Program

Október 22., csütörtök

19 óra: Megnyitó előadás (megtekinthető az ETDK Facebook live közvetítésében és YouTube-on): https://www.youtube.com/channel/UCFLpbSpzsKQRboo9H32gr1g

dr. Keresztes Lujza docens:  Taxonómia a genetika korszakában: faji szintű biológiai vízminősítés és lárvák azonosítása molekuláris markerek alapján 

Továbbá beszédet mond:

Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese

Hatos Attila, a KMDSZ elnöke

Both Eszter Orsolya, az ETDK főszervezője

 

Október 23., péntek - részletes program lentebb

Dolgozatok bemutatása online (Zoom)

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

Október 24., szombat

19 óra: Eredményhirdetés (megtekinthető az ETDK Facebook live közvetítésében és YouTube-on) 

A konferencia az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NTP-HHTDK-M-19-0005 számú pályázati szerződése keretében valósult meg.

 

 

 

Szekciók:

Biológia

Kezdés: 12 óra

Balog Viktória: A PET műanyaghulladék biológiai bontása: a PETáz műanyag bontó enzim vizsgálata

Őry Inez: Antibiotikumok és illóolajok hatása a Serratia marcescens biofilmképzésére

Szép Evelin: SARS-CoV-2 vírussal való fertőzés kimutatásának vizsgálata RT-PCR módszerrel orr és garat nyálkahártya mintából

Tifán Sára: A kolozsvári „Al. Borza” Botanikus Kertben terjedő inváziós fajok felmérése és visszaszorítási lehetőségeik

Papp Edgár: Az agyméret és régióinak összefüggése az inzulinszerű növekedési faktor 1-el európai madárfajoknál

 

Fizika

 

Kezdés:17 óra

Gergely Attila: Hidrodinamika instabilitások kísérleti vizsgálata

Kandrai Konrád: Kétdimenziós topologikus szigetelő jelölt, Pt2HgSe3 vizsgálata

Lipcsei Sándor: Diszlokáció struktúrák statisztikai tulajdonságainak vizsgálata XRD és HR EBSD segítségével

Márton Ildikó-Beáta: Súlyozott irányított hálózatok klaszterezése Voronoi-diagramok segítségével

Vass Réka - Eszter: Fresnel-féle zónalemez tervezése

 

Földrajz

 

Kezdés: 10 óra

Bálint Alíz Kamilla: Gyergyóditró helynevei webtérképen

Chelaru Ramona, Csere-Nagy Stefánia,Vécsei Szabolcs és Biró Szilárd-Zakariás: Dendrokronológiai és geomorfológiai vizsgálatok a Rozsda-szakadékban

Ilona Judit Kacsó Péter, Lukács Bálint és Szabó Ákos: A Pâclele Mici és Pâclele Mari iszapvulkánok felszínfejlődésének összehasonlítása

Kanyó Szilárd: Turista útvonalakon kialakult árkos erózió vizsgálata a Bükk-erdőben

Kasza Lilla: A Belgrád Vízpart projekt háttere és megjelenése a szerbiai sajtóban

 

Kémia

 

Kezdés: 9 óra

Bartalis Balázs: Co(III)-komplexek előállítása glioximokkal és halogénekkel, valamint fizikai-kémiai és biológiai sajátosságainak tanulmányozása

Borbély Evelin Krisztina: Ni(II)-komplexek előállítása Schiff bázisokkal, α-dioximokkal és különböző aminokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

Fülöp Anita Petra: Színezékkel impregnált pórusos szilika-kitozán vékonyréteg kompozitok előállítása és jellemzése

Iamandi Karina Veronika: Antocianin kivonat csapdázása hidroxiapatit alapú nanoszálakra

Kiss Etelka: Trifluoretil-szubsztituált terminális alkinek szintézise és szerkezeti vizsgálata

 

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány

 

Kezdés: 15 óra

Bolog Mónika: Holisztikus szolgáltatásélmény és a közös értékteremtés fejlesztése egy erdélyi fesztiválon

Fülöp Péter: Pénzügyeid egy helyen-A FinTech világa

Magyari Tünde: Foglalkoztatottságot befolyásoló tényezők vizsgálata és becslése Románia építőiparában

Nagy Gábor Albert: Digitális márkaérték monitorizálása és modellezése

 

Bölcsészettudomány

 

Kezdés: 10 óra

Szmutku Melinda: Egy 17. századi perikópáskönyv a hitvédelem szolgálatában – Kopcsányi Márton: Az evangelivmok és epistolak

Biró Kinga Brigitta: A kószálás mint újraértett irodalmi tapasztalat a klasszikus és koramodern magyar irodalom néhány szerzőjénél

Kapdebo Eliz: Az operett nemzetiesítésének kísérletei a magyar dalszínházban az 1869-1873-as évek között.

