Általános részvételi feltételek

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van az ETDK bármely szekciójában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

 

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• maximum öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot  is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be;
• a dolgozat  feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;
• megközelítésében és megírásában legyen eredeti;
• nem lehet a tantervben előírt valamely feladat megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat, de lehet helyi (intézményi) szintű konferencián már bemutatott dolgozat.

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. Az ETDK szekcióinak munkálatai (beleértve a dolgozatok előadását) szintén magyar nyelven folynak. Egyes szekciók bírálói plusz feltételeket szabhatnak ki. (További részletek a Szándéknyilatkozat D. függelékében)

Lentebb olvashatók:

– az érvényben levő Szándéknyilatkozat az ETDK szervezését illetően a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Kolzosvári Egyetemi Intézet között

– Együttműködési szerződés a romániai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítsére