Gyógytorna, testnevelés és sport
Zeneművészet és zenetudomány
Filozófia
Pedagógia I
Szociális munka
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
Környezettudomány
Dramaturgia
Humán erőforrás
Újságírás
Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia
Régészet
Néprajz
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
Földrajz
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
Területfejlesztés, turizmus
Közgazdaság és gazdálkodástudomány III: Bank és pénzügy
Művészet, művészettudomány és művészettörténet
Politológia
Történelem
Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
Gyógypedagógia
Kulturális turizmus
Magyar nyelvtudomány
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
Fizika
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
Magyar irodalom II. Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom
Teológia I.: Protestáns teológia
Állam- és jogtudomány
Teológia II.: Római Katolikus teológia
Matematika és módszertan
Szociológia és antropológia
Geológia
Biológia
Zene és zeneelmélet
Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia
Kommunikáció