Csondor Soma: A trauma barokk nyelve

Fenyő Dániel: Hajas Tibor fasizmusa a magyarországi neoavantgárd és a Kádár-korszak kultúrájának tükrében

Kusztos Anna: „nem vagyok külön tőle nincs hely ahol végződök" Határingadozások Toni Morrison A Kedves című regényében

Moga Petra: Képpoézis-vizsgálat irodalmi tükörben

Ambrus Dorottya: Az alapszínnevek jelentéskörének kontrasztív vizsgálata a magyar és az orosz nyelvben

 

Pedagógia és pszichológia

 

Kezdés: 9 óra

9-10 

Kopacz Kinga-Boróka és Bódi Magor-Örs: Zsonglőrködés=meditáció; Meditációs mozgások, munkamemória, fluencia és induktív gondolkodás kapcsolatának vizsgálata

Orza Blanka: Fogalmak és számok - két külön világ?  Reál és humán szakos diákok közötti különbségek a kognitív stílusban és gondolkodásban

Zsámbok Emese-Mária: Szexualitással szembeni szülői attitűdök és szexuális felvilágosítás, mint a fiatal felnőttek szexuális viselkedését meghatározó tényezők

10-11:30

Jádi Alexandra: Játékosítás a Fejér megyei általános iskolákban

Korpos Szilvia: Közösségformálás népi játékok által óvodában, vegyes csoportokban

Tokaji Balázs András: Tálentumok szintézise a Waldorf iskolában

Csibi János: Fegyelem, figyelem - az ötvenes évek iskoláira

 

Teológia

 

Kezdés: 10 óra

Biró István: Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között

Demeter Henrietta: Narratív prédikáció és a bibliai történetek

Nagy Norbert: A hit hallásból van - A prédikáció kommunikációjának kérdése, avagy hogyan közvetítsük hatásosabban az isteni beszédet

Sfet Ingrid: Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?

Tinca Richard: Fraternitás a szenvedésben: Márton Áron és Alexandru Todea kapcsolata

Vass Lehel: A Gen 46:8-27 szöveg- és redakciótörténete

 

Társadalomtudomány és művészet

 

Kezdés: 9 óra

9-10

Miklós Anita: Politikai mémek a közösségi médiában

Vaida Cynthia: Álhírek és félrevezető információk jelenléte a turizmusban

Siklódi Lehel: Idő és időtlenség problematikája a modern filmművészet tudományos-fantasztikus filmjeiben

10-11:30

Condrea-Ilyés Ágnes: A szerelem tapasztalata és az erotikus redukció Jean-Luc Marion megközelítésében

Fazekas Kachef Wahiba: Keresztény feminizmus és fogyasztás – egy online vizsgálat tanulságai

Gecse Barbara: Roma integrációs stratégiák. Fehér ház az Őrkőn

Prezsmer Bernadett: Dohányzási szokások kialakulása a fiatalok körében, avagy milyen tényezők alakítják a dohányzásra való rátérés?

 

Történelem és jelenkor

 

Kezdés: 9 óra

Bacsa Ildikó Eszter: A magyar filmhíradók nőideáljai 1945 és 1949 között

Orbán Tamás: Ne hagyjátok az iskolát! - A 2017-es ukrán oktatási törvény körüli nemzetközi vita

Pintér Tamás: KORRUPCIÓ II. JÓZSEF HADSEREGÉBEN, FARÁDI VÖRÖS IGNÁC HADBIZTOS VIZSGÁLATA AZ UTOLSÓ TÖRÖK HÁBORÚBAN

Raposa Vivien Kitti: Antiszemitizmus a Turul pécsi sajtójában a két világháború közötti időszakban

Szabó Zsolt: „Vagyok az, ki voltam és leszek az, aki vagyok” egy ellenzéki képviselő útja az 1875-ös fúzóig

 

Geológia

 

