedés: a) sikerült időre befejeznie – 3 p.; b) gazdaságos időarányos bemutatás – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  10.) Nyelvhelyesség, magyar szakkifejezések ismerete – max pontszám: 5 p.
  2.) Világos kép a kutatás céljáról, jelentőségéről: a) a cél rögzítése – 3 p.; b) indoklás és jelentőség – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  3a.) módszerek bemutatása – max pontszám: 3 p.
  3b.) erdemények bemutatása – max pontszám: 3 p.
  3c.) következtetések levonása – max pontszám: 3 p.
  4.) Az előadás dokumentáltsága: a) a mondanivaló alátámasztása adatokkal – 3 p.; b) adatok és áttekinthető szemléltetés – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  5a.) Előadói követelmények: jól szerkesztett előadás – max pontszám: 2 p.
  5b.) Előadói követelmények: szabatos fogalmazás – max pontszám: 2 p.
  5c.) Előadói követelmények: világos okfejtés – max pontszám: 2 p.
  6a.) Az előadás stílusa: szabadelőadás – max pontszám: 2 p.
  6b.) Az előadás stílusa: gördülékenység, az érdeklődés felkeltése – max pontszám: 2 p.
  7.) Vitakészség: a) érdemben válaszolt az észrevételekre, bírálatokra – 1 p.; b) tudta álláspontját képviselni – 2 p. – max pontszám: 2 p.
  8.) Szakmai biztonság az adott témakörben – max pontszám: 2 p.
  9.) A zsűritag szubjektív véleménye (tetszett, nem tetszett) – max pontszám: 5 p.
 • Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
 • Előzetes értékelés

  1.) A téma elméleti és gyakorlati jelentősége: a.) a téma periferikusabb problémához kapcsolódik – 2 p.; b.) az adott tudományágban hazánkban széles körben kutatott – 3 p.; c.) hazánkban kevesbé kutatott, de fontos – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  2.) A kutatás indokoltsága, a szakirodalmon alapuló cél megjelölése: a) a kutatás indokoltsága – 2 p.; b) a szakirodalom ismeretén alapuló cél megjelölése – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  3.) A vizsgálati módszerek megválasztása, kivitelezésük minősége: a) a módszer nem vagy csak részben adekvát – 2 p.; b) a módszer megfelelő – 4 p.; c) megfelő a módszer és a kivitelezés is helytálló – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  4.) Új eredmények és dokumentáltságuk színvonala: a) új eredmények – 4 p.; b) az eredmények dokumentáltak – 8 p. – max pontszám: 8 p.
  5.) A dolgozat eredményeinek megbízhatósága, a következtetések bizonyítása: a) az eredmények szöveges megismétlése, kommentálása – 2 p.; b) az eredmények interpretálása, jelentőségük elmagyarázása – 6 p.; c) az eredmények kimerítő, sokszempontú elemzése, a hipotézisek igazolása – 9 p. – max pontszám: 9 p.
  6.) A dolgozat szerkezete: a) nehezen áttekinthető, de követhető – 1 p.; b) megfelelő – 3 p.; c) jól és ötletesen szerkesztett – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  7.) A dolgozat stílusa: a) nehézkes fogalmazás, de a szakkifejezések használata helyes – 2 p.; b) szabatos jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések helyes használata – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  8.) Az irodalomjegyzék: a) a bibliográfiai adatok csak részlegesek – 2 p.; b) a jegyzék teljes és a hivatkozások pontosak – 4 p. – max pontszám: 4 p.
  9.) A bíráló szubjektív megjegyzése (tetszik, nem tetszik) – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) A bemutatásra szánt időbe való beilleszkedés: a) sikerült időre befejeznie – 3 p.; b) gazdaságos időarányos bemutatás – 5 p. – max pontszám: 5 p.
  10.) Nyelvhelyesség, magyar szakkifejezések ismerete – max pontszám: 5 p.
  2.) Világos kép a kutatás céljáról, jelentőségéről: a) a cél rögzítése – 3 p.; b) indoklás és jelentőség – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  3a.) módszerek bemutatása – max pontszám: 3 p.
  3b.) erdemények bemutatása – max pontszám: 3 p.
  3c.) következtetések levonása – max pontszám: 3 p.
  4.) Az előadás dokumentáltsága: a) a mondanivaló alátámasztása adatokkal – 3 p.; b) adatok és áttekinthető szemléltetés – 6 p. – max pontszám: 6 p.
  5a.) Előadói követelmények: jól szerkesztett előadás – max pontszám: 2 p.
  5b.) Előadói követelmények: szabatos fogalmazás – max pontszám: 2 p.
  5c.) Előadói követelmények: világos okfejtés – max pontszám: 2 p.
  6a.) Az előadás stílusa: szabadelőadás – max pontszám: 2 p.
  6b.) Az előadás stílusa: gördülékenység, az érdeklődés felkeltése – max pontszám: 2 p.
  7.) Vitakészség: a) érdemben válaszolt az észrevételekre, bírálatokra – 1 p.; b) tudta álláspontját képviselni – 2 p. – max pontszám: 2 p.
  8.) Szakmai biztonság az adott témakörben – max pontszám: 2 p.
  9.) A zsűritag szubjektív véleménye (tetszett, nem tetszett) – max pontszám: 5 p.
 • Kommunikáció
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatás-technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 5 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 10 p.
 • Környezettudomány
 • Előzetes értékelés

