XXI. reál- és humántudományi
ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
Kolozsvár • 2018. május 24–27.

További, új szekciók, szekciók összevonása, felosztása, valamint el nem indítása

A meghirdetett szekciók mellett további új szekció hozható létre, ha teljesülnek a következő feltételek:

1. a dolgozatok beküldési időszak végéig (2018. április 23.) az adott szekcióban indulni kívánó legalább öt tudományos munka szerzői jelzik a szervezőknek a szekció elindítására való igényt;

2. legalább öt tudományos munka teljes dokumentációja eljut a szervezőkhöz a dolgozatok beküldési időszak végéig (2018. április 23.);

3. az adott szekció olyan tudományterületet fed le, ami nem tartozik valamely más egyetemi központban megrendezett más ETDK-hoz.

A végleges szekcióbeosztás a jelentkezések függvényében alakul ki. Indokolt esetekben a szervezők fenntartják az egyes meghirdetett szekciók összevonásának, felosztásának, valamint el nem indításának jogát.

 

Meghirdetett szekciók
1. Állam- és jogtudomány – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia
2. Biológia
3. Dramaturgia
4. Filmelmélet-Filmművészet
5. Filozófia
6. Fizika
7. Földrajz
8. Geológia
9. Gyógypedagógia
10. Gyógytorna – Testnevelés és Sport
11. Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
12. Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
13. Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
14. Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
15. Kommunikáció
16. Környezettudomány
17. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
18. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
19. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy
20. Kulturális turizmus
21. Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
22. Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom
23. Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
24. Magyar nyelvtudomány
25. Művészettörténet – Régészet
26. Néprajz
27. Pedagógia I.
28. Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
29. Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia
30. Pszichológia II.: Kognitív pszichológia
31. Római katolikus és Protestáns teológia
32. Szociális munka
33. Szociológia és antropológia
34. Teológia I. : Protestáns teológia
35. Teológia II.: Római katolikus teológia
36. Területfejlesztés – Turizmus
37. Történelem
38. Újságírás
Szekcióvezetők
Állam- és jogtudomány – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia • Barabási Ernesztina, Kedves Szilamér • kszilamer@outlook.hu, b.ernesztina@yahoo.com
Biológia • Bakos Anikó, Dallos Dóra • bakos.aniko93@gmail.com, dallosdoraanna@gmail.com
Dramaturgia • Zsigmond Andrea • zsigmondandi@gmail.com
Filmelmélet-Filmművészet • Dávid Helga • davidhelgahenrietta@yahoo.com
Filozófia • Gergely Alpár Péter • gpalpar85@gmail.com
Fizika • Tamás Szilárd, Zakariás Etelka • tamszilard@yahoo.com, zakariasetelka@gmail.com
Földrajz • Péter Bíborka • p_bibor@yahoo.com
Geológia • Kenéz Ambrus • akencsi@gmail.com
Gyógypedagógia • Czine Hunor • czineee@yahoo.com
Gyógytorna – Testnevelés és Sport • Pakulár Nóra • norapakular@gmail.com
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk • Udvarhelyi Timea • udvarhelyitimi@yahoo.com
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások • Udvarhelyi Timea • udvarhelyitimi@yahoo.com
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia • Szabó Csongor • csongi_2010@yahoo.com
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia • Szabó Csongor • csongi_2010@yahoo.com
Kommunikáció • Gászpor Bernadett • gaszporbernadett@gmail.com
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing • Tankó Helén • helentanko98@gmail.com
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment • Elek Melissa • elekmelissa@yahoo.com
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy • Fóris Nikoletta • forisnikoletta@yahoo.com
Kulturális turizmus • Fejér Emőke • fejer.emoke96@gmail.com
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma • Kovács Péter Zoltán • kovacspeterzoltan@gmail.com
Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom • Olosz Brigitta • brigcsyke@gmail.com
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet • Kovács Boglárka, Szabó Csenge • kovacsboglarka19@gmail.com, csenge1002@gmail.com
Magyar nyelvtudomány • Nagy Egon • nagyegon@yahoo.com
Művészettörténet – Régészet • Tóth Gödri Iringó, Sándor Enikő • tgiringo@yahoo.com, sandorenc14@gmail.com
Néprajz • Kedves Anett • anettkedves@yahoo.com
Pedagógia I. • Ilyés Emőke • i.emo@freemail.hu
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan • Ilyés Emőke • i.emo@freemail.hu
Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia • Petrikovics Enikő • petrikovics95@gmail.com
Pszichológia II.: Kognitív pszichológia • Petrikovics Enikő • petrikovics95@gmail.com
Szociális munka • Réti Ingrid • reti_ingrid98@yahoo.com
Szociológia és antropológia • György Botond • botfmradio@gmail.com
Teológia I. : Protestáns teológia • Bányai Csaba • banyai_csaba09@yahoo.com
Teológia II.: Római katolikus teológia • Sali Szilvia, Ferencz Emese • szilvia.sali@yahoo.com, msferencz@gmail.com
Területfejlesztés – Turizmus • Ugron Győző • ugyozo@gmail.com
Történelem • Győrgybíró Kunigunda • kunigunda_gyrbr@yahoo.com
Újságírás • Bíró Timea • timeabiro98@freemail.hu
SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK:

• Babeş-Bolyai Tudományegyetem
• Kolozsvári Magyar Diákszövetség
• Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Elérhetőség: RO-400083 Kolozsvár/Cluj-Napoca
str. Avram Iancu (Petőfi Sándor u.) nr. 21
tel.: 0755-116251
e-mail: etdk@kmdsz.ro, etdk.kolozsvar@gmail.com


SZAKMAI PARTNEREK:

• Erdélyi Magyar Adatbank
• Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
• Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Magyarország
• Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)
• Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
• Gheorghe Dima Zeneakadémia

TÁMOGATÓK:

• Bethlen Gábor Alap
• Communitas Alapítvány
• Erdélyi Tehetség Tanács
• Iskola Alapítvány
• Kolozs Megyei Tanács / Consiliul Județeană Cluj
• Kolozsvár Polgármesteri Hivatala/Primaria Cluj-Napoca
• Magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Oktatási Hivatal
• Nemzeti Tehetség Program
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• BBTE- Matematika és Informatika Kar
• Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
• Balasssi Intézet