Kezdés: 10 óra

Matei Gabriel-Andrei: A Csomád vulkáni komplexum területén elhelyezkedő ásványvizek vizkémiai vizsgálata

Balázs Beatrix Boglárka: A Kozolya-kő (Déva, Hunyad megye) ásványtani, geokémiai és petrogenetikai jellemzése

Ádámcsik Árpád: Az Orotva-völgyi (Ditró, Hargita megye) alkáli masszívum egyes kőzeteinek petrográfiai, ásványtani, geokémiai jellemzése

Lőcsei Zsolt: Kovásznai mofettagázok kapcsolata a meteorológiai jelenségekkel, valamint a geodinamikai környezettel

 

----

 

 

Tavaszi konferencia

Május 21., csütörtök

19 óra: Megnyitó előadás (megtekinthető az ETDK Facebook live közvetítésében és a weboldalon): 

Dr. Gábor Csilla: Dialektika és retorika a kora újkori magyar nyelvű hitvitairatokban

Továbbá beszédet mond:

Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese

Hatos Attila, a KMDSZ elnöke

Both Eszter Orsolya, az ETDK főszervezője

 

Május 22., péntek - részletes program lentebb

Dolgozatok bemutatása online (Microsoft Teams) 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

Május 23., szombat

19 óra: Eredményhirdetés (megtekinthető az ETDK Facebook live közvetítésében és a weboldalon) 

 

Szekciók:

 

Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk & Matematika

 

Kezdés: 11:00 óra

11:00-12:00

Szallós Kis Csaba: Határfeszegetés kép és vers között: vizuális haikuk

Bándi Nándor, Tunyogi Rudolf: Volumiz3D - Térfogatbecslés képek alapján

Miklósi Roland-Botond: Véges csoportok invariánsgyűrűjének kiszámítása

12:00-13:20

Szász Attila: LEGO kockák szétválogatása gépi tanulás segítségével

Gál Róbert-Rudolf: Regkless: Egyre kevésbé reguláris kifejezések

Tasnádi Zoltán: Személykövető drón kontroll-algoritmusának egy implementációja Rust-ban

Bajcsi Anna: Dallamok generálása variációs autóenkóderrel

 

Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások

 

Kezdés: 14:30 óra

14:30-15:30

Kovács Anna Melinda , Sütő Boglárka: Számítógépes vastagbélrák diagnosztika

Szőcs Marianna, Varga Tamás: Online Stop

Jakab Szilárd: Cinemash: Hibrid filmajánló rendszer

15:30-16:30

László Norbert, Mekker Krisztián, Erdőközi Virág: Diáknapp: Csapatok közti összetett bajnokságok szervezésére és lebonyolítására alkalmas szoftverrendszer

Tamás Andrea, Rozsnyai Tamás: SConES: Diákköri konferenciákat egységesítő és karbantartó online felület

Király István, Cseke Alpár: SoulMind: Lelkészek és gyülekezetek adatbázisa

16:30-17:30

Orbán Erik: ARmore: Dinamikus kiterjesztett valóság platform és mobilalkalmazás interaktív kiadványokhoz

Domokos Bernat, Vad Bertalan: Truxi

Szabó Ágnes-Kriszta: Atlas: városi térfigyelő kamerákon alapuló rendszer szabad parkolóhelyek keresésére és lefoglalására

17:30-18:50

Olah Erzsébet-Kinga: Esküvőtervező alkalmazás gépi tanulással

Sala Csaba Krisztián: Webáruházak termékeinek nyomonkövetése adatbányászati eszközökkel

Kovács József, Ujvári Anna: Trolling: elektromos rollerek közösségi bérlésére és karbantartására szolgáló alkalmazás

Ferencz Zsolt: Cerebrális parézis felismerése

 

Marketing és pénzügy

 

Kezdés: 16:00 óra

16:00-17:20

Bardóczi Beáta: Operatív tervezés szerepe egy hatékony eladási controlling rendszerben

Breier Andrea: A romániai és magyarországi jövedelemegyenlőtlenség tényezőinek összehasonlító elemzése

Bukur Tamás: A jövedelmi egyenlőtlenség és az oktatási expanzió összefüggése Romániában

Jakó Zsolt: A gazdaság fekete doboza - a gazdaság ciklikusságának vizsgálata

17:20-18:40

Lázár Beáta: Felvi.ro. Az egyetemböngésző

Pop Rebeka-Anna: A közösségi média szerepe a zöld kozmetikai termékek vásárlási szándékának kialakulásában

