XXI. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2018. május 24–27.
Program
Keretprogram

Május 24., csütörtök

9:00 – 11:00 – Biológia - BBTE Biológia kar (Mikó kert) Histologia Laboratorium 

12:00 – 14:15 - Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 121-es terem

13:00 – 14:45 – Néprajz - BBTE Bölcsészkar, Popovici terem

14:00 – 15:15 – Geológia - BBTE Főépület, Amfiteatru Eugen Stoicovici

16:00 – 18:00 - Szociális munka - BBTE Szociológia és szociális munkás kar (Plugarilor u. 34 szám) 11-es terem

18:00 Megnyitó, Díszelőadás: dr. Lakatos Béla – Diszperz rendszerek természete és modellezése, Aula Magna

Május 25., Péntek

08:00 – 12:30 - Kémia I.: Biokémia és szerves kémia - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar 147-es terem

09:00 – 11:00 - Állam- és jogtudomány - Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia - BBTE Főépület - Augustin Maior terem

09:00 – 13:00 - Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet - BBTE Bölcsészkar, Brassai terem

10:00 – 13:00 - Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 217-es terem

10:00 – 11:00 - Filmelmélet – filmművészet - Echinox épület (str. M. Kogălniceanu/Farkas u. 7−9), Papahagi terem

10:00 – 11:45 – Gyógypedagógia - BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet, 101-es terem

10:00 – 12:15 - Magyar nyelvtudomány - BBTE Bölcsészkar, Popovici terem

10:00 – 12:30 - Római katolikus és protestáns teológia - Római Katolikus Teológiakar (str. Iuliu Maniu, nr. 5) – Díszterem

10:00 – 13:30 – Történelem - Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

11:00 – 13:45 – Újságírás - BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar - 302-es terem

11:00 – 14:00 – Földrajz - Földrajz kar - 46-os terem

12:00 – 14:30 - Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia - BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar

14:00 – 15:00 - Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar 147-es terem

14:00 – 15:15 – Filozófia - BBTE Főépület – Bőhm Károly terem (127)

14:00 – 15:00 – Kulturális turizmus - K+ Közösségi Tér (Strada Memorandumului 3)

14:00 – 16:45 – Szociológia és antropológia - Szociológia Tanszék Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor) 34. 14-es terem

15:00 – 16:45 - Pszichológia II.: Kognitív pszichológia - BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar

15:00 – 16:00 - Gyógytorna – Testnevelés és sport – Sport kar - Sala Consiliu

16:00 – 17:45 – Területfejlesztés – Turizmus - BBTE Földrajzkar S27-es terem

 

Május 26., Szombat

09:00 – 11:15 - Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma - BBTE Bölcsészkar, Dézsi terem

09:00 – 12:00 - Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom - BBTE Bölcsészkar - Popovici terem

09:00 – 11:15 - Művészettörténet – Régészet – Történeti Intézet

10:00 – 12:30 – Fizika - BBTE Főépület - Augustin Maior terem

10:00 – 13:30 - Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk - BBTE Főépület, 5/1-es terem

10:00 – 15:00 - Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások - BBTE, Főépület 7/1

10:00 – 13:45 – Pedagógia I. - Moților (Mócok utja) 11 sz. I. emelet, 105-ös terem

10:00 – 14:00 - Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan - Moților (Mócok utja) 11 sz. I. emelet, 104-es terem

10:00 – 12:30 – Kommunikáció - BBTE Főépület - Bogrea terem

 

Május 27., Vasárnap

08:00 – 11:15 - Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy - BBTE Főépület

09:30 – 10:30 - Dramaturgia - BBTE Színház és Televízió Kar, Sirbu, 23-es terem

18:00 - ETDK Záró Gála - Auditorium Maximum - Augustin Maior terem

20:00 - Állófogadás - Auditorium Maximum

 

 

 

▲ fel
Állam- és jogtudomány – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia

Május 25., péntek – BBTE Főépület - Augustin Maior terem

09:00 - Kémenes Edina: Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatai

09:15 - Timár Tímea: Autonómia a hétköznapokban. Közösségek autonómiafokának vizsgálata a reziliencia fogalom segítségével

09:30 - Benő Loránd: Demokrácia és halálbüntetés?

09:45 - Kedves Tamas Robert: Elvándorlási aspirációk a jelenkorban az erdélyi fiatalság körében

10:00 - Péter Fruzsina-Kinga: Gyermekjogok kialakulása Romániában

10:15 - Simon Edith-Brigitta: A varázsnyomtatás jogász szemmel

10:30 - Hirth Zsófia: A populizmus elemei a Jobbik politikájában

10:45 - Petres Botond – Zoltán: A GDPR és annak hatásai az adatok védelméért folytatott harcban 

▲ fel
Biológia

Május 24., csütörtök – BBTE Biológia kar (Mikó kert) Histologia Laboratorium

9:00 - Dénes Anna: Tájszintű és lokális változók hatása alföldi szitakötő közösségek diverzitására.

9:15 - Fazakas Zsolt: Fertőzött társadalom? A Rickia wasmannii ektoparazita gomba hatása a munkamegosztásra hangyáknál

9:30 - Gyenge Ervin: Szájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérje profilvizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel

9:45 - Miholcsa Zsombor: Hasonló jellegekkel rendelkező inváziós növények hasonlóan hatnak-e az őshonos növényközösségekre?

10:00 - Pál Timea: A Mohos-tőzegláp élőhely-térképezése és harmatfű állományának felmérése

10:15 - György Attila Tamás, Pálosi Réka: A vírusok terjedése- valóság vagy tévhit?