  1.) külalak (a TDK dolgozatok általános követelményeinek megfelelő szempont, egyáltalán érzi-e az olvasó, hogy egy TDK dolgozatot tart a kezében), helyesírás (a TDK dolgozatok magyar nyelven íródott tudományos dokumentumok, a jövő kutató- és oktató generációjának első munkái, ezért kérjük, kísérjék megfelelő felelőséggel és szigorsággal ezt a pontozási kritériumot) – max pontszám: 5 p.
  2.) témaválasztás (a kiválasztott téma időszerűsége, indokoltsága, az ötlet egyedisége, a téma dokumentáltsága) – max pontszám: 5 p.
  3.) felépítés (a dolgozat strukturáltságát mérő kritérium, elég átlátható-e, rendelkezik-e tartalomjegyzékkel, tudományos követelmény szerint megszerkesztett bibliográfiával), következetesség (a bibliográfiában felsorolt szerzők munkáira van-e utalás a szövegben, a fényképek, ábrák, térképek eredetére, szerzőire van-e) – max pontszám: 10 p.
  4.) logikus struktúra (kitűnik e a dolgozatból annak célja, ez le van e tisztázva a dolgozat elején, világosak-e a használt módszerek, a kutatás menete, az eredmények és a következtetések) – max pontszám: 15 p.
  5.) következtetések (milyen következtetések, konklúziók vonhatóak le a munka nyomán) – max pontszám: 15 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) idő (sikerült-e az előadónak a megszabott idő alatt befejezni az előadást, úgy hogy a következtetések is elhangozzanak) – max pontszám: 5 p.
  2.) segédeszközök (itt nem azt kell figyelemmel kísérni, hogy milyen segédeszközt használ, hanem, hogy mennyire segíti elő a mondanivalóját az illető eszköz, illetve azt, hogy mennyire tudja a segédeszköz használatát összhangba hozni a szöveg előadásával) – max pontszám: 5 p.
  3.) előadásmód (az előadás tömörsége, választékos nyelvezete, érthetősége, folyékonysága, a témához való kötődés) – max pontszám: 20 p.
  4.) szakmai kifejezések (szakmai kifejezések helyes használata (egyáltalán használata), a kutatási területen használt fogalmak, folyamatok pontos ismerete) – max pontszám: 10 p.
  5.) kérdésekre adott válaszok (mennyire kielégítően tud válaszolni az előadó a feltett kérdésekre, mennyire tudja újra elmagyarázni a kérdező számára nem egészen érthető folyamatokat, következtetéseket, mennyire jártas az illető szakterületen) – max pontszám: 10 p.
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
 • Előzetes értékelés

  1A.) Konkrét és releváns célkitűzés(ek) megfogalmazása – max pontszám: 3 p.
  1B.) A célkitűzés, módszertan és eredmények (következtetések, javaslatok) összhangja – max pontszám: 3 p.
  1C.) A dolgozat logikusan felépített, szakmailag helytálló – max pontszám: 3 p.
  1D.) Jól áttekinthető, közérthető, nyelvileg helyes megfogalmazás – max pontszám: 3 p.
  2A.) A felhasznált szakirodalom, a források köre, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) – max pontszám: 3 p.
  2B.) A források kezelése, a szövegközi hivatkozások pontosak – max pontszám: 3 p.
  2C.) A felhasznált szakirodalom a témához szorosan illeszkedő, aktuális – max pontszám: 3 p.
  2D.) Alaposan feldolgozott, önállóan értékelt források – max pontszám: 3 p.
  3A.) A választott elemzési módszer a célkitűzésekhez igazodó – max pontszám: 3 p.
  3B.) Átfogó, alapos önálló adat-, illetve információgyűjtés – max pontszám: 3 p.
  3C.) Az adat-, illetve információfeldolgozás, az elvégzett elemzés alapos – max pontszám: 3 p.
  3D.) Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás – max pontszám: 3 p.
  4A.) Az eredmények szakmailag (számítások esetén számszakilag is) helytállóak – max pontszám: 3 p.
  4B.) Újszerű eredmények és megállapítások – max pontszám: 3 p.
  4C.) Az eredmények levezetése és bemutatása logikus, közérthető – max pontszám: 3 p.
  4D.) A következtetések, javaslatok világosak és helytállóak – max pontszám: 3 p.
  5A.) Az elvárásoknak megfelelő terjedelem, tagolás, megfelelő a fejezetek aránya stb – max pontszám: 2 p.
  5B.) Az ábrák, táblázatok formailag teljesek – max pontszám: 2 p.
  5C.) Ízlésesen, gondosan szerkesztett dolgozat – max pontszám: 2 p.
  6A.) A kutatás kérdésfeltevésének, célkitűzéseinek érthető megfogalmazása – max pontszám: 2 p.
  6B.) A megvalósított kutatás, elemzés jó áttekintése – max pontszám: 2 p.
  6C.) Szakmailag helytálló összegzés – max pontszám: 2 p.

  Bemutatás értékelése

  1A.) Az előadás felépítése logikus, tagolása (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok bemutatása) arányos – max pontszám: 3 p.
  1B.) Kiváló előadásmód – max pontszám: 3 p.
  1C.) Közérthető, jól követhető előadás – max pontszám: 2 p.
  1D.) A kérdésekre adott válaszok szakmailag helytállók – max pontszám: 3 p.
  1E.) A témában, szakterületen való jártasság kiváló – max pontszám: 3 p.
  2A.) A célkitűzés(ek), módszerek bemutatása jól érthető – max pontszám: 4 p.
  2B.) Az eredmények levezetése és bemutatása jól érthető – max pontszám: 4 p.
  2C.) Az előadás szakmailag helytálló – max pontszám: 4 p.
  2D.) Lényegre törő, logikusan felépített előadás – max pontszám: 4 p.
  2E.) Megfelelő szakmai szókincs, szakkifejezések helyes használata – max pontszám: 4 p.
  3A.) Figyelemfelkeltő, tagolt diák – max pontszám: 3 p.
  3B.) Ábrák, táblázatok használata szakszerű – max pontszám: 3 p.
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
 • Előzetes értékelés

  1A.) Konkrét és releváns célkitűzés(ek) megfogalmazása – max pontszám: 3 p.
  1B.) A célkitűzés, módszertan és eredmények (következtetések, javaslatok) összhangja – max pontszám: 3 p.
  1C.) A dolgozat logikusan felépített, szakmailag helytálló – max pontszám: 3 p.
  1D.) Jól áttekinthető, közérthető, nyelvileg helyes megfogalmazás – max pontszám: 3 p.
  2A.) A felhasznált szakirodalom, a források köre, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) – max pontszám: 3 p.
  2B.) A források kezelése, a szövegközi hivatkozások pontosak – max pontszám: 3 p.
  2C.) A felhasznált szakirodalom a témához szorosan illeszkedő, aktuális – max pontszám: 3 p.
  2D.) Alaposan feldolgozott, önállóan értékelt források – max pontszám: 3 p.
  3A.) A választott elemzési módszer a célkitűzésekhez igazodó – max pontszám: 3 p.
  3B.) Átfogó, alapos önálló adat-, illetve információgyűjtés – max pontszám: 3 p.
  3C.) Az adat-, illetve információfeldolgozás, az elvégzett elemzés alapos – max pontszám: 3 p.
  3D.) Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás – max pontszám: 3 p.
  4A.) Az eredmények szakmailag (számítások esetén számszakilag is) helytállóak – max pontszám: 3 p.
  4B.) Újszerű eredmények és megállapítások – max pontszám: 3 p.
  4C.) Az eredmények levezetése és bemutatása logikus, közérthető – max pontszám: 3 p.
  4D.) A következtetések, javaslatok világosak és helytállóak – max pontszám: 3 p.
  5A.) Az elvárásoknak megfelelő terjedelem, tagolás, megfelelő a fejezetek aránya stb – max pontszám: 2 p.
  5B.) Az ábrák, táblázatok formailag teljesek – max pontszám: 2 p.
  5C.) Ízlésesen, gondosan szerkesztett dolgozat – max pontszám: 2 p.
  6A.) A kutatás kérdésfeltevésének, célkitűzéseinek érthető megfogalmazása – max pontszám: 2 p.
  6B.) A megvalósított kutatás, elemzés jó áttekintése – max pontszám: 2 p.
  6C.) Szakmailag helytálló összegzés – max pontszám: 2 p.