Tamás Endre: Az influencermarketing eszköztára

Vizeli Ibolya: A mesterséges intelligencia alapú intelligens személyi asszisztensek fogyasztók általi elutasítására ható tényezők vizsgálata

 

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment

 

Kezdés: 15:00 óra

15:00-16:00

Barabási Tamás: Raktárgazdálkodási rendszer implementációjának hatékonyságmérése és optimalizálása: esettanulmány az OrtoProfil Prod Romania vállalatnál

Boga Izolda: Vállalkozások start-up szakaszban. Egy kávézó üzleti terve

Csíki Ottó: Az Ipar 4.0 technológiák hatása a termelővállalatok humán erőforrására

16:00-17:00

Dósa Kinga: Zakuszkaüzem üzleti terve

Elek Melisa-Brigita: Egy coworking space üzleti terve

Éltes Rita: Vendéglátóipari ellátási láncok Sepsiszentgyörgyön: a helyi termelők szerepe

17:00-18:20

Kelemen Kincső: A vevői hűségesítés lehetőségei a vendéglátóiparban Big Data adatelemzési megoldások segítségével

Kozma Nóra: A termelési stratégia fejlesztése egy több tevékenységet végző termelővállalatnál: a Top Invest vállalat esete

Miklós Anita: Vállalkozások start-up szakaszban. Egy zöldség gyümölcs kereskedés üzleti terve

Nagy Miriám: Fogyasztói utazás feltérképezése és fejlesztése a Siegel Eastern Europe vállalatnál

 

Dramaturgia, zene és zeneelmélet

 

Kezdés: 11:00 óra

Dr. Sófalvi Emese bevezető előadása

11:20-12:40

Fülöp Márton-Lóránd: A harmonika helye és szerepe az erdélyi népzenében

Jakab Árpád: Amatőr kórusok zenei nevelése

Jánó Kinga: Erdővidék népzenéje

Kovács Eszter: Szoprán haldoklási áriák az operairodalomban

Lengyel Emese: Két magyar népszínmű összehasonlító elemzése fogalmi magyarázatokkal

 

Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom és néprajz

 

Kezdés: 16:00 óra

16:00-17:00 

André Mária Irén: A növényismeret és növényhasználat narratív kontextusainak példái Gyimesközéplokon

Ambrus Bernadett: Énkonstrukciók Kánya Emília és Szendrey Júlia önéletrajzi jellegű szövegeiben

Asztalos Veronka-Örsike: Írói szerepvállalások ambivalenciája. Bjørnstjerne Bjørnson magyar arcai

17:00-18:00 

Nagy Egon: Az Aurora mint az irodalom új mediális közege

Nagy Krisztina: Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok olasz hálózata

Vojnics-Rogics Réka: A Pesti Napló gyermekrovatának funkciói a századfordulón (1893-1910)

 

Modern és kortárs irodalom, középkori irodalom, irodalomelmélet és magyar nyelvtudomány

 

Kezdés: 10:00 óra

10:00-11:00

János Tamás: István király hittérítő szentkultuszának vallásfenomenológiai és (politika)történeti elemei a Szent István-legendákban

Kacsó Anett: Műfajiság kérdése Méhes György Micsoda társaság című ifjúsági regénysorozatában

Kovács Péter Zoltán: Újrealizmus és irodalom – Egy poszt-posztmodern irányzat irodalmi vetületei

11:00-12:00

Bándi Lilla: Csoportközi és nyelvi elfogultság a magyar futball-tudosításokban

Dani Orsolya: Strukturális metaforák a negatív állapot kifejezésére vonatkozó igék alapján

Iszlai Ede: Reduplikatív szerkezetek a magyarban

 

Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

 

Kezdés: 10:00 óra

10:00-12:00

Tóth Katinka: A szubjektív jóllét mediáló hatása a kulturális intelligencia és a kultúrsokk kapcsolatára, külföldön élő személyeknél

Barabási Madár Timea: Okostelefonok okos használatának vizsgálata serdülők körében

Benczédi Beatrix: Az államilag támogatott- és önköltséges helyeket elfoglaló egyetemi hallgatók közötti különbség a szociális támasz észlelésében és tanulási motivációban