10:30 - Kerekes Karola: Tudatlanság vagy tájékozatlanság szülte mítoszok ,, a rejtélyes vírusról ’’

10:45 - Ónodi Henrietta: A Súgó-barlang (Keleti-Kárpátok, Gyergyói-havasok) denevérei

▲ fel
Dramaturgia

Május 27., Vasárnap - BBTE Színház és Televízió Kar, Sirbu, 23-es terem

09:30 - Biró Árpád Levente: Egy színház kiutat keres – a nagyváradi Állami Bábszínház tevékenysége az 1970-es években

09:45 - Bogya Timea-Eva: „Sosem láttam még ilyen szelíd bolond nőt” A nó és a görög tragédia hősnői – összehasonlító elemzés

10:00 - György Emese: Kortárs operák társadalmi jelentősége erdélyi vonatkozásban

10:15 - Veres Kincső: Írta és rendezte Radu Afrim

▲ fel
Filmelmélet-Filmművészet

Május 25., Péntek - Echinox épület (str. M. Kogălniceanu/Farkas u. 7−9), Papahagi terem

10:00 - Hotya-Szegi Enikő: Kutyafog a „görög bizarrhullámban”

10:15 - Nagy László: Támpontok – egy elszigetelt roma közösség mindennapjai

10:30 - Pogonyi Hunor, Gál Márk, Nagy László: #blackout

10:45 - Szitai Eszter: Utópia, disztópia és heterotópia a posztmodern sorozatok kontextusában

▲ fel
Filozófia

Május 25., Péntek – BBTE Főépület – Bőhm Károly terem (127)

14:00 - Bajkó Áron: Jegyzettöredékek. Szolipszizmus és kifejezés

14:15 - Incze Romhilda Barbara: Kapcsolatunk a Másik és a művészet abszolút másságával

14:30 - Lang Mark: Kierkegaard és a szeretet fogalma

14:45 - Szilágyi Botond: Bevezetés az értékkritikai iskolába

15:00 - Dombrovszki Áron: Célt vétett motiváció: metafizikai fikcionalizmus és ontológiai takarékosság (versenyen kívül)

▲ fel
Fizika

Május 26., Szombat – BBTE Főépület - Augustin Maior

10:00 - Dénes Réka: Kettős inga tervezése és kísérleti tanulmányozása

10:15 - Elekes Gyopár: A zenei összhangzás mennyiségi vizsgálata

10:30 - Gere István: Az Internet: valóság és modell

10:45 - Inczefi Róbert-Attila: Erőgörbék elemzése granuláris anyagokban történő mozgások szimulációiban

11:00 - Kandrai Konrád, Fülöp Zalán: Súrlódási együttható meghatározása ellenállásmérés alapján

11:15 - Kapusi Zalán: Szilárd testek hővezetésének tanulmányozása impulzusmódszerrel

11:30 - Kelemen Szabolcs: Kétdimenziós Brown-mozgás elmozdulásidő skálatörvényének a korrekciója (kísérleti eredmények)

11:45 - Tamás Szilárd: Festéklézerek

12:00 - Téglás Ákos: Nefelometria

12:15 - Veres István: Lézerek longitudinális koherenciahosszának a meghatározása 

▲ fel
Földrajz

Május 25., Péntek - Földrajz kar - 46-os terem

11:00 - Antal Kristóf: Bányászati tevékenységek felszíni nyomainak vizsgálata távérzékelési módszerekkel

11:15 - Antal Vivien, Benedek Emőke, Csergő Rebeka, Lukács Dávid-Attila: Árkos erózió vizsgálata a Bivalyos területén

11:30 - Bálint Alíz Kamilla: A Berettyó forrásvidékének töbör-morfometriai elemzése

11:45 - Chelaru Ramona, Lukács Dávid-Attila, Ilona Judit, Gerenday Rita, Tofalvi Timea: Az UAV-vel végzett terepi felmérések pontossági vizsgálata

12:00 - Gal Eszter: Ne vedem pe Piața Unirii! (Kolozsváron tanuló román egyetemisták mentális térképe)

12:15 - Geréb Zalán: Kalandozás a székelyföldi legendák világában

12:30 - Kerekes Anna-Hajnalka: A földcsuszamlásra való hajlamosság térképezése a maximum entrópia módszerének alkalmazásával kolozsvári mintaterületen

12:45 - Konkoly Sándor: Lappangó erősség a Mohácsi-szigeten

13:00 - Magyari Mátyás: Nyelvújítás kori térképek. Európai magyar exonimák

13:15 - Máltesics Péter: A Bakony-Balaton Geopark idegenforgalmi elemeinek vizsgálata, fejlesztési lehetőségeinek bemutatása hazai és nemzetközi összefüggésben

13:30 - Mogyorósi Renátó Manuel: Oroszország helye a nap alatt – az Ukrajnáért vívott geopolitikai sakkjátszma három szintjének elemzése

13:45 - Simó Orsolya, Gombos László-József: Történeti áttekintés Szilágy megye ásványvizes fürdőiről

▲ fel
Geológia

Május 24., csütörtök – BBTE Főépület,  Amfiteatru Eugen Stoicovici

14:00 - Balázs Kitti-Bernadett, Balázs Beatrix-Boglárka: Sóspatak (Kolozsvár határa) tufáinak vizsgálata

14:15 - Barabás Emese: Szedimentológiai és mikropaleontológiai vizsgálatok a szamosfalvi badeni/szarmata határszelvényen

14:30 - Jakab Anna: Alpi és variszkuszi rideg-képlékeny nyírási zónák fehér csillámainak geokémiai jellemzése a Radnai-havasokban

14:45 - Kicsi Anna-Réka, Ádámcsik Árpád: Az apahidai feltárásban található vulkáni tufák vizsgálata

15:00 - Ruskál Ágnes: A tőzeglápok fizikai tulajdonságainak változásai a holocén folyamán, az Erdélyi-szigethegységben (ÉNy-Románia)

▲ fel
Gyógypedagógia

Május 25., Péntek – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet, 101-es terem

10:00 - Csákány Edina: Halandók vagy halhatatlanok? Halálfogalom kialakulásának mérése gyerekeknél, ép és SNI csoportok között

