2019. February 18

XXII. ETDK – keretprogram

Május 23., csütörtök

Regisztráció egész nap a BBTE Főépületében

08:00 – 08:45 –  Újságírás – BBTE Kommunikáicó Kar, 302 terem

9:00 – 13:30 – Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–századi világirodalom – BBTE Bölcsészkar, Popovici terem

9:00 – 10:40 – Zene és Zeneelmélet – Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 313-as terem

18:00 –  Megnyitó – Aula Magna
dr. Kovács Kálmán – Bay Zoltántól napjainkig – Űrkutatásról magyar –  előadás


Május 24, Péntek

9:00 – 15:10 – Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet – BBTE Bölcsészkar, Brassai terem

9:00 – 12:00 – Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 218-as terem  

9:00 – 11:40– Szociológia és antropológia – Szántó utcai épület (Plugarilor), 14. terem

10:30 – 12:45 – Geológia – BBTE Főépület , Eugen Stoicovici – AEM terem

10:00 – 12:55 –  Kommunikáció – BBTE Főépület , Popoviciu terem

10:00 – 13:40 – Történelem – BBTE Főépület, 310-es terem

12:00-12:45 – Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok – Politológia – Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

12:00-13:30 – Biológia – BBTE Biológia kar, AFA terem

12:00-12:30 – Gyógytorna-Testnevelés és Sport – K+ Közösségi Tér

13:00-14:25 – Szociális munka – Szociológia és antropológia Kar, Kulcsár Tibor amfiteátrum

13:00-15:40 – Teológia – Romai katolikus és Protestáns teológia – Római Katolikus Teológia Kar – díszterem

14:00-16:30 – Földrajz – BBTE Földrajz Kar, AG terem

14:00-16:40 – Néprajz – BBTE Bölcsész Kar, Popviciu terem

15:30-18:25 – Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 001-es terem

14:00-17:55 – Kémia I.: Biokémia és szerves kémia – BBTE Kémia Kar, 48-as terem

17:55-19:55 – Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia – BBTE Kémia Kar, 48-as tere


Május 25., Szombat

09:00 – 10:00 – Filozófia – BBTE Főépület 127-es (Böhm Károly) terem

09:00-13:10 – Gyógypedagógia – BBTE Pedagógia kar, 101 terem

09:00-10:45 – Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma – BBTE Bölcsész Kar, Dézsi Lajos terem

10:00-11:20 – Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk – BBTE Főépület 7/1-es terem

11:20-14:40 – Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások – BBTE Főépület 7/1-es terem

10:00 – 11:30 – Művészettörténet –  Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

10:00 – 11:55 – Régészet –  Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

10:00 – 11:30 – Területfejlesztés, turizmus – BBTE Földrajz Kar, AG terem

11:00-12:40 – Fizika – BBTE Főépület, Victor Marian terem

11:00-12:55 – Pedagógia I – BBTE Pedagógia kar, Motilor, 104-105 terem

11:00-13:15 – Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan – BBTE Pedagógia kar, Motilor, 104-105 terem

12:00-15:40 – Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum

15:55-17:55 – Pszichológia II.: Kognitív pszichológia – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Kulcsár Tibor Amfiteátrum

16:00 – 17:15 –  Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 218-as terem

10:00 – 10:30 – Dramaturgia és Filmelmélet-Filmművészet – BBTE Főépület, Radó Ferenc terem


Május 26., Vasárnap

18:00 – Zárógála – Díjátadó és állófogadás – Auditorium Maximum

Laczkó Vass Róbert – Ady100 előadás


XXII. ETDK – szekció előadások

Május 23., csütörtök

Regisztráció egész héten a BBTE Főépületében!

18:00 –  Megnyitó – Aula Magna
dr. Kovács Kálmán – Bay Zoltántól napjainkig – Űrkutatásról magyar vonatkozásokkal –  díszelőadás

Újságírás

Május 23. csütörtök – Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Kar – 302-es terem

08:00 – Lőrincz Anna –  Média az új hidegháborúban. Az orosz média befolyásoló szerepének elemzése

08:15 – Tamás Réka – Együtt az olvasóval a tető felé, Az újságírás és az irodalom viszonya a Tetőn című irodalmi mellékletbe 1994 és 2015 közötti időszakban

08:30 – Görbe Helga – Cenzúra és alkotói kreativitás a Napsugár gyermekirodalmi lap 1980-2000 közötti időszakában

Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom 
Május 23. csütörtök – BBTE BTK – Popovici terem


09:00 – Jelenlévők köszöntése, a szekció menetének ismertetése, zsűrik bemutatása.