Keresztes Mária Gertrúd, Köteles Nikolett: Az önmagunk legjobbja típusú célkitűzések, mint a lemorzsolódási szándék, az önszabályozó tanulás, a tanulmányi eredményesség és az elégedettség prediktorai

Szabó Judit Blanka: Bántunk mert bántottak? Gyerekkori tapasztalatok, őszinteség és internetes zaklatás kapcsolata

Varga Dorottya : Felismerni, megnevezni, kifejezni! - avagy az érzelmi intelligencia fontossága és fejlesztése

12:00-12:20 - Szünet

12:20-14:00

Boni Zsuzsánna: Fejlődő szemléletmód és ADHD kapcsolata. Csökkenthetőek-e az ADHD-s tünetek fejlődő szemléletmód kialakításával?

Ádám Zsombor : Külföldre menõ önkéntesek pszichológiai profilja

Fülöp Noémi: A diádikus coping, a kommunikációs mintázatok és az önértékelés hatása a párkapcsolati elégedettségre

Péter Anikó: A megbocsátás, az időperspektíva és a pszichológiai jóllét közti kapcsolat

Komáromy Zsuzsa: "Tudhatta volna..." Az áldozati státusz hatása a személy megítélésére és a szelektív emlékezetre

 

Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

 

Kezdés: 14:40

14:40-16:00

Vörös Renáta Regina: A táncterápiás elemeket használó tánc hatása a depresszióra, önértékelésre, agresszióra és a szexualitásra

Majos Beáta: Különbségvizsgálat a környezettudatosság kontextusába: a zárt és nyílt gondolkodás, a szuggesztibilitás és a kognitív torzítások között

Székely Réka-Erzsébet: A kémiai addikciók kapcsolata a szorongással és az agresszivitással

Nemes Andrea: A tanulmányi eredményességet meghatározó tanulási és gondolkodási stílusok: reál és humán szakos egyetemista hallgatók közötti különbségek

16:00-16:20 - Szünet

16:20-17:40

Egresi Melinda: Az idő a te kezedben van! A stressz, a döntési stílus és az időbeosztási készségek kapcsolata

Tüzes-Bölöni Noémi: Erkölcsi dilemmák - A rendszeres vallásgyakorlás és a szülői státusz szerepe az erkölcsi döntésben és ítéletalkotásban

Kovács Emma Villő: Látássérült és egészséges látású általános- és középiskolás gyerekek taktilis felismerés vizsgálata sík rajzok 3 dimenziós alakjának segítségével.

Veress Emőke: A jelentudatosság, a párkapcsolati intimitás és a depressziós hajlam összefüggése egyetemisták körében

 

Pedagógia

Kezdés: 10:00 óra

10:00-11:00

Barta Noémi: A megfelelési igény hatásdimenziói a tanulói teljesítményre

Lukács  Johanna - Ildikó: A rövidtávú memória fejlesztése fejszámolási játékokkal

Major Tünde Kármen: A Gordon-módszer hatékonyságának követéses vizsgálata

11:00-12:00

Márton Enikő: Második osztályos gyerekek társas kapcsolatainak fejlesztése  mesedramatizálással

Molnár Helén Timea: NagyFalat. Látássérült gyerekek élménypedagógiai módszereket alkalmazó mászóprogramjának hatása a motoros képességeikre és önértékelésükre

Széll Anita: A román tannyelvű csoport hatása a magyar anyanyelvű gyerekek román nyelvtanulására

 

Társadalomföldrajz

Kezdés: 10:00 óra

10:00-11:00

Benedek Bernadette: Természetes és antropikus vonzások a Gyergyói-medencében

Halász Henrietta: Az egykori Jegenyei fürdőkomplexum értékesítésének lehetőségei

Héjja Barbara: A kognitív keret szerepe Kézdivásárhely lakosainak mentális térképezésében

11:00-12:00

Magyari Mátyás: A Hevenesi-megyetérképek magyarországi lapjainak összehasonlító elemzése

Mészáros Boglárka-Ágnes: Az arisztokrácia szerepe, mint kultusz és hagyomány a turizmusipar vonzáskörzetében

Székely Tünde-Renáta: Túlturizmus és fenntarthatóság. Egyéni és kollektív felelősségvállalás

 

Újságírás és kommunikáció

 

Kezdés: 16:00 óra

16:00-17:00

Csulak Noémi: A kolozsvári egyetemisták olvasási, filmnézési és internethasználati szokásai

Dénes Petra-Anita: Fomo-sapiens? A FOMO-jelenség és a kortárs film

Domokos Zsófia: Társadalomkritika a Joker című filmben

17:00-18:00

Kincses Kriszta: A mentális betegségek reprezentációja a kortárs filmekben és sorozatokban

Lőrincz Anna: Média az új hidegháborúban. A Russia Today csatorna híradóinak elemzése

Mészáros Ferencz: Flow elemzések egy hagyományos televízió és egy streaming szolgáltató esetében.

