logo

1. Állam -és Jogtudomány szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar és román nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető (k) neve (i), cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások
Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven


Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A pályamunka eredeti jellege
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség és a felhasznált kutatási módszerekre való utalás
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a szakirodalomban való jártasság bizonyítása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség, érthetőség
 • Vitakészség

2. Biológia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Absztrakt: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a bevezető értékelése
 • anyag és módszertan értékelése
 • eredmények értékelése formai és tartalmi szempontból
 • az összefoglalás értékelése
 • a dolgozat általános tartalmi értékelése
 • a dolgozat általános terjedelmi értékelése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a téma felvezetése
 • módszertan, eredmények bemutatása
 • szakmai tájékozottság
 • az eredmények dokumentációja, magyarázata
 • a pályázó egyéni hozzájárulása a pályamunkában leírt eredményekhez

3. Dramaturgia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése


A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

4. Filmművészet és filmelmélet szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 12 oldal (az OTDK-ra továbbjutó dolgozatoknak meg kell felelniük a minimum 15 oldalas oldalszámnak)
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat/alkotás, alkotás leírásnak előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma/alkotási/előadási folyamat önállósága, a gondolkodás/érvelés/megjelenítés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka/alkotás nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv/fogalmak/elemek használata
 • Könyvészeti/művészeti hivatkozások, a kutatásának/alkotásnak/műnek a szakirodalomban/művészet és médiatörténeti előzményekben való pontos elhelyezése

A dolgozat/alkotás bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

5. Filozófia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni


Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar vagy angol nyelven


Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt


Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

6. Fizika szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • angol nyelven írt dolgozatot kizárólag az alábbi esetekben fogad a szekció:
 1. A hallgató nem magyar anyanyelvű
 2. A hallgató nem magyar nyelven tanul
 3. A hallgató témavezetője nem magyar anyanyelvű
 • a fent felsorolt kivételek eseteben is a dolgozat bemutatásanak nyelve magyar kell legyen
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven


Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

7. Földrajz szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése


A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

8. Geológia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

9. Gyógypedagógia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar vagy angol nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New RomanBetűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • A kutatási módszer felhasználásának szintje
 • Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok empirikus jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az adatgyűjtés módja
 • A minta megfelelősége
 • Az adatok feldolgozásának mélysége
 • Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A pályamunka önállósága:
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása


A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 • Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 • Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 • A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása:
 • Az eredmények elemzésének mélysége
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 • Az előadás tartalma
 • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
 • Az előadás szemléletessége
 • Az előadás logikai szerkezete
 • Az előadó tudományos vitakészsége

10. Gyógytorna – Testnevelés és sport szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar és angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bevezetés bemutatása
 • Célok-hipotézisek
 • Anyagok és módszerek
 • Eredmények és megbeszélés kapcsolata
 • Idézett szakirodalom, valamint a pályamunka részeinek egységessége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • A tudományos probléma aktualitása és eredetisége

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A kutatás és annak bemutatása(irodalmi áttekintés, a célok – hipotézisek, módszerek, eredmények és magyarázat, következtetések stb.)
 • Előadói stílus (beleértve a szemléltető eszközök használatát, prezentációt stb.)
 • Vitakészség és szakmai kompetencia

11. Humán erőforrás szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

12. Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni


Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

13. Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehe
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

14. Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

15. Kémia I.: Biokémia és szerves kémia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar vagy angol nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése


A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

16. Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar vagy angol nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

17. Kommunikáció szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

18. Környezettudomány szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

19. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a dolgozat általános értékelése
 • szakirodalmi feldolgozás
 • módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala
 • eredmények, következtetések, javaslatok
 • formai követelmények
 • az összefoglaló (rezümé) értékelése
 • gyakorlati alkalmazhatóság
 • a dolgozat eredetisége

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • általános értékelés
 • az előadás tartalmi színvonala
 • az előadás szemléltetésmódja

20. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a dolgozat általános értékelése
 • szakirodalmi feldolgozás
 • módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala
 • eredmények, következtetések, javaslatok
 • formai követelmények
 • az összefoglaló (rezümé) értékelése
 • gyakorlati alkalmazhatóság

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • általános értékelés
 • az előadás tartalmi színvonala
 • az előadás szemléltetésmódja

21. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Pénzügy szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a dolgozat általános értékelése
 • szakirodalmi feldolgozás
 • módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala
 • eredmények, következtetések, javaslatok
 • formai követelmények
 • az összefoglaló (rezümé) értékelése
 • gyakorlati alkalmazhatóság

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • általános értékelés
 • az előadás tartalmi színvonala
 • az előadás szemléltetésmódja

22. Kulturális turizmus szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

23. Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni


Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége
 • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

24. Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége
 • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

25. Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége
 • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

26. Magyar nyelvtudomány

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége
 • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

27. Matematika és módszertan

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

28. Művészet, művészettudomány és művészettörténet

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése


A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség


29. Néprajz

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége
 • A dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

30. Pedagógia I.: Általános pedagógia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar vagy angol nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • A kutatási módszer felhasználásának szintje
 • Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok empirikus jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az adatgyűjtés módja
 • A minta megfelelősége
 • Az adatok feldolgozásának mélysége
 • Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A pályamunka önállósága
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 • Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 • Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 • A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása
 • Az eredmények elemzésének mélysége
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 • Az előadás tartalma
 • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
 • Az előadás szemléletessége
 • Az előadás logikai szerkezete
 • Az előadó tudományos vitakészsége

31. Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • A kutatási módszer felhasználásának szintje
 • Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása


A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok empirikus jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az adatgyűjtés módja
 • A minta megfelelősége
 • Az adatok feldolgozásának mélysége
 • Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A pályamunka önállósága:
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 • Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 • Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 • A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása
 • Az eredmények elemzésének mélysége
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 • Az előadás tartalma
 • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
 • Az előadás szemléletessége
 • Az előadás logikai szerkezete
 • Az előadó tudományos vitakészsége

32. Politológia és közigazgatás szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

33. Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • A kutatási módszer felhasználásának szintje
 • Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok empirikus jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az adatgyűjtés módja
 • A minta megfelelősége
 • Az adatok feldolgozásának mélysége
 • Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A pályamunka önállósága
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 • Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 • Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 • A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása:
 • Az eredmények elemzésének mélysége
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 • Az előadás tartalma
 • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
 • Az előadás szemléletessége
 • Az előadás logikai szerkezete
 • Az előadó tudományos vitakészsége

34. Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai
 • A kutatási módszer felhasználásának szintje
 • Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok empirikus jellegű dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája
 • Az adatgyűjtés módja
 • A minta megfelelősége
 • Az adatok feldolgozásának mélysége
 • Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A pályamunka önállósága
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

 • A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája
 • Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége
 • Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága
 • A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása:
 • Az eredmények elemzésének mélysége
 • A dolgozat szerkezete, stílusa
 • Az irodalomjegyzék és a mellékletek
 • A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás
 • Az előadás tartalma
 • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
 • Az előadás szemléletessége
 • Az előadás logikai szerkezete
 • Az előadó tudományos vitakészsége


35. Régészet szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

36. Szociális munka szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

37. Szociológia és antropológia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség


38. Teológia I. : Protestáns teológia szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • A téma eredetisége, más tudományterületekkel való kapcsolat/interdiszciplinaritás
 • A témához kapcsolódó egyéb aktuális kutatásokra, publikációkra való kitekintés
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • A témához kapcsolódó kutatási módszer helyes megválasztása és szakszerű alkalmazása, a következtetések helyessége, pontossága.
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség, érzékletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

39. Teológia II.: Római Katolikus teológia

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • A téma eredetisége, más tudományterületekkel való kapcsolat/interdiszciplinaritás
 • A témához kapcsolódó egyéb aktuális kutatásokra, publikációkra való kitekintés
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • A témához kapcsolódó kutatási módszer helyes megválasztása és szakszerű alkalmazása, a következtetések helyessége, pontossága.
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

40. Területfejlesztés – Turizmus szekció

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

41. Történelem

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

42. Újságírás

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat magyar vagy angol nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni


Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • A tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • Az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • Formai igényesség
 • Pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv
 • Könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése


A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • Bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás
 • Szemléletesség
 • Beszédhelyesség
 • Vitakészség

43. Zeneművészet és zenetudomány

1. Zenetudomány

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

 • maximum öt szerzője lehet
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője
 • az adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be
 • a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak
 • megközelítésében és megírásában legyen eredeti
 • nem lehet OTDK-n vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett államvizsga vagy magiszteri dolgozat, illetve korábban már publikált dolgozat;
 • a dolgozatokat kizárólag magyar nyelven fogadja a szekció
 • a kivonatot magyar nyelven kell feltölteni
 • a dolgozatot és minden más feltöltendő dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Kivonat: 500-2500 karakter szóközökkel együtt, feltétlenül magyar nyelven

Formai követelmények:

 • Minimum terjedelem: 20 oldal
 • Maximum terjedelem: 40 oldal
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Szóköz: 1.5
 • Sorkizárt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

Szakkifejezések (magyar, vagy idegennyelvű), hangnemek elnevezése: Italic (dőlt betűk). Például: piano, forte, Andante, stb. A hangnemek elnevezése egységesen jelenik meg az egész dolgozatban, a magyarosított germán modell szerint: G-dúr, c-moll, Esz-dúr, cisz-moll stb.

