Általános részvételi feltételek, szabályok

Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van az ETDK bármely szekciójában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

 

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói is bemutathatják tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett helyezést érhetnek el, díjat és OTDK-ra való nevezést viszont nem kaphatnak.

 

Megjegyzés: A Minősítés mezőnek a következő öt lehetséges tartalma lehet: I. díj, II. díj, III, díj, dicséret (D) vagy különdíj (K). Az I. díjra való minősítés feltétele: a végső pontszám ≥ 90 pont, a II. díjra való minősítés feltétele: a végső pontszám ≥ 80 pont, III. díj, dícséret vagy különdíj esetén a feltétel: végső pontszám ≥ 70 pont. Szekciónként lehetőleg egy-egy, de legfeljebb két-két I., II. és III. díjat lehet kiosztani. A bírálóknak, illetve a különböző támogatóknak ugyanakkor jogában áll tetszés szerint különdíjat kiosztani. Az OTDK mező tartalma lehet vagy igen vagy nem, a zsűri döntésétől függően (igen opcióhoz feltétel, hogy a végső pontszám ≥ 75 pont).

 

Az OTDK-ra való nevezés a helyezéstől független.

 

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• maximum öt szerzője lehet;
• kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője;
• egy szerző több dolgozatot  is bemutathat; egy adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be;
• a dolgozat  feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;
• megközelítésében és megírásában legyen eredeti;
• nem lehet a tantervben előírt valamely feladat megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat, de lehet helyi (intézményi) szintű konferencián már bemutatott dolgozat. - az őszi konferencia esetén ettől eltekintünk

 

A kivonat és a dolgozat szövege magyar nyelvű. Az ETDK szekcióinak munkálatai (beleértve a dolgozatok előadását) szintén magyar nyelven folynak. Egyes szekciók bírálói plusz feltételeket szabhatnak ki. Ez alól kivételt képez az “Állam és jogtudomány” szekció, ahol a versenyzők román nyelven megírt dolgozatokkal is benevezhetnek az ETDK-ra, ugyanis ezen a területen hiányos a magyar profil jelenléte a romániai felsőoktatásban.

Az  “Állam és Jogtudomány” szekcióra benevezett román nyelvű dolgozatok szerzői a következő feltételeket kell teljesítsék:

- A dolgozatot a versenyen csak magyar nyelven mutathatják be.

- A kivonat megírása és beküldése magyar nyelven kell történjen.

- A dolgozatot leadó személy témavezető tanárja magyar kell legyen.

- Abban az esteben, ha egy románul benyújtott kutatás nevezést nyer az OTDK-ra, akkor a szerzőnek vállalnia kell annak lefordítását magyar, vagy angol nyelvre. Amennyiben ezt nem kívánja teljesíteni a szerző, megvonjuk tőle az OTDK-ra való nevezést.

Ebben az esetben a zsűrinek is kötelezettsége a román nyelv ismerete, hogy a beküldött dolgozatokat megfelelő szakmai tudással tudják olvasni és értékelni.

 

 

A meghirdetett szekciók mellett új szekció hozható létre, ha a jelentkezési végéig (március 13.) az adott, új szekcióban indulni kívánó, legalább 5 tudományos munkák szerzői ezt jelzik a szervezőknek. 

Ha egy meghírdetett szekcióban nem gyűl ki a minmum dolgozatszám (5 dolgozat), az abban a szekcióban jelentkezett diákok témájukhoz legközelebb álló szekcióban mutathatják majd be dolgozataikat.