10:15 - Csergő Kinga, Moga Edit-Orsolya, Molnár Brigitta: A képregény mint a szövegértési képesség alternatív felmérésének eszköze

10:30 - Kádár Rolland: Zenével könnyebb: a zenei nevelés hatása az anyanyelvi és matematikai, logikai képességekre

10:45 - Kiss Anna Luca: A hallássérült és ép gyermekek szociális képességeinek összehasonlító elemzése

11:00 - Makszim Edina: Mit érzek én? Az értelmi akadályozott gyermekek fejlesztése komplex művészeti módszerekkel

11:15 - Semsei Ildikó: A hallássérültek ritmusérzékének, koordinációs készségének és szociabilitásának fejlesztése zenei elemekkel

11:30 - Tamás Erika: Mire jó a Rubik-kocka? Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése

▲ fel
Gyógytorna – Testnevelés és Sport

Május 25., Péntek – Gyógytorna – Testnevelés és sport – Sport kar - Sala Consiliu

15:00 - Bolgyán-Bora Boróka: A Masters világbajnokságon induló sportolók felkészülése, életvitelének és életminőségének összehasonlítása a más ugyanazon korosztályba tartozó nem aktívan sportoló emberekével

15:15 - Horn Mairin: A gyermekkori pes planus prevenciója és rehabilitációja

15:30 - Sibianu Andrea, Szatmári Éva: A szemhibák javítása Bates-módszer és különböző szemtornagyakorlatok által

15:45 - Szőke Magor-Dénes: Hogyan befolyásolta a technológia a sport fejlődését

▲ fel
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk

Május 26., Szombat – BBTE Főépület, 9/1-es terem

10:00 - Bajcsi Adél - Üvegesedési átmenet szimulálása spinjégrendszerekben

10:15 - Biró Enikő: Direkt vizuális odometria disztorziókorrekcióval

10:30 - Debre Emese-Rebeka: Kibble–Zurek-klasztereződés optimalizált szimulálása

10:45 - Incze Ágnes, Jancsó Henrietta-Bernadett: Madárhang-felismerés konvolúciós neurális hálóval

11:00 - Kopacz Anikó: Minimális lefogó ponthalmaz meghatározása különböző algoritmusokkal

11:15 - Kovács Péter-Róbert: Mintakereső algoritmusok DNS-molekulában

11:30 - Lőrincz Szabolcs-Botond: Konvolúciós neurális háló alkalmazása relatív forgatások becslésére

11:45 - Szünet

12:00 - Mester Attila: Receptajánló hűtő tartalmának elemzése alapján

12:15 - Ráduly Zalán: Sniff! – kutyafajta-azonosító alkalmazás gépi tanulással

12:30 - Schnebli Zoltán: Visszacsatolásos tanulási módszerek a Mario játékra alkalmazva

12:45 - Sütő Evelyne: Természetes nyelvfeldolgozáson alapuló interaktív történetmesélés

13:00 - Szabó Károly: Aknakereső algoritmusok teljesítménynövelése neurális hálókkal

13:15 - Kántor Zsolt: Webböngészőre optimalizált játékmotor nagyméretű RTS játékokhoz

▲ fel
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások

Május 26., Szombat – BBTE, Főépület 7/1

10:00 - Domokos Cristina-Edina, Séra Barna: Netfood – ételkiszállítást támogató szoftverrendszer

10:15 - Bartha Vivien - EmőkeBakó Bence: EKETour: túraszervezési szoftverplatform

10:30 - Borsay Zsuzsanna, Tüzes-Bölöni Kincső: E-migrated – közösségi háló elszármazott szakemberek számára

10:45 - Buksa Ferencz – Attila, Kiss Alpár: Turisztikai mobilalkalmazás Székelyudvarhely számára

11:00 - Daragus Botond, Fodor Lóránt: Szoftverrendszer informatikai projektek állapotának valós idejű nyomon követésére

11:15 - Balázs Brigitta: Diáktanulást segítő applikáció

11:30 - Szünet

11:45 - Döngölő Zsolt, Kovács Kinga: Legendárium Nagyappó – kiterjesztett valóságra épülő mobilalkalmazás

12:00 - Erőss Ervin, Péter Adorján – Ferenc: Taboo: akkordmenet-szerkesztő és -kezelő webalkalmazás

12:15 - Gagyi Mátyás, Patakfalvi Örs-Krisztián: Daily Challenge: kihívások kezelése mobilalkalmazással

12:30 - Kelemen Kinga – Orsolya: Szék(h)elyek – helyismereti és régiónépszerűsítő játék

12:45 - Lázár Botond - Intelligens jelzőlámparendszer Arduinóval

13:00 - Mezei Boldizsár-Ákos: Owl: webalkalmazás egyetemi jegyzetek megosztására és online korrepetálásra

13:15 - Szünet

13:30 - Nagy Krisztina: GBus tömegközlekedési applikáció

13:45 - Néda Katalin, Zsigmond Attila-Szabolcs: Hegyeink

14:00 - Szász Apolka: Personal Trainer app

14:15 - Vass Tekla: Művészetről kezeskedő technológia

14:30 - Márton Tamás Loránd: Környezetfeltérképező és ábrázoló rendszer tanulmányozása és kivitelezése

14:45 - Ambrud Dobai Ariann, Tănase Renára Andreea: Oktató gitár és a műszaki tudomány

▲ fel
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia

Május 25., Péntek - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar 147-es terem

08:00 - Előadás: dr. Hornyánszky Gábor - Enzimmérnökség

08:45 - Bús Zoltán-Tamás: Kurkumin és származékainak szintézise, szerekezeti tulajdonságaik vizsgálata

09:00 - Elekes-Darabont Renáta: Hidroxiapatit és hidroxiapatit kompozitjaira kovalensen rögzített L-fenilalanin ammónia-liáz

