A jelentkezés lépései

Online jelentkezés és kivonatok feltöltése – 2022. március 13-ig (A regisztráció megnyitása: 2022. március 7)

Dolgozatok online beküldése – (a regisztráció után) – 2022. március 13. és április 26. között

Dolgozatok ellenőrzése (adatellenőrzés) – 2022. április 27–29. között (online)

ETDK: május 19-22 

Az idei évben ezekben a szekcióban lehet tudományos munkát bemutatni: 

SZEKCIÓK
Állam- és jogtudomány
Biológia
Dramaturgia
Filmművészet és filmelmélet
Filozófia
Fizika
Földrajz
Geológia
Gyógypedagógia
Gyógytorna - Testnevelés és Sport
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
Képzőművészet - Zene és zeneelmélet
Kommunikáció
Környezettudomány
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy
Kulturális turizmus
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
Magyar nyelvtudomány
Matematika
Művészet és művészettudomány
Néprajz
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
Politológia
Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia
Pszichológia II.: Kognitív pszichológia
Régészet
Szociális munka
Szociológia és antropológia
Teológia I. : Protestáns teológia
Teológia II.: Római Katolikus teológia
Területfejlesztés - Turizmus
Történelem
Újságírás
Humán erőforrás