logo

1. Állam- és Jogtudomány szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 20 pont – a pályamunka eredeti jellege

2. max. 25 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 10 pont – formai igényesség és a felhasznált kutatási módszerekre való utalás

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 10 pont – könyvészeti hivatkozások, a szakirodalomban való jártasság bizonyítása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség, érthetőség

4. max. 5 pont – vitakészség

2. Biológia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a bevezető értékelése

2. max. 8 pont – az anyag és módszertan értékelése

3. max. 18 pont – az eredmények értékelése formai és tartalmi szempontból

4. max. 5 pont – az összefoglalás értékelése

5. max. 25 pont – a dolgozat általános tartalmi értékelése

6. max. 4 pont – a dolgozat általános terjedelmi értékelése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 6 pont – a téma felvezetése

2. max. 6 pont – módszertan, eredmények bemutatása

3. max. 6 pont – szakmai tájékozottság

4. max. 6 pont – az eredmények dokumentációja, magyarázata

5. max. 6 pont – a pályázó egyéni hozzájárulása a pályamunkában leírt eredményekhez.

3. Dramaturgia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


4. Filmművészet és filmelmélet szekció

Dolgozat/alkotás, alkotás leírásnak előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max 25 pont – a tudományos probléma/alkotási/előadási folyamat önállósága, a gondolkodás/érvelés/megjelenítés eredetisége

2. max 30 pont – az elvégzett tudományos munka/alkotás nagyságrendje és igényessége

3. max 5 pont – formai igényesség

4. max 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv/fogalmak/elemek használata

5. max 5 pont – könyvészeti/művészeti hivatkozások, a kutatásának/alkotásnak/műnek a szakirodalomban/művészet és médiatörténeti előzményekben való pontos elhelyezése

Dolgozat/alkotás bemutatásának értékelése: 0-30 pont.

1. max 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max 10 pont – szemléletesség, érzékletesség

3. max 5 pont – beszédhelyesség

4. max 5 pont – vitakészség

5. Filozófia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség

6. Fizika szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus, szemléletes bemutatás

2. max. 5 pont – beszédhelyesség (megfelelő szaknyelv használata)

3. max. 15 pont – vitakészség (a feltett kérdésekre adott válaszok minősége)

7. Földrajz szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont.

1. max 15 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 15 pont – a módszerek helyes kiválasztása és alkalmazása

3. max 25 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max 5 pont – formai igényesség

5. max 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

6. max 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max 10 pont – szemléletesség, érzékletesség

3. max 5 pont – beszédhelyesség

4. max 5 pont – vitakészség


8. Geológia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


9. Gyógypedagógia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

 • Elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 8 pont – az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai

3. max. 8 pont – kutatási módszer felhasználásának szintje

4. max. 20 pont – az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása

5. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

6. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

7. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Empirikus jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 6 pont – az adatgyűjtés módja

3. max. 6 pont – a minta megfelelősége

4. max. 8 pont – az adatok feldolgozásának mélysége

5. max. 8 pont – az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 8 pont – a pályamunka önállósága:

9. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája

2. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége

3. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága

4. max. 9 pont – a kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása

5. max. 15 pont – az eredmények elemzésének mélysége

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 3 pont – a bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás

2. max. 10 pont – az előadás tartalma

3. max. 3 pont – az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)

4. max. 3 pont – az előadás szemléletessége

5. max. 3 pont – az előadás logikai szerkezete

6. max. 8 pont – az előadó tudományos vitakészsége


10. Gyógytorna – Testnevelés és sport szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont.

1. max. 12 pont – bevezetés bemutatása

2. max. 12 pont – célok-hipotézisek

3. max. 12 pont – anyagok és módszerek

4. max. 12 pont – az eredmények és megbeszélés kapcsolata

5. max. 12 pont – idézett szakirodalom, valamint a pályamunka részeinek egységessége

6. max. 5 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

7. max. 5 pont – a tudományos probléma aktualitása és eredetisége

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – a kutatás és annak bemutatása (irodalmi áttekintés, a célok – hipotézisek, módszerek, eredmények és magyarázat, következtetések stb.)