09:15- Fazekas Kriszta: Alfa-dioximokkal képzett rézkomplexek fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

09:30 - Gal Cristian Andrei - Nanohordozóra rögzített CaL-B által katalizált aril és heteroaril etanolok rezolválása áramlásos rendszerekben

09:45 - Kádár Renáta: 10-propil-fenotiazinil-kalkonok szintézise és optikai tulajdonságaik vizsgálata

10:00 - Szünet

10:15 -Lang Laura: Alfa-dioximokkal, Schiff-bázisokkal, szemi- és tioszemikarbazonokkal képzett Pt-komplexek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata

10:30 - Sisa Rihárd: NIR-tartományban emittáló fluoreszcens vegyületek előállítása és szerkezetvizsgálata

10:45 - Szabó Yvette: Halogénezett aza-dipirrometén-származékok előállítása és vizsgálata

11:00 - Székely Rita Andrea: N-Pentil-akridon reakciója alkil-magnézium-halogenidekkel

11:15 - Tiponuț Norbert: Királis aminok mindkét enantiomerjének előállítása immobilizált Cv-ω-transzamináz segítségével

11:30 - Kis Csenge: A különböző almafajták almasav tartalmának meghatározása

11:45 - dr. Kovács Zsolt - Biokémia: tegnap és ma.

▲ fel
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

Május 25., Péntek - BBTE Kémia és vegyészmérnöki kar 147-es terem

14:00 - Farkas Noémi- Izabella: Antocianin-kivonat adszorpciója és deszorpciója hidroxiapatitra és különböző hidroxiapatit-kompozitokra

14:15 - Füstös Rita-Kriszta: Gyógyteák elemanalízise atomspektroszkópiás módszerekkel

14:30 - Simó Zalán: Szol-gél módszerrel kialakított, impregnált kitozárétegek antikorróziós hatása

14:45 - Szeredai Bettina Dora: A koffein meghatározása teákból HPLC-MS módszerrel

▲ fel
Kommunikáció

Május 26., Szombat – BBTE Főépület - Bogrea terem

10:00 - Dénes Kinga: Az országos/erdélyi lefedettséggel bíró erdélyi magyar protestáns szervezetek szervezeti és kommunikációs vizsgálata. Az IKE és az ODFIE szervezetek értékrendvizsgálata

10:15 - Geisz Barbara: Kapcsolati hálók és közösségek a Wattpadon – egy storytelling közösség mint az online írás színtere

10:30 - Lázár Beáta: Fér-e még szín a palettán? – avagy hogyan pozicionálja magát egy új fesztivál Erdélyben

10:45 - Lengyel Emese: Székely Kriszta Kékszakáll-rendezése. Egy operett újramárkázása

11:00 - Lengyel Zsanett: A design szerepe a hazai kortárs gyermekkönyvkiadásban

11:15 - Mészáros Ferencz: TV előtt 0–24-ben, avagy egy nap a flow-ban

11:30 - Petrányi Erika: Karakterelemzés a férfikutatások szempontrendszere alapján

11:45 - Radnai Dániel Szabolcs: A házastársi problémák és a válás megjelenése a Nők Lapja 1979-es évfolyamában

12:00 - Salló Krisztina: A humor forrásául szolgáló sztereotípiák a magyar stand-up comedyben

12:15 - Varga Lilla Zsuzsanna: A kétfarkú kutya anatómiája és élettana

▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing

Május 24., csütörtök - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 121-es terem

12:00 - Deák Balázs: Márkával szembeni fogyasztói attitűd: a Volkswagen megítélése a dízelbotrány után

12:15 - Géger Gyopár: A csomagolás eladja a terméket – a fogyasztói környezettudatosság szerepe a vásárlási döntésben

12:30 - Halász Edina: Segítünk, hogy segíthessenek – a vállalati CSR-tevékenység hatása az alkalmazottakra

12:45 - Korcsmáros Boglárka: A készpénz jövője, avagy a mobilfizetési megoldások fogyasztói elfogadásának vizsgálata

13:00 - Szabó Anett: A 21. század órája nem ketyeg – okosórák a funkción innen és túl

13:15 - Szávuj Ágnes- Bernadett: Vásárlásösztönzési eszközök és törzsvásárlói programok fogyasztói megítélése

13:30 - Szekeres Krisztián: Vásárlói magatartás egy játékbeli pénznem hajtotta világban

13:45 - Tóth Brigitta: A marketing hatékonyságának mérése – ahogyan a kis- és középvállalatok csinálják

14:00 - Vicol Koppány: Városmarketing – a városlakók nézőpontja

▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment

Május 25., Péntek - BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 217-es terem

10:00 – Előadás: dr. Berényi László - Szabványos irányítási rendszerek: múlt, jelen és jövő

10:45 - Balog Miklós: Motivációs rendszer kidolgozása a Bendkopp vállalat számára

11:00 - Boros Éva: A készletmenedzsment optimalizálása az ellátási hálózat szintjén

11:15 - Csíki Ottó:  Az elektromos autók gyártásának és elterjedésének kihívásai a következő évtizedben

11:30 - Éltes Rita: A fogyasztói élmény menedzsmentje és annak hatása egy vendéglátó egység eredményességére

11:45 - Fábián István: Előrejelzési módszerek alkalmazása a készletmenedzsment optimalizálásában

12:00 - Horváth Adrienn-Adél: A sharing economy-ra épülő üzleti modell elterjedése és hatása a romániai városi közlekedésre

12:15 - Kis Zalán: A stratégiai tervezés. A Selena Wood kft. esete

12:30 - Pap Eszter: Leanmenedzsment-eszközök a folyamatfejlesztés szolgálatában: hatékonyságfejlesztés egy textilipari vállalatnál

12:45 - Szász Zalán István: Az áruk szabad mozgásának korlátai az EU-ban

▲ fel
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy

Május 27., Vasárnap - BBTE Főépület - Augustin Maior

08:00 - Bálint Alexandra Teodóra: Egy mezőgazdasági vállalat mint projektvállalat értékének a meghatározása és ennek hatása a tulajdonos vállalat értékére

08:15 - Bálint Orsolya: A piaci szerkezet és erő mérése az élelmiszer jellegű vegyesbolti kiskereskedelemben

08:30 - Boga Bence: Új termék bevezetése utáni vállalati érték meghatározása

08:45 - Csíki Ottó: Vevőérték-számítási módszer alkalmazása a hűségesítési döntések megalapozására

09:00 - Domahidi Kriszta: Oktatási jelzés és szűrés vizsgálata a munkaerőpiacon a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar végzettjei körében

09:15 - Gergely Andrea: Átveheti-e a renminbi a dollár vezető szerepét, mint világ-tartalékvaluta?

