XXI. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2018. május 24–27.

További, új szekciók, szekciók összevonása, felosztása, valamint el nem indítása

A meghirdetett szekciók mellett további új szekció hozható létre, ha teljesülnek a következő feltételek:

1. a dolgozatok beküldési időszak végéig (2018. április 23.) az adott szekcióban indulni kívánó legalább öt tudományos munka szerzői jelzik a szervezőknek a szekció elindítására való igényt;

2. legalább öt tudományos munka teljes dokumentációja eljut a szervezőkhöz a dolgozatok beküldési időszak végéig (2018. április 23.);

3. az adott szekció olyan tudományterületet fed le, ami nem tartozik valamely más egyetemi központban megrendezett más ETDK-hoz.

A végleges szekcióbeosztás a jelentkezések függvényében alakul ki. Indokolt esetekben a szervezők fenntartják az egyes meghirdetett szekciók összevonásának, felosztásának, valamint el nem indításának jogát.

 

Meghirdetett szekciók
1. Állam- és jogtudomány – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia
2. Biológia
3. Dramaturgia
4. Filmelmélet-Filmművészet
5. Filozófia
6. Fizika
7. Földrajz
8. Geológia
9. Gyógypedagógia
10. Gyógytorna – Testnevelés és Sport
11. Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
12. Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
13. Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
14. Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
15. Kommunikáció
16. Környezettudomány
17. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
18. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
19. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy
20. Kulturális turizmus
21. Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
22. Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom
23. Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
24. Magyar nyelvtudomány
25. Művészettörténet – Régészet
26. Néprajz
27. Pedagógia I.
28. Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
29. Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia
30. Pszichológia II.: Kognitív pszichológia
31. Római katolikus és Protestáns teológia
32. Szociális munka
33. Szociológia és antropológia
34. Teológia I. : Protestáns teológia
35. Teológia II.: Római katolikus teológia
36. Területfejlesztés – Turizmus
37. Történelem
38. Újságírás
Szekcióvezetők
SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
• Gheorghe Dima Zeneakadémia

TÁMOGATÓK:

• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetség Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Județeană Cluj
• Kolozsvár Polgármesteri Hivatala/Primaria Cluj-Napoca
• Magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE- Matematika és Informatika Kar
• Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
• Balasssi Intézet