18:00-18:40

Pilbáth Kincső: A feminizmusról és emancipációról szóló gondolkodás fejlődéstörténete a Jane Eyre regényen és filmadaptáción keresztül

Tordai Beatrix: Trash kultúra -"Trashy" hatások a közösségi médiában

 

Történelem és protestáns teológia

 

Kezdés: 10:00 óra

10:05-11:45

Bartos-Elekes Imre: Történelemoktatás és nemzeti mítoszok

Beres Kinga Renáta: Zenéljen a kút? Bodor Péter zenélő kútjának a másolata(i)

Buzás Erika: A kolozsvári idegenforgalom születése és fejlődése a dualizmus korában (1892-1910)

Főldvári Debora: A nők gyülekezeti szolgálata az Újszövetség korában

Jobb Klementina: Magyar ajkú görögkatolikusok jelene Szatmárba

11:45-12:00 - szünet

12:00-13:40

Silló Dalma Orsolya: Ezer Székely Leány Nap újratöltve

Soós Kázmér: A vargyasi görög-keleti egyházközség népesedéstörténete 1813–1949 között

Tóth Krisztián: Járványok Háromszéken a XIX. század második felében

Varga Tímea: Az iraki kurdok önállósodási törekvései és lehetőségei, 1920-2020

Zsindely Borbála Rózsa: Egy korabeli szaklap és annak szerepe a biatorbágyi Ilona-hengerműmalom történeti kutatásában

 

Kémia és fizika

 

Kezdés: 10:00 óra

10:00-11:00

Csillag Lehel: Egyensúlyieloszláshoz való konvergencia egy véletlenszerű dinamikus modell keretében

Schneider Bence: Idősorok elemzése komplex hálózatokkal

Ravasz Alpár: α-MoO3 hatása az AgBr, BiOI, ZnO és Cu2O fotokatalizátorok aktivitására

11:00-12:00

Farkas Noémi-Izabella: Antocianin keverék és ibuprofen hidroxiapatit alapú nanokompozitokról való felszabadulási vizsgálata SBF-ben

Inczefi Róbert-Attila: Brown mozgás tanulmányozása a rendszerben elhelyezett akadályok esetén

Kuki András: Földrengés statisztika: univerzalitások és valószínűségi előrejelzési lehetőségek?

 

Biológia és gyógytorna

 

Kezdés: 15:00 óra

15:05-16:05

Szatmári Éva: Vizeleti inkontinencia súlyosságának csökkentése, betegségspecifikus életminőség növelése a medencefenék izomzatának erősítésére szolgáló tornaprogram által a szült és nem szült nők között

Antal Orsolya Mária: Fajkicserélődés és sötét diverzitás alföldi szitakötő közösségek esetében

Gyenge Ervin: Prolinban gazdag optimalizált szerkezetű antimikrobiális peptidek hatásspektruma Gram-negatív baktériumokon

16:05-16:45

Dénes Anna: Miről árulkodik az aszimmetria? Szitakötők szárnymorfológiájának változását előidéző környezeti tényezők nyomában

Erős Nándor: Az időszakos tócsák eltűnése a legelőfelhagyás következtében: egy társadalmi-ökológiai rendszer tényezőinek és következményeinek feltárása

 

Állam- és jogtudomány, szociológia és antropológia

 

Kezdés: 16:00 óra

16:00-17:20

Gogolák Hrubecz Nóra: A HR jövője

Horváth-Kovács Mátyás: A Dél-Tirolban és Romániában érvényes anyanyelvi jogok és azok alkalmazásának összehasonlító elemzése

Mihály Borbála: Az Európai Unió Bíróságának alkotmányosító hatalma

Molnár Eszter: Az erdélyi irodalmi élet: kapcsolatháló-elemzés