  Bemutatás értékelése

  1A.) Az előadás felépítése logikus, tagolása (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok bemutatása) arányos – max pontszám: 3 p.
  1B.) Kiváló előadásmód – max pontszám: 3 p.
  1C.) Közérthető, jól követhető előadás – max pontszám: 2 p.
  1D.) A kérdésekre adott válaszok szakmailag helytállók – max pontszám: 3 p.
  1E.) A témában, szakterületen való jártasság kiváló – max pontszám: 3 p.
  2A.) A célkitűzés(ek), módszerek bemutatása jól érthető – max pontszám: 4 p.
  2B.) Az eredmények levezetése és bemutatása jól érthető – max pontszám: 4 p.
  2C.) Az előadás szakmailag helytálló – max pontszám: 4 p.
  2D.) Lényegre törő, logikusan felépített előadás – max pontszám: 4 p.
  2E.) Megfelelő szakmai szókincs, szakkifejezések helyes használata – max pontszám: 4 p.
  3A.) Figyelemfelkeltő, tagolt diák – max pontszám: 3 p.
  3B.) Ábrák, táblázatok használata szakszerű – max pontszám: 3 p.
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy
 • Előzetes értékelés

  1A.) Az előadás felépítése logikus, tagolása (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok bemutatása) arányos – max pontszám: 3 p.
  1B.) A célkitűzés, módszertan és eredmények (következtetések, javaslatok) összhangja – max pontszám: 3 p.
  1C.) A dolgozat logikusan felépített, szakmailag helytálló – max pontszám: 3 p.
  1D.) Jól áttekinthető, közérthető, nyelvileg helyes megfogalmazás – max pontszám: 3 p.
  2A.) A felhasznált szakirodalom, a források köre, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) – max pontszám: 3 p.
  2B.) A források kezelése, a szövegközi hivatkozások pontosak – max pontszám: 3 p.
  2C.) A felhasznált szakirodalom a témához szorosan illeszkedő, aktuális – max pontszám: 3 p.
  2D.) Alaposan feldolgozott, önállóan értékelt források – max pontszám: 3 p.
  3A.) A választott elemzési módszer a célkitűzésekhez igazodó – max pontszám: 3 p.
  3B.) Átfogó, alapos önálló adat-, illetve információgyűjtés – max pontszám: 3 p.
  3C.) Az adat-, illetve információfeldolgozás, az elvégzett elemzés alapos – max pontszám: 3 p.
  3D.) Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás – max pontszám: 3 p.
  4A.) Az eredmények szakmailag (számítások esetén számszakilag is) helytállóak – max pontszám: 3 p.
  4B.) Újszerű eredmények és megállapítások – max pontszám: 3 p.
  4C.) Az eredmények levezetése és bemutatása logikus, közérthető – max pontszám: 3 p.
  4D.) A következtetések, javaslatok világosak és helytállóak – max pontszám: 3 p.
  5A.) Az elvárásoknak megfelelő terjedelem, tagolás, megfelelő a fejezetek aránya stb – max pontszám: 2 p.
  5B.) Az ábrák, táblázatok formailag teljesek – max pontszám: 2 p.
  5C.) Ízlésesen, gondosan szerkesztett dolgozat – max pontszám: 2 p.
  6A.) A kutatás kérdésfeltevésének, célkitűzéseinek érthető megfogalmazása – max pontszám: 2 p.
  6B.) A megvalósított kutatás, elemzés jó áttekintése – max pontszám: 2 p.
  6C.) Szakmailag helytálló összegzés – max pontszám: 2 p.

