Miért jelentkezz?

Tapasztalatszerzés

Egy ETDK-dolgozat megírása közben szerzett tapasztalatok, élmények, bírálatok nagyon hasznosnak bizonyulnak az államvizsga-dolgozat megírásakor.

A hallgató ETDK-n való részvétele pozitív ténynek számít államvizsga-dolgozatának értékelésénél.

Részvétel a XXXVI. OTDK-n

A legjobb dolgozatok a Magyarországon 2023-ban megrendezendő XXXVI. Országos Magyar Diákköri Konferenciára (OTDK) nyerhetnek részvételi jogot.

Magyar szaknyelv elsajátítása

Az ETDK a magyar szaknyelv elsajátításához nagyszerű alkalmat nyújt, ugyanakkor kiválóan fejleszti neked mint potenciális résztvevőnek a szóbeli előadókészséged. Egy tudományos pálya sikere pedig nem egyszer áll vagy bukik az előadói képességen.

Publikáció

Az ETDK-n bemutatott dolgozatok szakmai publikációnak számítanak. (És nagyon jól mutatnak majd a szakmai önéletrajzodban!)

Kapcsolati háló

Szakmai és személyes kapcsolatokat építhetsz ki egyetemi oktatókkal, tudományos kutatókkal, szakemberekkel és nem utolsó sorban más magyar egyetemi hallgatókkal, ami elősegíti későbbi együttműködésedet velük. Az ETDK összegyűjti a diáktudományos tevékenység eredményeit, résztvevőit és bírálóit egyaránt.

Pénzbeli jutalom

Egy ETDK-díj elsősorban szakmai-erkölcsi siker, de részben anyagi siker is: a nyertes dolgozatok szerzői ugyanis pénzbeli díjakban részesülnek.