09:10 – Plenáris előadás: Dr. Szajbély Mihály – Csáth Géza. Traumák, képek, kéziratok

10:20 – Bartalis Ágota – A murányi történet Szász Károly feldolgozásában

10:40 – Radnai Dániel Szabolcs – A Balatoni irodalmi reprezentációjának alakulástörténete a 19. században

11:00 – Fechita Lujza – A magyar pszichológiai tudomány fejlődése Cholnoky László életművében

11:20 – Fésüs Ágota – Szecesszió és antik toposzok összefüggései Ambrus Zoltán prózájában

11:40 – szünet

11:55 – Tankó Andrea – Másságnarratívák és létérzékelés a dekadencia tükrében

12:15 – Tasnádi István – A lélek halhatatlansága Aranka György filozófiai munkáiban

12:35 – Fülöp Dorottya – “Tele írtad már”? Szemelvények Jókai kései novellisztikájából

12:55 – Birtalan Albert – Metaforikus nyelv és szabadkőművesség Pálóczi Horváth Ádám írásaiban

13:15 – Plenáris előadás: Dr. Milbacher Róbert – Kísérlet a naivitás visszanyerésére a nemzeti klasszicizmus paradigmájában (Petőfi és Arany példája)

Zeneművészet és zenetudományok

Május 23. csütörtök – Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 313-as terem

09:00 – Plenáris előadás: Dr. Fazakas Áron – Filmzeneszerzési stratégiák

09:40 – Páll Emese-Zsuzsanna – A gregorián a római katolikus liturgiában

09:55 –  Szakács Boglárka – A Faust monda hatásköre a romantika zenéjében

10:10 – Kovács Eszter – Maria Callas – Egy legendás hang története

10:25 – Grosz Sára Aksza – Shakespeare Beethoven, Mendelssohn és Liszt zenei köntösében

Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

Május 24. péntek – BBTE Bölcsészkar – Brassai terem

09:00 – Jelenlévők köszöntése, a szekció menetének ismertetése, zsűrik bemutatása.

09:10 – Plenáris előadás: Dr. Schein Gábor : A dehumanizáló gyarmati nyelv és a Sinistra körzet

10:10 – szünet
10:20 – Kakuk Viktória – A halál reprezentációja kortárs mesékben

10:35 – Kovács Péter Zoltán – A kitörés dinamikája – Krasznahorkai László ÁllatVanBent című kötete egy konstruktív irodalomkritikai megközelítés felől

10:50 – Szabó Dorottya – Politika, aktivizmus, szopás

11:05 – Török Adél – Kitömött testek. Idegenségreprezentáció Péterfy Gergely regényében

11:20 – Szünet

11:30 – Császár Tímea – Női identitásteremtés és testreprezentáció Weöres Sándor Psychéjében és Csokonai Lili Tizenhét hattyúkjában

11:45 – Horváth Péter – Kivirágzó Jácintok – Recepciótörténeti vizsgálódások egy kortárs transzszexuális költő első kötetén keresztül

12:00 – Maior Máté – Az irodalom határai – Emancipáció Bodor Ádám prózájában

12:15 – Kerekes Eszter – A test mint identitásképző komponens a kortárs gyerekirodalomban – A gyermektest Seita Parkkola regényeiben

12:30 – Szünet

12:40 – Sándor Bíborka – “Mostantól nőnek nyilvánítható”. A transznemű nemi identitás problematikája

12:55 – Szalló Tünde – Etikai viszony és hibriditás Krasznahorkai László/Max Neumann ÁllatVanBent című művében és Jaro Viňarsky színpadi adaptációjában

13:10 – Cziple Hanna-Gerda – A bibliai leány A szolgalólány meséjében. Komparatisztikai kísérlet

13:25 – Béni Brigitta – Találkozásajánlatok és találkozáskísérletek. Szembesülés a több-mint-emberivel

13:40 – Szünet

13:50 – Szabó Attila – A szubjektivitás lehetőségei Mészöly Saulusában

14:05 – Sebestyén Kinga – A házasságtörő nő és a történetét feldolgozó regény megszólalási lehetőségei Berde Mária Tüzes kemence és Gustave Flaubert Bovaryné című regényeiben

14:20 – Olosz Brigitta-Gyöngyike – Anyanyelve? Erdélyi. – A transzilvanizmus kérdései Ignácz Rózsa regényében

14:35 – Györfi Tünde Edina – “…szembe állasz az egész berendezett társadalommal” Feminista olvasatok Berde Mária prózájában

14:50 – Fenyő Dániel – A korszakhatár korszakhatárhoz ér – Paradigmaváltások a huszadik század utolsó harmadának magyarországi lírájában

Biológia

Május 24. péntek – BBTE Biológia kar – AFA terem

12:00 – Kovács Krisztina – Indukálható Her2 epiteliális emlősejtek epigenetikai vizsgálata

12:15 – Szőcs Emőke, Soós Ádám – A limfoid follikulusok cortexének karakterizálása és kialakulása a bursa Fabricii-ben

12:30 – Veres Róbert – Táplálék-hálózatok stabilitásának vizsgálata: a nagy hálózatok fejezete

12:45 – Erős Nándor – LIFE-projektek lehetőségei és tanulságai az ember–medve együttélés elősegítésében Hargita megye kultúrtájain

13:00 – Tompa Bernát – Növényi életműködések változásai természetes felületi védőanyag hatására

13:15 – Nagy Katalin – A terhes nő gondozása

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing

Május 24. péntek – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar – 001-es terem

15:30 – Plenáris előadás: Alt Mónika: Értelem és érzelem a banki reklámokban

16:10 – Vizeli Ibolya – A mesterséges intelligencia fogyasztók általi elfogadását befolyásoló tényezők

16:25 – Fülöp Péter, Szőke Tímea, Farkas Bernadett, Forró Kinga – Digital Marketing Headhunt

16:40 – Halász Edina – A CSR tevékenység fontossága a vállalat Employer Branding stratégiájában