09:30 - Hidan Kinga-Ildikó: Az azonos típusú szolgáltatásokat nyújtó hálózatos iparágak népszerűsége a romániai felhasználók körében

09:45 - Kiss Norbert: Banki kockázatok szerepe a válságok kialakulásában

10:00 - Nagy Evelin: Monetáris politika alakulása inflációs célkövetést alkalmazó országok esetén

10:15 - Petres Botond – Zoltán: Az új pénzügyi törvénykönyv és az ehhez kapcsolódó törvényváltozások hatásai a gazdaságra és a magánszektorra

10:30 - Püsök Csilla Rebeka: A romániai jövedelemadó- és járulékrendszer 2018-as változásainak gazdasági hatásai

10:45 - Révész Gergő-Lajos: Innovációs trendek az e-kereskedelemben Romániában és Magyarországon

11:00 - Szabó Norbert: Munkafolyamatok optimizálása a vállalat növekedési szakaszában

▲ fel
Kulturális turizmus

Május 25., Péntek – K+ Közösségi Tér (Strada Memorandumului 3)

14:00 - Béres Kinga Renáta: Marosvásárhely turizmusa a Ceaușescu-korszak első tíz évében (1965–1975)

14:15 - Buzás Erika: Virtuális séták a patinás hangulatok városaiban. Kolozsvár, Nagyvárad és Temesvár a 19. század végén

14:30 - Csibi Márta: Vallásturizmus a Gyergyói-medencében

14:45 - Szilágyi Adrien Rebeka: Nagyenyedi lányból felfedezőnő – Sass Flóra utazásai Afrikában

▲ fel
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma

Május 26., Szombat – BBTE Főépület - Dézsi terem

 09:00 - Dr. Lovas Borbála: A 16–17. századi unitárius prédikációirodalom: Hagyomány, források és ismeretlen ismerősök

 09:45 - Kajántó Beáta: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak recepciója  a 20. és 21. századi királyhágómelléki református énekeskönyvekben

 10:00 - Kelemen Fruzsina: Gyermekség és puer senex a kora újkori szenttörténetekben

 

10:15 szünet

 10:30 - Kovács Péter Zoltán: A közösségépítő Heltai: statikus és dinamikus olvasatok a Száz fabulában

 10:45 - Szmutku Melinda: Szent Ágnes alakja 15–16. századi magyarországi prédikációkban

 11:00 - Vass Csaba: A predesztináció és a szabad akarat problematikája John Milton Elveszett Paradicsom című művében

▲ fel
Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

Május 26., Szombat – BBTE Bölcsészkar - Popivici terem

 

09:00 - Dr. Kucserka Zsófia: Utazások sírdomb körül. A sírlátogatás toposza néhány 19. századi szövegben

 

09:45 - Asztalos Veronka-Örsike: A magyar Ibsen-recepció kezdeti korszaka, kanonizációs alapja(i)

 

10:00 - Fülöp Dorottya: Csák Máté újra megszólal: fikció és valóság viszonya Kisfaludy Károly utolsó drámájában

 

10:15 - Kovács Péter: A kultusztárgy néha szenvedő alany. Arany János személyi kultusza és a Toldi szerelmének sajtóvisszhangja

10:30 szünet

10:45 - Márton-Simon Anna: Az irodalmi piac hatása Kiss József elsődleges kanonizációjára

 

11:00 - Nagy Egon: Alternatív Toldi-képek: Vörösmarty Mihály változata

 

11:15 - Radnai Dániel Szabolcs: Turizmus és nemzetépítés összefüggései Eötvös Károly balatoni utazásaiban

 

11:30 - Szabó Csenge: Kontextusok között: a képzelet felszabadítása Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland című művében

 

11:45 Előadás: Dr. Szilágyi Márton: Egy rangon aluli házasság társadalmi környezete (Adalékok Wesselényi Miklós házasságának egykorú megítéléséhez)

▲ fel
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

Május 25., Péntek – BBTE Bölcsészkar - Brassai terem

09:00 – Előadás: Dr. Darabos Enikő - Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban

09:30 - Ambrus Dorottya: „Gyűlnek egyre fekete vágyaim”– a többszörösen kettős élet feszültségeinek kisülése Rafi Lajos költészetében

09:45 - Bereczki Szende: Narrációs technikák Mózes Attila Átmenetek című kötetében

10:00 - Bokor Csilla: Ottlik Géza, az angol nyelvű irodalom közvetítője a magyar olvasóközönség felé

10:15 - Fenyő Dániel: A neoavantgárd mint az irodalomtörténet-írás provokációja

10:30 szünet

10:45 - Gaál Gabriella: A (szöveg)testek valóságlenyomatainak Pillanatragasztója. Tóth Krisztina: Pillanatragasztó

11:00 - Horváth Kálmán Péter: Emlék és emlékezet Szindbád álmában

11:15 - Juhász Anna Anita: A környezet mint az irodalomalkotás és -befogadás folyamatának aktív szereplője Ana Blandiana és Rakovszky Zsuzsa versgyakorlataiban