2. max. 5 pont – előadói stílus (beleértve a szemléltető eszközök használatát, prezentációt stb.)

3. max. 10 pont – vitakészség és szakmai kompetencia


11. Humán erőforrás szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


12. Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


13. Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


14. Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


15. Kémia I.: Biokémia és szerves kémia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


16. Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


17. Kommunikáció szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


18. Környezettudomány szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


19. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 12 pont – a dolgozat általános értékelése

2. max. 12 pont – szakirodalmi feldolgozás

3. max. 12 pont – módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala

4. max. 12 pont – eredmények, következtetések, javaslatok

5. max. 6 pont – formai követelmények

6. max. 6 pont – az összefoglaló (rezümé) értékelése

7. max. 5 pont – gyakorlati alkalmazhatóság

8. max. 5 pont – a dolgozat eredetisége

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – általános értékelés

2. max. 14 pont – az előadás tartalmi színvonala

3. max. 6 pont – az előadás szemléltetésmódja


20. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 12 pont – a dolgozat általános értékelése

2. max. 12 pont – szakirodalmi feldolgozás

3. max. 12 pont – módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala

4. max. 12 pont – eredmények, következtetések, javaslatok

5. max. 6 pont – formai követelmények

6. max. 6 pont – az összefoglaló (rezümé) értékelése

7. max. 10 pont – gyakorlati alkalmazhatóság

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – általános értékelés

2. max. 14 pont – az előadás tartalmi színvonala

3. max. 6 pont – az előadás szemléltetésmódja


21. Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Pénzügy szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 12 pont – a dolgozat általános értékelése

2. max. 12 pont – szakirodalmi feldolgozás

3. max. 12 pont – módszertan: az adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala

4. max. 12 pont – eredmények, következtetések, javaslatok

5. max. 6 pont – formai követelmények

6. max. 6 pont – az összefoglaló (rezümé) értékelése

7. max. 10 pont – gyakorlati alkalmazhatóság

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – általános értékelés

2. max. 14 pont – az előadás tartalmi színvonala

3. max. 6 pont – az előadás szemléltetésmódja


22. Kulturális turizmus szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


23. Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége

2. max. 15 pont – a dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

3. max. 10 pont – a téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5. max. 15 pont – a szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága

6. max. 10 pont – a dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

7. max. 10 pont – a dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)

2. max. 10 pont – az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)

3. max. 5 pont – a lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség


24. Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége

2. max. 15 pont – a dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

3. max. 10 pont – a téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5. max. 15 pont – a szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága

6. max. 10 pont – a dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

7. max. 10 pont – a dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)

2. max. 10 pont – az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)

3. max. 5 pont – a lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség


25. Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége

2. max. 15 pont – a dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

3. max. 10 pont – a téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5. max. 15 pont – a szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága

6. max. 10 pont – a dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

7. max. 10 pont – a dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)

2. max. 10 pont – az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)

3. max. 5 pont – a lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség


26. Magyar nyelvtudomány

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége

2. max. 15 pont – a dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

3. max. 10 pont – a téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5. max. 15 pont – a szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága

6. max. 10 pont – a dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

7. max. 10 pont – a dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)

2. max. 10 pont – az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)

3. max. 5 pont – a lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség


27. Matematika és módszertan

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


28. Művészet, művészettudomány és művészettörténet

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


29. Néprajz

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, újdonsága, fontossága, a felvetett problémák újszerűsége

2. max. 15 pont – a dolgozat új eredményei. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

3. max. 10 pont – a téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata

5. max. 15 pont – a szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága

6. max. 10 pont – a dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája

7. max. 10 pont – a dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 15 pont – az előadó tárgyi tudása, felkészültsége (problémacentrikus bemutatás)

2. max. 10 pont – az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)

3. max. 5 pont – a lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség


30. Pedagógia I.: Általános pedagógia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

 • Elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 8 pont – az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai

3. max. 8 pont – kutatási módszer felhasználásának szintje

4. max. 20 pont – az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása

5. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

6. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

7. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Empirikus jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 6 pont – az adatgyűjtés módja