16:55 – Szekeres Krisztián – Vásárlói magatartás egy játékbeli pénznem hajtotta világban

17:10 – Orbán Renáta – A divatipari véleményvezérek tartalommarketing eszköztárának hatékonyságelemzése

17:25 – Darvas Andor – Önvezető autók használata iránti attitűd

17:40 – Szabó Anett – Csuklódon a szürkeállomány – fogyasztói magatartás okosórákkal szemben

17:55 – Fodor László – Fesztiválok marketingkommunikációja a közösségi média felületein

18:10 – Tamás Endre – Influencermarketing a gyakorlatban

Néprajz

Május 24. péntek – BBTE Bölcsész Kar – Popviciu terem

14:00 – Plenáris előadás: Dr. Nagy Zoltán: Terepmunka: barátság és konfliktus

15:00 – Pál Emese – Székelyföld és a székelyek reprezentációi feliratos pólókon

15:20 – Timaru Carina – Elválasztás és befogadás

15:40 – Árva Orsolya – Egy település rendezvényrepertoárjának médiareprezentációi

16:00 – Erdei Virág – Visky András – A megélt történelem hatásai

16:20 – Gondos Emőke – „Ilyen dolgokhoz katolikus részről nem juttam.” – Egy székelyföldi magyar nő vallásos gyakorlatának interetnikus vonatkozásai

Geológia

Május 24. péntek – BBTE Főépület – Eugen Stoicovici – AEM terem

10:30 – Magyari Adrienne – Vízxi adatok földtani üzenete: van-e aktualitása a régi adatoknak?

10:45 – Vinkler Kincső, Orbán Alexandra, György Anetta, Komáromi Endre, Bencze Tamás – A sírkövek mállási folyamatainak tanulmányozasa

11:00 – Ambrus Kenéz – A Ditrói alkáli masszívum kontakt zónájának ásványtani, kőzettani, geokémiai jellemzése

11:15 – Szigyártó Ottilia, Balázs Kitti-Bernadett, Balázs Beatrix-Boglárka – A Rheic-óceáni maradványok az Almás-hegységben (Déli-Kárpátok)

11:30 – Csomai Dávid – A Pannon-medence északkeleti peremének késő-miocén üledékképződési modellje

11:45 – Vig Alexandru-Ștefan – Középső-miocén képződmények üledékföldtani leírása az Erdélyi-medence északi részéről

12:00 – Szalay Roland – Gázömlések valós idejű vizsgálata és térképezése a Keleti-Kárpátokban

12:15 – Ráduly Nándor – Szén-dioxid-térképezés lakott területen: esettanulmány Kovásznáról

12:30 – Lőcsei Zsolt – Kovásznai mofetták gázszintjének változása meteorológiai paraméterek függvényében

Szociális munka

Május 24. péntek – Szociológia és Szociális Munka Kar – Kulcsár Tibor terem

13:00 – Plenáris előadás: Hadnagy József – Közösségfejlesztés tapasztalatai egy egri városrészben

13:40 – Héjja Noémi – Az alkohol árnyékában

13:55 –  Molnár Viktória – Felsőoktatásban Tanuló nők és a Gyermekvállalás, vizsgálata a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán

14:10 –  Réti Ingrid Beáta – A jó szülővé válás tanulható

Kémia I.: Biokémia és szerves kémia

Május 24. péntek –  BBTE Kémia Kar – 48-as terem

14:00 – Plenáris előadás: Dr. Paizs Csaba  – 30 éve fedezték fel a 4-metilidén-imidazol-5-on (mio) elektrofil prosztetikus csoportot. hatékony biokatalizátorok genézise a mio-enzimek működési mechanizmusának vitájából.

14:30 – Lázár Aletta, Ilkei Klementina-Imelda – A nekroptózis mint legújabb programozott sejthalál jelátvitelének vizsgálata in silico és in vitro

14:45 – Váncsa Klára – Sejthalált moduláló rekombináns SMAC fehérje bioszintézise

15:00 – Demeter Sarolta-Katinka – Új vinil-pirimidinonok előállítása és optikai tulajdonságaik vizsgálata

15:15 – Lokodi Eszter – Új transzaminázok szubsztrát tartományainak vizsgálata

15:30 – Demeter Lóránd – A-dioximokkal, Schiff-bázisokkal, szemi-és tioszemikarbazonokkal képzett Ni-komplexek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata

15:45 – Bálint Norbert – Schiff-bázisokkal képzett réz(II)-komplexek előállítása, fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

16:00 – Szünet

16:10 – Szigyártó Szilárd – α dioximokkal és azidokkal képzett kobalt(III)-komplexek előállítása, fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

16:25 – Járai-Szabó Richárd – Aromás és heteroaromás kvaterner foszfónium sók, Wittig prekurzorok előállítása és szerkezetvizsgálata

16:40 – Karda Erika – PcPAL mutánsok aktivitás- és szelektivitásvizsgálata nitro-szubsztituált szubsztrátok reakciói esetén

16:55 – Bodor Emília – CCMV kapszidfehérje bioszintézise

17:10 – Hegyi Szabolcs – Autoindukciós fermentáció hatékonyságának növelése

17:25 – Horváth Ilka – A fenilalanin-ammónia-liáz termostabilitásának növelése iteratív telítési mutagenezissel

17:40 – Boros Krisztina – Rekombináns, nem-kanonikus aminosavat tartalmazó fenilalanin-ammónia-liáz (PAL) előállítása

Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

Május 24. péntek – BBTE Kémia Kar, 48-as terem

17:55 – Szünet

18:10 – Ferencz Ágota – Norbornén egységet tartalmazó keto-észter fémkomplexeinek előállítása és kvantumkémiai vizsgálata.