  Bemutatás értékelése

  1A.) Az előadás felépítése logikus, tagolása (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok bemutatása) arányos – max pontszám: 3 p.
  1B.) Kiváló előadásmód – max pontszám: 3 p.
  1C.) Közérthető, jól követhető előadás – max pontszám: 2 p.
  1D.) A kérdésekre adott válaszok szakmailag helytállók – max pontszám: 3 p.
  1E.) A témában, szakterületen való jártasság kiváló – max pontszám: 3 p.
  2A.) A célkitűzés(ek), módszerek bemutatása jól érthető – max pontszám: 4 p.
  2B.) Az eredmények levezetése és bemutatása logikus, közérthető – max pontszám: 4 p.
  2C.) Az előadás szakmailag helytálló – max pontszám: 4 p.
  2D.) Lényegre törő, logikusan felépített előadás – max pontszám: 4 p.
  2E.) Megfelelő szakmai szókincs, szakkifejezések helyes használata – max pontszám: 4 p.
  3A.) Figyelemfelkeltő, tagolt diák – max pontszám: 3 p.
  3B.) Ábrák, táblázatok használata szakszerű – max pontszám: 3 p.
 • Kulturális turizmus
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 10 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 20 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség (szakszavak ismerete, helyes használata) – max pontszám: 10 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 10 p.
 • Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
 • Előzetes értékelés

  1.) a tudományos probléma önállósga, a gondolkodás és az érvelés eredetisége – max pontszám: 25 p.
  2.) az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége – max pontszám: 30 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  4.) pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv – max pontszám: 5 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika: logikus, áttekinthető, poblémacentrikus bemutatás – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség, érzékletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom
 • Előzetes értékelés

  1.) a tudományos probléma önállósga, a gondolkodás és az érvelés eredetisége – max pontszám: 25 p.
  2.) az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége – max pontszám: 30 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  4.) pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv – max pontszám: 5 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika: logikus, áttekinthető, poblémacentrikus bemutatás – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség, érzékletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
 • Előzetes értékelés

  1.) a tudományos probléma önállósga, a gondolkodás és az érvelés eredetisége – max pontszám: 25 p.
  2.) az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége – max pontszám: 30 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  4.) pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv – max pontszám: 5 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika: logikus, áttekinthető, poblémacentrikus bemutatás – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség, érzékletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Magyar nyelvtudomány
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 25 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 30 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  4.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) világos, közérthető, érdekfeszítő előadásmód – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség, érzékletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Művészettörténet – Régészet
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 25 p.
  1.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások, referenciák – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 5 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Néprajz
 • Előzetes értékelés

  1.) a kutatási téma indokoltsága (eredeti, releváns) (a javító szempontjából) és indoklása (a diák által); a téma felvezetése. (5 pont – elfogadható, megszokott/eredeti téma kezdeti fázisban; 10 pont – eredeti téma megalapozott megközelítésben; hagyományos téma továbbgördítése) – max pontszám: 10 p.
  2.) a források felkutatása és kihasználása; az adatok (szövegek) felhasználása (5 pont -szórványos adatok; 10 pont – saját adatok és a szakirodalmi párhuzamok együttes felhasználása). – max pontszám: 10 p.
  3.) a téma szakirodalmának feltárása és felhasználása (5 pont – néhány, nem a legjellemzőbb tétel felhasználása/a szakirodalom kijelentéseinek feltétlen tisztelete; 10 pont – a szakirodalomban való tájékozottság; a rokontudományok területéről ötletesen bevont és felhasznált tételek; a szakirodalom állításaihoz való önálló viszonyulás). – max pontszám: 10 p.
  4.) az elemzés, az érvelés módszeressége, következetessége (5 pont – leírás, forrásfeltárás, a tapasztalatok analízis nélküli megfogalmazása, a szakirodalom feltétlen tisztelete; 20 pont – a források és a szakirodalom kreatív és analitikus felhasználása, az analízis és érvelés intellektualitása). – max pontszám: 20 p.
  5.) A dolgozat megszerkesztettsége (a gondolatvezetés logikája), a nyelvezet szakszerűsége és szabatossága; helyesírás (0 pont – zavaros, nem egyértelmű gondolatvezetés; a szaknyelv hibás, egyértelmű gondolatvezetés, a tudományos nyelv hivalkodó használata, de helyes írás; 10 pont – a gondolatvezetés fordulatai, magabiztossága, a szaknyelv mértéktartó, magabiztos használata) – max pontszám: 10 p.
  6.) A dolgozat technikai kivitelezése (hivatkozások, jegyzetek, bibliográfia közzététele, íráskép) – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika, szemléletesség – max pontszám: 20 p.
  2.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  3.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Pedagógia I.
 • Előzetes értékelés