Idézetek: idézőjelbe téve + lábjegyzet a könyv / tanulmány adatairól, hivatkozások az alábbi modell szerint:

- Idézett könyvek (lábjegyzet):

 • Szerző vezetékneve Szerző keresztneve (több szerző esetén gondolatjellel – szétválasztva a szerzők, idegen szerző esetén vessző a vezetéknév és keresztnév között): Könyvcím. Kiadó, Város, Kiadási évszám. Oldalszám/ok (gondolatjellel szétválasztva).
 • Pl. Kusz Veronika: Dohnányi amerikai évei. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2015.
 • Dauphin, Claude: Musique et liberté au siècle des Lumières. L’Harmattan, Paris, 2017.

- Idézett tanulmányok (lábjegyzet):

 • Szerző vezetékneve Szerző keresztneve (több szerző esetén gondolatjellel –szétválasztva a szerzők, idegen szerző esetén vessző a vezetéknév és keresztnév között): Tanulmány címe. In: (szerk.) Szerkesztő(k) neve: Kötet címe. Kiadó, Város, Kiadási évszám. Oldalszám/ok (gondolatjellel szétválasztva).
 • Pl. Ordasi Péter: Semmit ne bánkódjál (1943). In: szerk. Hartyáni Judit: Tizenhárom tanulmány Kodály Zoltán kórusműveiről. Magyar Kodály Társaság Kiadása, Budapest, 2018. 96–113.

Lábjegyzet betűmérete: Times New Roman, 10-es

Lábjegyzetek számozása: arab számokkal: 1. 2. 3. stb.

Ha egy könyvből-tanulmányból egy lapon többször is idézünk, másodjára (harmadjára stb.) csak a szerző vezetéknevét és keresztnevét kell megjegyezni, aztán italickal: i.m. (idézett mű), vagy u.o. (ugyanott), és az oldalszámot kell megadni

Zenei példák/táblázatok/fotók/ábrák: olvasható méretben, középre helyezve és számozva a lap bal oldalán, a következő modell szerint:

 1. kottapélda
 2. kottapélda
 3. kottapélda
 4. stb.

 1. táblázat
 2. táblázat
 3. táblázat
 4. stb.

 1. kép
 2. kép
 3. kép
 4. stb.


Minden szakirodalomból átvett információnál meg kell jegyezni a (szövegközi utalásban vagy lábjegyzetben), hogy mely szerző mely írására hivatkozunk. A szó szerint átvett szövegrészeket idézőjelben jelenítjük meg.

Könyvjegyzék (Bibliográfia): a dolgozat végén, nem sorszámozott, minimum 15 címet kell tartalmazzon a lábjegyzetek modellje alapján.


2. Zeneművészet

Saját alkotás:

 • Saját, klasszikus kompozíciós eljárással alkotott zenemű rövid (cca. 3 oldal) ismertetése: téma megjelölése, műfaj, választott kompozíciós technikák
 • Zenemű kottája és felvétele

Előadóművészet (szóló vagy kamarazene, öt főig):

 • Klasszikus zenemű rövid (cca. 3 oldal) ismertetése, saját interpretációs technikák és tendenciák határozott megjelölése
 • Zenemű kottája, saját előadás felvétele (kottahűség, stílus, egyéni előadásmód)

A dolgozat előzetes értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a kutatás menete jól strukturált:
 1. pontos témameghatározás és célkitűzés-felvázolás
 2. megfelelő kidolgozási módszer kiválasztása+alkalmazása
 3. az ismeretek/adatok bemutatása és értelmezése (+ helyes következtetések)
 4. cím, alcímek és tartalom összhangja
 5. logikus tartalmi felépítés
 • saját álláspontot megfogalmazása (a könyvészet/felmérés/tapasztalat alapján)
 • a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége
 • az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége
 • helyes a szakterminológia
 • választékos, igényes fogalmazás, helyesírás
 • korszerű, releváns hivatkozás az átvett/idézett tartalmakra
 • formai követelmények tiszteletben tartása
 • rendezett, átlátható folyószöveg (nincs pontszerű felsorolás)
 • a beiktatott képek, ábrák, grafikonok, kottaképek és mellékletek indokoltak, és a folyószövegben hivatkoznak rájuk
 • egységes szerkesztésmód

A dolgozat bemutatásának értékelése során figyelembe vett szempontok:

 • a bemutató logikus, érthető, problémacentrikus
 • a nyelvezet választékos, az előadó helyesen használja a szaknyelvet
 • igényes, szemléletes Powerpoint vagy Prezi bemutató
 • válaszadás, vitakészség (megérti a kérdést és helyesen válaszol rá)
 • megfelelő időbeosztás (belefér a kijelölt 15 percbe, jól súlyoz: a lényegre jut ideje)