18:25 – Gyéresi Ibolya-Kreszcencia – Kitozán térhálósításának vizsgálata elektrokémiai módszerrel cink hordozón

18:40 – Matyas Eszter – A jegenyei forrás vegyi elemzése

18:55 – Farkas Noémi Izabella – Szén nanoszerkezetek hatása a hidroxiapatit adszorpciós és deszorpciós tulajdonságaira

19:10 – Szabó Róbert – Büchi mini spray dryer B-290 munkaparamétereinek hatása a szemcseméretre

19:25 – Balázs Ibolya – Romániában előállított fehérborok ízanyagainak meghatározása GC-MS módszerrel

19:40 – Veber Noémi – Romániai borszőlők íz- és aromaanyagainak azonosítása

Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, politológia

Május 24. péntek – Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

12:00 – Koszorus Anita-Dorottya – Nemzetközi szervezetek szerepe a rohingya válság során

12:15 – Bereczky Zsolt – Marosvásárhely utcái a rendszerváltás után – emlékezetpolitikai irányvonalak

12:30 – Mogyorósi Renátó Manuel – Geopolitikai paradigmaváltás a Krím elfoglalásának tükrében

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment

május 24. péntek – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar –  218-as terem

09:00 – Gagiu Krisztina – Vevői elpártolás menedzmentje és vevői érték kapcsolata egy szolgáltató vállalatnál.

09:15 – Zonga Bianca Amanda – Vállalkozások a start-up szakaszban. Egy cukrászda üzleti terve.

09:30 – Szutor Alexandra Tünde – Stratégia tervezés folyamata. Egy szálloda esete

09:45 – Baricsán Tamás Sándor – A kriptovalutákban rejlő potenciál a vállalatok számára

10:00 – Costiniuc Norbert – Dániel – Folyamatelemzés alkalmazása az ösztönzési rendszer fejlesztésére egy húsfeldolgozó vállalatnál

10:15 – Csíki Ottó – A környezeti és társadalmi fenntarthatóság megvalósításának és eredményességének vizsgálata a globális autóiparban

10:30 – Jászay Alíz Ingrid – A Balanced Scorecard alkalmazása kis- és középvállalatoknál

10:45 – Máté Anita – Üzleti terv szerepe a startup szakaszban. Egy kávézó üzleti terve.

11:00 – Pánczél Ildikó – Üzleti tervezés, mint a vállalati növekedés záloga- esettanulmány

11:15 – Pál Tamás – Szállítás optimalizálás egy országos lefedettségű vállalat esetében

11:30 – Mag Róbert, Boga Balázs – Precíziós mezőgazdaság, avagy modern befektetési lehetőségek a romániai agráriparban

11:45 – László Renáta – A fogyasztói utazás feltérképezésének alkalmazása az élményszolgáltatás fejlesztése céljából a Merenofa Kft.-nél.

Történelem

Május 24. péntek – BBTE Főépület, 310-es terem

10:00 – Plenáris előadás: Hunyadi Attila Gábor – Az 1919 december 9-ei kisebbségvédelmi szerződés és Románia kötelezettségvállalásai

10:40 – Tivadar Renáta – Szatmári és Németi ötvös céh iratai

10:55 –  Bacsa Ildikó Eszter – A Tanácsköztársaság propagandája és plakátszimbólumai

11:10 – Jancsó Enikő Katalin –
Nappendruck Ferenczné Pap Ágnes – Mámi… ő teremtette meg a híres kolozsvári töltött káposztát

11:25 –  Tóth Krisztián – Házasodás Gelencén 1771-1918 között

11:40 – Soós Kázmér – Vargyas népesedéstörténete 1839-1945 között

11:55 – Varga Tímea – Brit stratégiai érdekek a Közel-Keleten: az iraki és a palesztin mandátum létrejötte

12:10 – Nagy Tamás – Az Újasszír Birodalom és Elám politikai viszonyának alakulása, II. Sarrukín uralkodásától, Assur-bán-apli uralkodásáig

12:25 – Kis Cynthia – Két nemesi félárva sorsa

12:40 – Bara-Balázsi Lehel – Bágy népesedéstörténete a 18-19. században

12:55 –   Szabó Zsolt – Várady Gábor képviselői pályafutása

13:10 – Angyal Gellért – Bűncselekmények a 18. század végi Nagykároly és Erdőd környékén

13:25 – Burja Eszter-Izabella – Az 1848 – 49 dualizmus kori emlékezete a szatmári folyóiratok tükrében

Teológia – Romai katolikus és Protestáns teológia

Május 24. péntek – Római Katolikus Teológia Kar – díszterem

13:00 – Plenáris előadás: Holló László: A szerethető Ferenc pápa

13:40 – Magyari Apolka – “Meglátta és megesett rajta a szíve” A látás motívuma Lukács evangéliumában

13:55 – Kerekes-Salamon Csilla – A vallási közösségek szerepe a mai fiatalok életében

14:10 – Tóth Krisztián – Az Erdélyi Római Katolikus Státus oktatásügyi infrastrukturális reformja a XIX-XX. század fordulóján, különös tekintettel a Brassói Főgimnázium esetére

14:25 – Sali Szilvia – „Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27) A házasság és a család mai helyzete és küldetése a 2015-ben tartott római családszinódus tükrében és a Gyulafehérvári Főegyházmegye egyházi gyakorlatának kontextusában.