  1.) elméleti megalapozottság (releváns elméletek, koherencia, megfelelő forrásanyag, utalások helyessége) – max pontszám: 25 p.
  2.) kísérleti jelleg (elméletre alapozó hipotézisek, vizsgálati módszerek, adatfeldolgozás helyessége, következtetések) – max pontszám: 50 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási stílus (logikus előadásmód, technikai megvalósítás, kifejezésmód) – max pontszám: 15 p.
  2.) vitakészség (válaszok a feltett kérdésekre, érvelés) – max pontszám: 10 p.
 • Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
 • Előzetes értékelés

  1.) elméleti megalapozottság (releváns elméletek, koherencia, megfelelő forrásanyag, utalások helyessége) – max pontszám: 25 p.
  2.) kísérleti jelleg (elméletre alapozó hipotézisek, vizsgálati módszerek, adatfeldolgozás helyessége, következtetések) – max pontszám: 50 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási stílus (logikus előadásmód, technikai megvalósítás, kifejezésmód) – max pontszám: 15 p.
  2.) vitakészség (válaszok a feltett kérdésekre, érvelés) – max pontszám: 10 p.
 • Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia
 • Előzetes értékelés

  1.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  2.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 15 p.
  4.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 15 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Pszichológia II.: Kognitív pszichológia
 • Előzetes értékelés

  1.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  2.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  3.) formai igényesség – max pontszám: 15 p.
  4.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 15 p.
  5.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Szociális munka
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 10 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 40 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 5 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 15 p.
  2.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  3.) vitakészség – max pontszám: 10 p.
 • Szociológia és antropológia
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
 • Teológia I. : Protestáns teológia
 • Előzetes értékelés

  1.) Témaválasztás jellemzése: a.) 0−6 pont: problémaorientált témafelvetés; b.) 0−1 pont: zavaros problémafelvetés – max pontszám: 6 p.
  2.) Kutatási módszer és annak alkalmazási szintje: a.) 0−16 pont: mindenekelőtt a témafelvetés szempontjából releváns elsődleges forrásokra, vagy önálló adatgyűjtésre, vagy levéltári anyagokra alapozó; b.) 0−8 pont: kizárólag másodlagos forrásokra alapozó – max pontszám: 16 p.
  3.) Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása: a.) 0−16 pont: a kritikai elemzés (hivatkozásokkal, adatokkal, tényekkel, azok összehasonlításaival) igazolt, új és eredeti megállapításokat ad; b.) 0−4 pont: eredménye(i) korábbi megállapítás(ok) megismétlése(i), vagy nem bizonyított minden állítása – max pontszám: 16 p.
  4.) A dolgozat szerkezete: a.) 0−15 pont: logikailag összefüggő, arányosan szerkesztett; b.) 0−6 pont: a logikai összefüggés szempontjából belső ellentmondást tartalmazó és/vagy aránytalanul szerkesztett – max pontszám: 15 p.
  5.) A dolgozat stílusa: a.) 0−6 pont: szabatos, jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések helyes használata; b.) 0−3 pont: nehézkes fogalmazás, de a szakkifejezések használata helyes – max pontszám: 6 p.
  6.) Irodalomjegyzék és melléklet: a.) 0−10 pont: a szövegben említett minden mű szerepel az irodalomjegyzékben és a melléklet áttekinthető, esztétikus; b.) 0−5 pont: a felvett bibliográfiai adatok pontosak, de nem szerepel bennük a szövegben feltüntetett összes hivatkozás, vagy a melléklet nehezen kezelhető, kevésbé áttekinthető, esetleg hiányos – max pontszám: 10 p.
  7.) A dolgozat összegző értékelése – max pontszám: 6 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) a bemutatás időtartama (maximum 15 perc bemutatási idő gazdaságos, időarányos felhasználása) – max pontszám: 4 p.
  2.) szabad előadás, nyelvhelyesség, gördülékenység, szabatosság, érdeklődés felkeltése – max pontszám: 8 p.
  3.) az előadás logikai szerkezete (az előadás teljessége, arányossága és tömörsége a feldolgozott téma célját, kérdésfeltevését, hipotéziseit, feldolgozási módszereit, eredményeit, következtetéseit és hasznosíthatóságát illetően) – max pontszám: 8 p.
  4.) az előadó tudományos vitakészsége (az előadást követően felmerülő kérdésekre adott válaszok) – max pontszám: 5 p.
 • Teológia II.: Római katolikus teológia
 • Előzetes értékelés