11:30 - Lázár Annamária: A „tökéletes költőfeleség”? Női szerepek, lehetőségek és dilemmák Gyarmati Fanni naplójában

11:45 szünet

12:00 - Nagy Egon: „Can’t read my poker face” – kép és szöveg viszonya Lady Gaga két videoklipjében

12:15 - Opra Tímea: Művészet mint a trauma feldolgozásának eszköze Bartis Attila A vége című regényében

12:30 - Szabó Dárió: Prózaköltemény és befogadás

12:45 - Zsoldos Tímea-Melinda: Babits Mihály A gólyakalifa című regénye a fantaszikus irodalom kontextusában

▲ fel
Magyar nyelvtudomány

Május 25., Péntek – Popovici terem

 

10:00 – Előadás: Dr. Szentgyörgyi Rudolf: Mire jó a nyelvtörténet? -- Bevezetés az alkalmazott nyelvtörténetbe           

10:45 - Éltető Kamilla: Francia nyelvből érkező kifejezések a magyar konyhában

 

11:00 - Iszlai Ede: A szókettőzéstől a reduplikációig: reduplikatív szerkezetek a magyarban

 

11:15 - Karácsonyi Krisztina: A magyar főnevek szintaktikai szerkezete

 

11:30 szünet

 

11:45 - Szikszai Emese: Kódváltás a magyarsárosi kétnyelvű beszélők megnyilatkozásaiban

 

12:00 - Tankó Andrea: Mesei bántás, avagy verbális agresszió Grimm-mesékben

▲ fel
Művészettörténet – Régészet

Május 26., Szombat – Történeti intézet

09:00 – előadás: Tímár Katalin: Nyugati kánon, "keleti" művészet: A kelet-európai pop art definíciós kérdéseiről

09:45 - Bacová Ildikó: Többfunkciós épület Felsőbányán, Löllbach Kálmán tervhagyatékában

10:00 - Doszlop Lídia Naómi: A makfalvai alkotótábor története

10:15 - Szathmári Edina: Várady Árpád marosvásárhelyi építőmester munkássága

10:30 - Szilágyi Orsolya: A tudomány, vagy a közösség érdekében? A római katonai építészeti örökség rekonstrukciójának problematikája.

10:45 - Tőke Sugárka: A szürrealizmus jelensége Incze Ferenc, Miklóssy Gábor és Szász Endre festészetében

11:00 - Vargha Fruzsina: Műterem, inspiráció, megmaradás. Beszélgetés a Lakóca csoport szobrászaival

▲ fel
Néprajz

Május 24., csütörtök - BBTE Bölcsészkar, Popovici terem

13:00 – Előadás: dr. Lajos Veronika: Szexi, cuki vagy ciki? Elméleti és gyakorlati felvetések egy moldvai csángó posztterepmunka keretében

13:45 - André Mária Irén: A majomkenyérfától az ördögbordáig – a gyimesközéploki általános iskolások jelenkori növényismerete

14:00 - Császár Szabolcs: A tánc szerepe két kisnemesi falu viszonyrendszerében. Szucság és Bodonkút kapcsolata a hagyományos táncok és az anyakönyvek tükrében

14:15 - Erdei Virág-Regina: Az olvasás és a virtuális háló találkozása: a Moly és a molyok

14:30 - Gondos Emőke: Menekülés, életérzés, nosztalgia – kik, miért és hogyan olvasnak képregényt Erdélyben?

▲ fel
Pedagógia I.

Május 26., Szombat - Moților (Mócok utja) 11 sz. I. emelet, 105-ös terem

10:00 – Előadás: Kádár Annamária: Beleszeretni a világot a gyermekünk szívébe. Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása.

10:45 - Balázs Mónika: Családfői külföldi munkavállalás, családkép és iskolai teljesítmény elemi osztályos tanulók körében

11:00 - Biró Emőke Katalin - A hat alapérzelem megnyilvánulása gyermekrajzokban mesék és történetek hatására

11:15 - Csibi János: Reform- és alternatív pedagógiák Magyarországon – iskolai kultúra a budapesti Rogers és az egri Jenaplan iskolában

11:30 - György Gyöngyvér: Kortárs gyermekirodalmi alkotások az alapozó szakaszban

11:45 - Kacsó Tímea: Iskolakép és teljesítmény a negyedik osztályos diákok körében

12:00 - Szünet

12:15 - Kovács Vivien- Emma: A 2. osztályos magyar anyanyelvi kommunikáció tankönyv feladatainak elemzése

12:30 - Marcus Csilla-Emese: Montessori-eszközök hatása a számfogalom és az összeadás-kivonás alakulására a napközis foglalkozások keretén belül

12:45- Nagy Annamária: A néptánc fejlesztő hatása az elemi osztályos gyerekek szociális kompetenciájára heterogén életkori csoportban

13:00 - Nagy Noémi: A kritikai gondolkodás szerepe a képi és szöveges információk valódiságának értékelésében

13:15 - Szilagyi Monika: A tanulási szokások és a társas kapcsolatok változása az egyéni és a kooperatív tanulási forma keretében

13:30 - Vita Renáta: E-learning a bölcsődében

▲ fel
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan

Május 26., Szombat - Moților (Mócok utja) 11 sz. I. emelet, 104-es terem

10:00 – Előadás: Kádár Annamária: Beleszeretni a világot a gyermekünk szívébe. Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása

10:45 - Csavar Ildikó – Szidónia: A kisiskolások érzelemkifejezésének fejlesztése Mesét Másként módszerrel

11:00 - Frunza Kinga-Imola: Az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségei kortárs mesékkel kisiskoláskorban

11:15 - Kiss Timea: Az osztályon belüli társas viszonyok és az iskolai teljesítmény kapcsolata

11:30 - Kovács Adél: Tanulás és fegyelmezetlenség tanórán, a pedagógus szemszögéből