14:40 – Dani Orsolya – Nők a Máté-féle nemzetségtáblában

14:55 – Tasnádi István – Verestói György püspöki tevékenysége

15:10 – Nagy Dávid – A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében

15:25 – Ferencz Tünde –
Pap, katona és orvos a végeken, avagy a vízaknai református magyarság hozzájárulása az egyetemes magyar kultúrához

Szociológia és antropológia

Május 24. péntek – Szántó utcai épület (Plugarilor), 14. terem

09:00 – Plenáris előadás: Kiss Dénes – Hogyan vallásosak az erdélyi magyarok

09:40 – Anna Maria de Vries, Palatka Kamilla –  Út az önmegismerés felé, avagy a pályaválasztás tanulmányozása

09:55 – Nagy Ilona – Kapcsolatháló-elemzés egy zsáktelepülés példáján

10:10 – Lengyel Emese – A magyar szocialista realista operett és a szocialista operettjátszás zene-és műfajszociológiai értelmezése

10:25 – Erdei Anett – Munka-magánélet egyensúly a független színházi területen dolgozók körében

10:40 – Gogolák Nóra, Becsky Panna – A Z generáció integrálása a munkaerőpiacon

10:55 – Székely Anna – Elveszett participáció – a józsefvárosi városrehabilitációs programok érintettjei között megvalósuló együttműködések elemzése

11:10 – Menykő Viktória – A job hopping jelenség okai a fiatalok körében -Kolozsvári és budapesti esettanulmány

11:25 – Oltean Franciska – Humán erőforrás menedzsment egy automatizált jövőben

Gyógytorna-testnevelés és sport

Május 24. péntek – K+ Közösségi Tér (Memorandumului utca, 3. szám)

12:00 – Sibianu Andrea – Figyelemfejlesztés gyógytorna által óvodáskorban

12:15 – Oláh Réka – Szétnyílt hasizom rehabilitációja LoveYourBelly módszerrel várandósság után

Földrajz

Május 24. péntek – BBTE Földrajz Kar, AG terem

14:00 – Simó Orsolya, Gábor Ibolya, – Hideg vizű gejzírszerű jelenségek a Keleti-Kárpátokban

14:15 – Orsós György – A szimbolikus tér átalakulása Szarajevóban

14:30 – Vaida Cynthia, Mezey Dorottya – A köznevelés és felsőoktatás által befolyásolt identitástudat. A megtévesztések és az ellenségeskedések problematikája az erdélyi magyar kisebbségi szemszögből

14:45 – Chelaru Ramona  – Miről árulkodnak a Rozsda-szakadék peremén lévő fák évgyűrűi?

15:00 – Gombos László József – Talajvízforrások minőségi állapota Kolozsvár környékén

15:15 – Bálint Alíz Kamilla, Magyari Mátyás – Hevenesi-féle térképek névrajzi összehasonlító elemzése

15:30 – Ilona Judit, Kacsó Péter, Kanyó Szilárd, Szabó Ákos – A Pâclele Mari iszapvulkán rövidtávú változásvizsgálata

15:45 – Kirmajer Réka – Székelyföld ábrázolásának pontossága Hevenesi és Visconti térképén

16:00 – Derzsi Szabolcs-Zsolt – Kolozsvár kén-dioxid-szennyezettségének vizsgálata zuzmók által

16:15 – Konkoly Sándor – A Mohácsi-sziget, mint potenciális termálvíz és szénhidrogén lelőhely

Kommunikáció

Május 24 péntek – BBTE Főépület, Popoviciu terem

10:00 – Plenáris előadás: Keszeg Anna – Az HBO Kelet-Európában. Produkció és kommunikáció

10:40 – Bányai Eliz-Tímea – Miért kell ezt így játszani? – A színházi előadás kommunikációs struktúrája koncepciótól bemutatóig

10:55 –  Jakab Bernadett – Nánásiék, avagy a közösségi bevonódás szerepe egy online brand felépítésében

11:10 –  Radnai Dániel Szabolcs – Kísérletek az ifjúsági kultúra esztétizálására – az 1970-es évek magyar koncepció-albumai

11:25 –  Mészáros Ferencz – Flow a Netflixben

11:40 –  Halmi Petra – A valóságshow-k és talk show-k alakulása a szocializmust követően Magyarországon és Romániában

11:55 – Hegedűs Krisztina – Brigitta – Sharenting jelenség vizsgálata

12:10 – Vaida Szidónia- Mária – Online biztonság a Facebook-botrányok korában

12:25 – Lengyel Emese – A víg özvegy 1952-es és 1962-es filmes adaptációinak elemzése