  1.) Témaválasztás jellemzése: a.) 0−6 pont: problémaorientált témafelvetés; b.) 0−1 pont: zavaros problémafelvetés – max pontszám: 6 p.
  2.) Kutatási módszer és annak alkalmazási szintje: a.) 0−16 pont: mindenekelőtt a témafelvetés szempontjából releváns elsődleges forrásokra, vagy önálló adatgyűjtésre, vagy levéltári anyagokra alapozó; b.) 0−8 pont: kizárólag másodlagos forrásokra alapozó – max pontszám: 16 p.
  3.) Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása: a.) 0−16 pont: a kritikai elemzés (hivatkozásokkal, adatokkal, tényekkel, azok összehasonlításaival) igazolt, új és eredeti megállapításokat ad; b.) 0−4 pont: eredménye(i) korábbi megállapítás(ok) megismétlése(i), vagy nem bizonyított minden állítása – max pontszám: 16 p.
  4.) A dolgozat szerkezete: a.) 0−15 pont: logikailag összefüggő, arányosan szerkesztett; b.) 0−6 pont: a logikai összefüggés szempontjából belső ellentmondást tartalmazó és/vagy aránytalanul szerkesztett – max pontszám: 15 p.
  5.) A dolgozat stílusa: a.) 0−6 pont: szabatos, jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések helyes használata; b.) 0−3 pont: nehézkes fogalmazás, de a szakkifejezések használata helyes – max pontszám: 6 p.
  6.) Irodalomjegyzék és melléklet: a.) 0−10 pont: a szövegben említett minden mű szerepel az irodalomjegyzékben és a melléklet áttekinthető, esztétikus; b.) 0−5 pont: a felvett bibliográfiai adatok pontosak, de nem szerepel bennük a szövegben feltüntetett összes hivatkozás, vagy a melléklet nehezen kezelhető, kevésbé áttekinthető, esetleg hiányos – max pontszám: 10 p.
  7.) A dolgozat összegző értékelése – max pontszám: 6 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) a bemutatás időtartama (maximum 15 perc bemutatási idő gazdaságos, időarányos felhasználása) – max pontszám: 4 p.
  2.) szabad előadás, nyelvhelyesség, gördülékenység, szabatosság, érdeklődés felkeltése – max pontszám: 8 p.
  3.) az előadás logikai szerkezete (az előadás teljessége, arányossága és tömörsége a feldolgozott téma célját, kérdésfeltevését, hipotéziseit, feldolgozási módszereit, eredményeit, következtetéseit és hasznosíthatóságát illetően) – max pontszám: 8 p.
  4.) az előadó tudományos vitakészsége (az előadást követően felmerülő kérdésekre adott válaszok) – max pontszám: 5 p.
 • Területfejlesztés – Turizmus
 • Előzetes értékelés