11:45 - Kovács Bianka: Paradigmaváltások az értékelés elméletében és gyakorlatában

12:00 - Krall Orsolya: A népi gyermekjátékok szerepe az osztályon belüli társas kapcsolatok alakulásában

12:15 - Mihálykó Szilvia: Mesefeldolgozás interaktív módszerek segítségével az óvodában

12:30 - Szünet

12:45 - Nagy Lilla: Előítélet-kezelés a drámapedagógia módszereivel

13:00 - Pap Boglárka: A figyelemfelkeltő játékok szerepe a felidézés folyamatában

13:15 - Pap Emőke: Információközlő szövegek feldolgozása kooperatív módszerekkel a 3–4. osztályban

13:30 - Török Beatrice Noémi, Salat (Zolnai) Sarolta: Telefon és tablet használata kisiskolás korban

13:45 - Vaszi Emőke: A kiközösített gyerekek integrálása élménypedagógiával

▲ fel
Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

Május 25., Péntek – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum

12:00 - Bányai Blanka-Timea, Nám Evelin: Érzelgős elmeolvasók. A nézőpontváltás összefüggésének vizsgálata az empátiával és a proszociális viselkedéssel óvodáskorú gyermekek esetén

12:15 - Bányai Brigitte – Ildikó: Az online és offline népszerűség prediktorai középiskolás diákoknál

12:30 - Buda Klaudia: Tanuljunk tanulni! – A tanulási hatékonyságot befolyásoló tényezők

12:45 - Ciordaș Patricia: A Túl az Óperencián mágikus ereje – a mesék hatása a kreativitás fejlődésére

13:00 - Csapó Gyöngyvér Virág: Machiavellizmus a szervezetekben: egy interjús vizsgálat tapasztalatai

13:15 - Dragomir Annamária: Kultúrák közötti gesztikulálási különbségek és ennek felismerése

13:30 - Fodor Noémi: Ki vagyok én ? Identitás és szülői nevelési stílus vizsgálata Z generáció körében

13:45 - Komáromy Zsuzsa, László Natália, Erbe Yvette: A tanár is ember? Dehumanizációs folyamatok egy erdélyi magyar középiskolában

14:00 - Lőrincz Máté: Utazás az elmében – módosult tudatállapotok hatásmechanizmusainak tanulmányozása

14:15 - Mészáros Anna: Szingliként irigy, de házas, háromgyermekes anyaként inkább kifinomult

14:30 - Szalai László: A kulturális intelligencia és a belső motiváció kapcsolata a Kárpát-medencei magyarság körében

▲ fel
Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

Május 25., Péntek – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum

15:00 - Datner Arnold – Szabolcs: Mikor intuitív és mikor analitikus? Az intuitív és logikus gondolkodás közötti kapcsolat

15:15 - Gál Andrea-Amália: "Like" vagy élet? A Facebook függőség motivációs és egészséggel kapcsolatos korrelátumának vizsgálata.

15:30 - Jakab Erika:  A döntés, és ami mögötte van: nemi különbségek a fogolydilemma típusú játékokban tanusított viselkedésben.

15:45 - Molnár Hunor: Emberek vészhelyzetben. A személyiség, az érzelmi intelligencia és a döntési stílusok befolyásoló ereje.

16:00 - Nyíri Judit: A kronotípus és egyes személyiségdimenziók szerepe a mentális és szomatikus egészség alakulásában

16:15 - Székely Anna-Márta: Az önkontroll hatása a divergens gondolkodásra, illetve a humorstílusra

16:30 - Tolnai Edina-Renáta: Siker és kudarc az iskolában: Siker/kudarc helyzetek attribuciója, összefüggése különböző motivációs rendszerekkel és a diákok elvárásával

16:45 - Ubornyák Ágnes: Érzelmek felismerése és szabályozása, valamint ezekre gyakorolt hatása a szorongásnak és a stressznek gimnazistáknál

▲ fel
Római katolikus és Protestáns teológia

Május 25., Péntek – Római Katolikus Teológiakar (str. Iuliu Maniu, nr. 5) – Díszterem

10:00 - Ilkei Lóránd: A felvilágosodás hatása a protestáns egyházi éneklésre

10:15 - Lengyel Anna: A Heidelbergi Káté tanítása a Z generációnak

10:30 - Erdély Hunor,Kaitár Arnold: "Fogyasztói társadalom, mint materializmus "

10:45 - Grigore Beáta Aurelia: Iskarióti Júdás - az áruló?

11:00 - Ilyés Emőke: A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója. A gyulafehérvári egyházmegye liturgikus rendelkezései.

11:15 - Oros Tibor Roland, Mayer Nándor: Lehet-e ellentmondás a Tanítóhivatal és a teológusok véleménye között?

11:30 - Tankó Emőke: Az érzelmi elhanyagoltság, érzelmi intelligencia valamint erkölcsi fejlődés kapcsolata állami illetve egyházi fenntartású intézményben és családi környezetben nevelkedő serdülők esetében

11:45 - Tóth Krisztián: Az Erdélyi Római Katolikus Státus erdőségeire vonatkozó jogviszony kérdése a Státus és a magyar állam között a XIX.-XX. századok fordulóján

12:00 - Vagrin István: A felemelkedés és a pusztulás határán: Jozija alakjának és királyságának (2 Kir 22,1-23,30 és 2Krón 34, 10-34,35) intertextuális vizsgálata

12:15 -  Veres Janka-Eszter: Családképek és társadalmi helyzetek a deutero-páli levelekben és mai aktualitásuk

▲ fel
Szociális munka

Május 24., csütörtök ­- BBTE Szociológia és szociális munkás kar (Plugarilor u. 34 szám) 11-es terem

16:00 - Abrudbányai Melinda: „Bejött egy másik öreg orvos, s azt mondja neki, képzeld el te, a beteg nem tud románul, én nem tudok magyarul, s mégis beszélgetünk.” Krónikus betegek egészségügyi ellátások során tapasztalt nyelvi akadályainak vizsgálata.