12:40 – László Olivér, Lőrincz Csaba – Az okos eszközök használata és a közösségi média szerepe a Budapest X. kerületi és Kolozsvári egyházak kommunikációjában

Dramaturgia és Filmelmélet-Filmművészet

Május 25. szombat – BBTE Főépület, Popoviciu terem

10:00 – Tölli Zsófia –  Próza a színpadon – Tar Sándor Szürke galambjának színpadi adaptációja

10:15 – Boldizsár Laura Mária – Út az örökbefogadásig – Mészáros Márta filmje alapján

Magyar irodalom I.: A középkor és kora újkor irodalma

Május 25. szombat – BBTE Bölcsész kar – Dézsi Lajos terem

09:00 – Jelenlévők köszöntése, a szekció menetének ismertetése, zsűrik bemutatása

09:10 – Dr. Köllő Zsófia: Fikció, nyelv, politika. Szempontok a Nádasdy-Mausoleum és recepciójának értelmezéséhez

10:10 – Fazakas Réka – A melanchtoni drámaértelmezés hatása a magyar irodalomra

10:30 – Szabó Ivett – Antik örökség Rimay János műveiben

Gyógypedagógia

Május 25. szombat – BBTE Pszihológia Kar, 101 terem

09:00  Plenáris előadás: Dr. Orbán Réka –
Diszlexiás gyermekek heterogén képességprofilja és differenciált fejlesztésük

09:40 – Keresztes Szidónia -A matematika a probléma? Mi a megoldás? A matematikai szorongásról

09:55 –  Bálint Csenge – Beilleszkedési nehézségek és a szociális képességek kapcsolata óvodás gyerekek körében

10:10 –  Csergő Kinga – Legózzunk MÁSként! Specifikus tanulási zavarok prevenciós programja

10:25 –  Moga Edit-Orsolya – A figyelmes MANÓ (A nehezen olvasó gyermekek szövegértés-fejlesztésének hatása a figyelemre)

10:40 –  Molnar Brigitta – Hogyan írjuk: J vagy Ly? (Helyesírási problémák kiküszöbölése Dobble-val)

10:55 –  Reizer Szabina – Összehasonlító elemzés az érzelmi és viselkedészavarok értékelésében a gyerekek, a szülők és a tanárok szemszögéből sérült és ép populáció mentén

11:10 –  Balázs Regina – Kukucskálok. ASD gyermekek zenei pszichomotoros fejlesztőprogramjának hatása a szociális képességeikre

11:25 –  Szekeres Renáta – A háromlabdás zsonglőrtechnika hatása 5–7. osztályos tanulási zavaros gyerekek részképességeire és énképére nézve

11:40 –  Petkes Zsuzsánna Orsolya – Speciális nevelési igényű és ép gyerekek közös érzékenyítése a másság elfogadására a szerepjáték módszerével

11:55 – Szőcs Anna – Csak a jó tanulók motiváltak vagy a gyengébben teljesítők is? A tanulási nehézséggel küzdő diákok teljesítménymotivációja

12:10 – Vida Timea – A sérültekhez való viszonyulás és szülők kompetenciaérzés-vizsgálata speciális nevelési igényű, valamint ép gyermeket nevelő szülők között

12:25 – Czine Hunor – Figyelem Őrzői (Figyelem fejlesztése társasjátékkal)

12:40 – Harkel Helga – Ép gyerekek sérültekkel szembeni attitűdjének és szocio-emocionális kompetenciáinak kapcsolata

12:55 – Moni Imola – A szülőcsoportban való részvétel mit adhat egy anyának és gyermekének

Pszichológia I.: Szociál-iskolapszichológia

Május 25. szombat – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar – Kulcsár Tibor Amfiteátrum

12:00 – Plenáris előadás: Tamás Borbála – Kognitív tudományok. A Kognitív pszichológia hozzájárulása a mesterséges intelligenciához, robotikához és virtuális valósághoz.

12:40 – Dragomir Annamária – Sokatmondó szótlanság – Kulturális különbségek a gesztikuláció felismerésében a különböző szakon tanuló diákok esetében

12:55 – Madár Barabási Timea – Serdülők stresszel szembeni ellenálló képességének fokozása

13:10 – Buda Klaudia – Lehetünk csak barátok? – A “barátság extrákkal” típusú kapcsolat vetületei

13:25 – Antal Gréta – A megbélyegzés hatása a homoszexuálisok párkapcsolati elégedettségére

13:40 –  Szabó Judit Blanka – A személyiség és kontroll-hely szerepe a diákkori cyber-bullyinggal kapcsolatos agresszív viselkedésben

13:55 – Márton Erika – Néptánc tükör – kreatív énhatékonyság és személyiségvonások a néptánc tükrében

14:10 – Lakatos Anna – Tanuljunk gondolkodva- Diszlexiások gondolkodásfejlesztő programjának hatása a képességprofiljukra

14:25 – Varga Dorottya – Érezzük de vajon értjük is?-avagy érzelmi intelligencia és annak fejlesztése

14:40 – Komáromy Zsuzsa – Növeli a hosszútávú fókusz az áldozathibáztatást? Az “igazságos világba vetett hit” elméletének vizsgálata

14:55 – Badics Gyöngyi, Birtalan Erika, Forrás Tünde Adrienn – “Ante portas” A motivációs interjú és a kapunyitási krízis vizsgálata középiskolások körében.