  1.) külalak (a TDK dolgozatok általános követelményeinek megfelelő szempont, egyáltalán érzi-e az olvasó, hogy egy TDK dolgozatot tart a kezében) – max pontszám: 5 p.
  2.) helyesírás (a TDK dolgozatok magyar nyelven íródott tudományos dokumentumok, a jövő kutató- és oktató generációjának első munkái, ezért kérjük, kísérjék megfelelő felelőséggel és szigorsággal ezt a pontozási kritériumot) – max pontszám: 7.5 p.
  3.) felépítés (a dolgozat strukturáltságát mérő kritérium, elég átlátható-e, rendelkezik-e tartalomjegyzékkel, tudományos követelmény szerint megszerkesztett bibliográfiával) – max pontszám: 10 p.
  4.) témaválasztás (a kiválasztott téma időszerűsége, indokoltsága, az ötlet egyedisége, a téma dokumentáltsága) – max pontszám: 7.5 p.
  5.) logikus struktúra (kitűnik e a dolgozatból annak célja, ez le van e tisztázva a dolgozat elején, világosak-e a használt módszerek, a kutatás menete, az eredmények és a következtetések) – max pontszám: 15 p.
  6.) következetesség (a bibliográfiában felsorolt szerzők munkáira van-e utalás a szövegben, a fényképek, ábrák, térképek eredetére, szerzőire van-e) – max pontszám: 5 p.
  7.) következtetések (milyen következtetések, konklúziók vonhatóak le a munka nyomán) – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) idő (sikerült-e az előadónak a megszabott idő alatt befejezni az előadást, úgy hogy a következtetések is elhangozzanak) – max pontszám: 2 p.
  2.) segédeszközök (itt nem azt kell figyelemmel kísérni, hogy milyen segédeszközt használ, hanem, hogy mennyire segíti elő a mondanivalóját az illető eszköz, illetve azt, hogy mennyire tudja a segédeszköz használatát összhangba hozni a szöveg előadásával) – max pontszám: 5 p.
  3.) előadásmód (az előadás tömörsége, választékos nyelvezete, érthetősége, folyékonysága, a témához való kötődés) – max pontszám: 10 p.
  4.) szakmai kifejezések (szakmai kifejezések helyes használata (egyáltalán használata), a kutatási területen használt fogalmak, folyamatok pontos ismerete) – max pontszám: 8 p.
  5.) kérdésekre adott válaszok (mennyire kielégítően tud válaszolni az előadó a feltett kérdésekre, mennyire tudja újra elmagyarázni a kérdező számára nem egészen érthető folyamatokat, következtetéseket, mennyire jártas az illető szakterületen) – max pontszám: 10 p.
  6.) a közönség szavazása (a közönség tagjai egy cédulán meg fogják találni minden előadás címét, és pontozni fogja mindegyiket 1-től 5-ig; a fenti táblázatba az előadások által összegyűjtött pontok átlaga fog bekerülni) – max pontszám: 5 p.
 • Történelem
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 10 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 20 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 10 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség (szakszavak ismerete, helyes használata) – max pontszám: 10 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 10 p.
 • Újságírás
 • Előzetes értékelés

  1.) eredetiség – max pontszám: 20 p.
  2.) tudományos érték – max pontszám: 25 p.
  3.) újító, innovatív jelleg – max pontszám: 10 p.
  4.) formai igényesség – max pontszám: 5 p.
  5.) tudományos nyelvezet helyessége – max pontszám: 5 p.
  6.) könyvészeti hivatkozások – max pontszám: 5 p.

  Bemutatás értékelése

  1.) bemutatási technika – max pontszám: 10 p.
  2.) szemléletesség – max pontszám: 10 p.
  3.) beszédhelyesség – max pontszám: 5 p.
  4.) vitakészség – max pontszám: 5 p.
  SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

  • Babeş-Bolyai Tudományegyetem
  • Kolozsvári Magyar Diákszövetség
  • Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

  Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
  str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
  tel.: 0755-116251
  e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


  SZAKMAI PARTNEREK:

  • Erdélyi Magyar Adatbank
  • Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
  • Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
  • Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
  • Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
  • Gheorghe Dima Zeneakadémia

  TÁMOGATÓK:

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Erdélyi Tehetség Tanács
  • Iskola Alapítvány
  • Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Județeană Cluj
  • Kolozsvár Polgármesteri Hivatala/Primaria Cluj-Napoca
  • Magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal
  • Nemzeti Tehetség Program
  • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  • BBTE- Matematika és Informatika Kar
  • Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
  • Balasssi Intézet