16:15 - Dávid Júlia-Noémi: Előítélet csökkentő foglalkozás a máréfalvi roma és magyar gyerekek körében

16:30 - Gyenes Kincső: A szociális ellátórendszer válasza egy nagyvárosi szegregált közösség (szociális) igényeire

16:45 - Huth Anita: GyermekSZEMlélet a bántalmazások tükrében

17:00 - Kürti Tünde: Bántalmazás a komfortzónán belül: az online tér hatalma - Pszichoedukációs beavatkozás a kortárs pszicho- terror ellen

17:15 - Márkos Ágnes: Iskolai agresszió Székelyföldön

17:30 - Molnár Viktória: Roma iskolai helyzet Keszthelyen és Szekszárdon

17:45 - Tankó Tímea: Út a közös ég alól az otthon melegéig

▲ fel
Szociológia és antropológia

Május 25., Péntek - Szociológia Tanszék Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor) 34. 14-es terem

14:00 – Előadás: dr. Pásztor Gyöngyi: Mi marad az olimpia után? A londoni Queen Elisabeth Olympic Park területi és társadalmi hatásairól

14:45 - Csibi János: A rockzene közösségformáló hatása egy vidéki kisvárosra – Gázló és blueskocsma –korszak

15:00 - Gáspár Szeréna: Szexualitás: valóság(ok) és elvárás(ok) között

15:15 – Réti Ingrid-Beáta: A kolozsvári magyar nyelvű szociológia, antropológia és humán erőforrás menedzsment képzés vizsgálata

15:30 - Simó Helga: Erdélyi magyarok ellenségképe a migrációs válság tükrében

15:45 - Szopos Edina-Cecilia: A látás és hallás károsult személyek érvényesülése a munkaerőpiacon

16:00 - Török Renáta-Gabriella: Belső párbeszédek

16:15 - Varga Szilvia: Kolozsvári középiskolások politikai szocializációja

16:30 – Virág Ádám: Természetes támogató rendszerek a kárpátaljai térség gyermekes családjainak körében

▲ fel
Területfejlesztés – Turizmus

Május 25., Péntek – BBTE Földrajzkar S27-es terem

16:00 - Daray Erzsébet: Nevek tükrében. Romániai helynevek angol névváltozatai

16:15 - Gal Eszter: Kolozsvár kriminálgeográfiai helyzete

16:30 - Kovács Hajnalka: Erdély szecessziós építészeti emlékeinek idegenforgalmi értékesítési lehetőségei

16:45 - Lepedus Heléna- Éva: Oltmenti gyógyfürdők fenntartható fejlődése,  avagy a Borvízút-projekt hatása a térség fejlődésére

17:00 - Nagy Hanna: Árnyoldalturizmus a náci koncentrációs táborokban

17:15 - Szabó Boglárka: Teakultúra, mint turisztikai vonzerő Romániában

17:30 - Tófalvi Tímea: Románia nagyvárosainak szerkezeti (át)alakulásai a lakásépítés szemszögéből

▲ fel
Történelem

Május 25., Péntek – Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

10:00 - 10:30 - Plenáris előadás: drd. Ferenczi Szilárd: Kolozsvár önkormányzata vs. az AEÁ törvényhozása. Rendőri brutalitás és fegyverviselés 110 éve Kolozsváron, szemben az amerikai honatyák tétlenségével ma

10:30 - Bereczky Zsolt: Marosvásárhelyi utcanevek, szimbolikus terek és emlékezetpolitika 1945-1989 között

10:45 - Gyuri Georgina: Teóriák a 104. Zsoltár és az Aton-himnusz kapcsolatáról

11:00 - Ignácz Ágoston: Levél egy magyar királyhoz - Néhány újabb adalék a középkori levélíráshoz

11:15 - Orsós György: Történetikultúra és történelemdidaktika Magyarországon a rendszerváltás után

11:30 - Pataki Szabolcs: Dél-Erdély és menekültjei 1916-ban

11:45 - Szünet

12:00 - Soós Kázmér: Az önkormányzat működése Miklósvárszéken a 19.század első felében

12:15 - Szabo Zsolt - Máramaros megyei virilisták a dualizmus korában

12:30 - Tóth Krisztián: Házasodás Esztelneken 1822-1917 között

12:45 - Várdai Levente: A Kerényi Károly Szakkollégium kialakulásának története

13:00 - Czimbalmos Szabolcs Attila: Maros megyei magyar élsportolók a román sajtó tükrében, avagy hogy lesz az erdélyi magyarból román

13:15 - Forró-Bathó Ákos: Lángokba fojtott költői szó

▲ fel
Újságírás

Május 25., Péntek – BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar - 302-es terem

12:00 - Gál András: Meditáció, spirituális elmélyülés bemutatása az online sajtóban

12:15 - Kedves Tamás Róbert, Kallos István: Elvándorlás és megmaradás fiatalokra és idősekre nézve, felmérés egy erdélyi régióban

12:30 - Kismihály Boglárka: Addikciók reprezentációja az erdélyi magyar online sajtóban

12:45 - Kovács Ágnes: A közösségi média szerepe a forma-1 online tevékenységében és kommunikációjában

13:00 - Mihály Kriszta-Kinga: A közösségi média csoportképző ereje: a The Artidote közösség

13:15 - Müller Erik: Nevelés és szórakoztatás a Hetedhét kaland című gyerekműsorban

13:30 - Nemes Imola - Coming Out a YouTube-on. Digitális identitás- és közösségépítés

▲ fel
SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
• Gheorghe Dima Zeneakadémia

TÁMOGATÓK:

• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetség Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Județeană Cluj
• Kolozsvár Polgármesteri Hivatala/Primaria Cluj-Napoca
• Magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE- Matematika és Informatika Kar
• Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
• Balasssi Intézet