15:10 – Lakatos Tünde – Élet egy új családban? A stigmatizáció, a szülői bánásmód, és a jóllét hatása a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek élettel való elégedettségére

15:25 – Ciordaș Patricia – Rózsaszín vagy kék? – A foglalkozásbeli nemi sztereotípiák vizsgálata általános iskolás diákok és egyetemista hallgatók körében

Pszichológia II.: Kognitív pszichológia

Május 25. szombat – BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar – Kulcsár Tibor Amfiteátrum

15:55 – Székely Anna-Márta – Affektív állapot, figyelem és végrehajtó funkciók kapcsolata fiatal felnőtteknél

16:10 – Petrikovics Enikő – Sebzett elmék – A pszichoszomatikus tünetek kialakulásának hátterében álló hangulatzavarok, kognitív sémák és védőmechanizmusok

16:25 – Rékási Csenge Patricia – A hallgató dilemmája- Területspecifikus tudás és machiavellista személyiségvonás szerepe az erkölcsi döntésben orvosis és informatikus diákoknál

16:40 – Lucz Konrád István – Mennyire vagy magabiztos? A túlzott magabiztosság kognitív és motivációs prediktorai

16:55 – Erbe Yvette – Uralod-e a tanulást, vagy a tanulás ural téged? Az önkontroll, értelmezési célok és teljesítménycélok hatása az egyetemi teljesítményre

17:10 – Török Richárd – A skizoid hajlam hatása az információ feldolgozásra

17:25 – Boni Zsuzsánna – Hogyan segíti a fejlődő szemléletmód az ADHD-s serdülőket?

17:40 –  László Natália – Fogalomalkotás vizsgálata hagyományos és Waldorf iskolákban fogalomtérkép segítségével – Összehasonlító elemzés

Filozófia

Május 25. szombat – Főépület 127-es (Böhm Károly) terem

9:00 – Pop Titus-V. – Adorno és a könnyűzene

09:15 – Szilágyi Botond – A marxi történelemfilozófia

09:30 – Farkas Vendel – Válaszkísérletek a nihilista világképre

09:45 – Marin Diana-Karola – Az önreflexív autoritás kérdése a Seidl-filmekben

Területfejlesztés turizmus

Május 25. szombat – BBTE Földrajz Kar, AG terem

10:00 – Nagy Ilona – Az önkormányzati feladatok lakossági megítélései a helyi közszolgáltatások kapcsán

10:15 – Héjja Barbara – A kézdivásárhelyi fiatalok térhasználatának vizsgálata mentális térképek alapján

10:30 – Harangozó Noémi – Mária Út, mint turisztikai út, megvalósítása Székelyudvarhely és Csíksomlyó között

10:45 – Mészáros Boglárka-Ágnes – A múlt turisztikai megjelenítése Bihardiószegen és környékén. Kastélyturizmus, mint vendégforgalmi lehetőség

11:00 – Lepedus Heléna-Éva, Szilágyi Zsófia, Szabó Boglárka – Marosvécs a turizmus tükrében, avagy Erdély Loire- völgyének újjászületése

11:15 – Hajnal Barna – A balatoni turizmus fejlesztési perspektívái az akut munkaerőhiány közepette

Művészettörténet

Május 25. szombat –  Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

10:00 – Jancso Enikő Katalin –  A Gyarmathy Zsigáné által eszményített erdélyi magyar konyhakultúráról

10:15 – Kiss Eszter – Konvencionális és rendhagyó ábrázolásmódok a középkori Magyarország falképein

10:30 – Gáspár-Barra Szilárd – A marosnémeti Gyulay kastély – A nemesi rezidencia klasszicizáló átépítése a 19. században

10:45 -Lengyel Zsanett – Kortárs izlandi képzőművészet

11:00 –  Székely Adrienn – A gyulakutai református templom

11:15 – Elter-Jantner Zsófia – Évszakelmélet és színtípusok a lakberendezésben

Régészet

Május 25. szombat –  Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME, Strada Napoca 2)

10:00 – Plenáris előadás: Dr. Vass Lóránt: Nyers vagy félkész? A római kori csontműhelyhulladékok beazonosításának nehézségei

10:40 – Nagy Norbert – La Tène kori településszerkezeti elemek vizsgálata Nagyvárad-Szálkadomb (Salca-Pepinieră, Oradea) lelőhelyről

10:55 – Dánél Csaba Jakab – Középkori társadalom és település rendszeri változások Alcsíkon

11:10 – Lukácsi Csongor –
Római kori csontművesség és csontipar a mikházi segédcsapattábor és vicus területén

11:25 – Gotsman Annabella –
Megjegyzések a mikházi római világító eszközökről

11:40 – Balog Apollónia – Csíkzsögödi Mikó udvarház üvegleletei

Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk

Május 25. szombat – BBTE Főépület, 7/1-es terem

10:00 – Kovács Patrik – Funcjet, a függvények világa

10:20 – Sütő Ágoston – Egyenletek, lépésről lépésre

10:40 – Kádár Norbert – Dalfelismerés ujjlenyomat-készítő algoritmussal

11:00 – Lőrincz Szabolcs-Botond – Disztorziókorrekció neurális háló alkalmazásával

Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások

Május 25. szombat – BBTE Főépület, 7/1-es terem

11:20 – Máthé Orsolya, Miklós Botond – Woody. Nyílászárók tervezésére és gyártására alkalmas szoftverrendszer

11:40 – Csiki László – CrowDesk: Remote working platform

12:00 – Szász Kata, Hegedüs Hunor – Blood Notes: Véradással kapcsolatos információs rendszer és mobilalkalmazás a véradók számára

12:20 – Mikes-Jakab Csaba – MERX: általános szoftverrendszer termékspecifikációk megjelenítésére mobileszközökön

12:40 – Koncsag Krisztián, Molnár Krisztina – Overtone: Kiterjesztett valóságon alapuló névjegykártya-felismerő alkalmazás

13:00 – Balogh Szabolcs – Beléptető és monitorizáló rendszer a Harghita Business Center inkubátorház számára

13:20 – Palko Csaba-László – Telekocsis alkalmazás tervezése gráfadatbázisok segítségével

13:40 – Csala Krisztián, Nagy Barnabás – Játékfejlesztés Unity-vel és mesterséges intelligenciával

14:00 – Takács Kálmán, Döngölő Zsolt – Bookta: Online könyvesboltok bányászására és csoportos rendelésre alkalmas szoftverrendszer.

14:20 – Heim László – Valós Idejű Stratégiai Játék Programozóknak

Pedagógia I

Május 25. szombat – BBTE Pedagógia kar, Motilor, 104 terem

11:00 – Plenáris előadás: Dósa Zoltán – Füllentősuli. Mire elég az iskolai csalás, és mire nem?

11:40 – Váli Boglárka – Biblioterápia – Kiss Ottó művein keresztül

11:55 –  Ferencz Abigél – Dráma- és mesepedagógiával az óvodai zaklatás ellen

12:10 –  Benedek Bernadette-Katalin – A magyar nyelvű kiscserkésznevelés története Erdélyben 1990-től napjainkig

12:25 – Mogyorósi Renátó Manuel – A PTE pedagógusjelöltjeinek kisebbségekkel kapcsolatos attitűdjei

12:40 – Kovács Vivien-Emma – Az értékelési eredménykifejező-eszközök hatásai a 3. osztályos tanulók célorientációinak alakulására

Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan

Május 25. szombat – BBTE Pedagógia kar, Motilor, 105 terem

11:00 – Lőrincz Mónika – A magyar népmese dramatizálásának közösségformáló ereje az óvodáskorú gyerekek társas kapcsolataiban.

11:15 – Toth Emőke  – Problémaközpontú tananyag-feldolgozás: Mintakövetés és mintakeresés taníthatósága általános iskolában

11:30 – Osztián Pálma – Rozália, Cosma Cristian, Nagy Eszter – Jáhel –  Algo – RITMIKA: új dimenziók

11:45 – Babos Panni-Emőke – Írásmozgás-koordináció fejlesztése játékos mondókákkal, előkészítő osztályban

12:00 – Tamás Tihamér Levente – A gamifikáció alkalmazása történelemórán – IV. osztályban

12:15 – Jádi Alexandra – Társasjáték-adaptáció az általános iskola 5. osztályában

12:30 – Szövérfi Mária-Izabella – Szociális kapcsolatok változása az ülésrend befolyásolásával kisiskolás korban

12:45 – Péter Beáta – A fejlesztő értékelés hatása a IV. osztályos gyerekek tanulás iránti attitűdjére és teljesítményére.

13:00 – András Kinga – Olvass nekem! Olvass velem! – olvasási attitűd fejlesztése kisiskolás korban

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy

Május 25. szombat – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 218-as terem

16:00 – Vojkuj Csongor – Monte-Carlo szimuláció optimalizálása és alkalmazása tőzsdei előrejelzések esetén

16:15 – Bandura Ádám-Patrik – A szolgáltatásminődég elemzése egy bútorlapszabászattal foglalkozó vállalatnál

16:30 – Gocz Renáta-Hilda – A MOL-csoport diszkontált cash flow alapú értékelése

16:45 – Vigh Levente –  A SC TRIP TRANSPORT SOLUTIONS SRL ÜZLETI TERVE

17:00 – Barabás Eszter – A romániai és magyarországi nyugdíjrendszerek összehasonlító elemzése

Fizika

Május 25. szombat – BBTE Főépület, Victor Marian terem

11:00 – Plenáris előadás: Dr. Lázár Zsolt :A természet „jelbeszéde” és az (idő)sorok közötti olvasás

11:40 – Miklósi Anna Rebeka – Poisson-eloszlás fizikai rendszerekben

11:55 – Józsa Máté – Élet és evolúció metabolikus hálózati modellezése

12:10 – Gergely Attila – Pislákoló gyertyalángok szinkronizációja

12:25 – Inczefi Róbert-Attila – Brown-mozgás tanulmányozása molekuláris dinamika szimulációk segítségével

Május 26., Vasárnap

18:00 – Zárógála – Díjátadó és állófogadás – Auditorium Maximum

Laczkó Vass Róbert – A legjobb ember, Ady Endre

*a programváltozás jogát fenntartjuk!