3. max. 6 pont – a minta megfelelősége

4. max. 8 pont – az adatok feldolgozásának mélysége

5. max. 8 pont – az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 8 pont – a pályamunka önállósága

9. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája

2. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége

3. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága

4. max. 9 pont – a kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása

5. max. 15 pont – az eredmények elemzésének mélysége

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 3 pont – a bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás

2. max. 10 pont – az előadás tartalma

3. max. 3 pont – az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)

4. max. 3 pont – az előadás szemléletessége

5. max. 3 pont – az előadás logikai szerkezete

6. max. 8 pont – az előadó tudományos vitakészsége


31. Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

 • Elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 8 pont – az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai

3. max. 8 pont – kutatási módszer felhasználásának szintje

4. max. 20 pont – az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása

5. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

6. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

7. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Empirikus jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 6 pont – az adatgyűjtés módja

3. max. 6 pont – a minta megfelelősége

4. max. 8 pont – az adatok feldolgozásának mélysége

5. max. 8 pont – az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 8 pont – a pályamunka önállósága

9. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája

2. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége

3. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága

4. max. 9 pont – a kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása

5. max. 15 pont – az eredmények elemzésének mélysége

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 3 pont – a bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás

2. max. 10 pont – az előadás tartalma

3. max. 3 pont – az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)

4. max. 3 pont – az előadás szemléletessége

5. max. 3 pont – az előadás logikai szerkezete

6. max. 8 pont – az előadó tudományos vitakészsége


32. Politológia és közigazgatás szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


33. Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

 • Elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 8 pont – az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai

3. max. 8 pont – kutatási módszer felhasználásának szintje

4. max. 20 pont – az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása

5. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

6. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

7. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Empirikus jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 6 pont – az adatgyűjtés módja

3. max. 6 pont – a minta megfelelősége

4. max. 8 pont – az adatok feldolgozásának mélysége

5. max. 8 pont – az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 8 pont – a pályamunka önállósága

9. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája

2. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége

3. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága

4. max. 9 pont – a kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása

5. max. 15 pont – az eredmények elemzésének mélysége

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 3 pont – a bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás

2. max. 10 pont – az előadás tartalma

3. max. 3 pont – az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)

4. max. 3 pont – az előadás szemléletessége

5. max. 3 pont – az előadás logikai szerkezete

6. max. 8 pont – az előadó tudományos vitakészsége


34. Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia


Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

 • Elméleti, történeti jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 8 pont – az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai

3. max. 8 pont – kutatási módszer felhasználásának szintje

4. max. 20 pont – az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása

5. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

6. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

7. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Empirikus jellegű dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája

2. max. 6 pont – az adatgyűjtés módja

3. max. 6 pont – a minta megfelelősége

4. max. 8 pont – az adatok feldolgozásának mélysége

5. max. 8 pont – az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 8 pont – a pályamunka önállósága

9. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

 • Innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok esetén:

1. max. 8 pont – a témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája

2. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége

3. max. 6 pont – az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága

4. max. 9 pont – a kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása

5. max. 15 pont – az eredmények elemzésének mélysége

6. max. 8 pont – a dolgozat szerkezete, stílusa

7. max. 8 pont – az irodalomjegyzék és a mellékletek

8. max. 10 pont – a bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 3 pont – a bemutatás időtartama; mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás

2. max. 10 pont – az előadás tartalma

3. max. 3 pont – az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)

4. max. 3 pont – az előadás szemléletessége

5. max. 3 pont – az előadás logikai szerkezete

6. max. 8 pont – az előadó tudományos vitakészsége

35. Régészet szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


36. Szociális munka szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


37. Szociológia és antropológia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 25 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 30 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

3. max. 5 pont – formai igényesség

4. max. 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

5. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


38. Teológia I. : Protestáns teológia szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, más tudományterületekkel való kapcsolat/interdiszciplinaritás

2. max. 5 pont – a témához kapcsolódó egyéb aktuális kutatásokra, publikációkra való kitekintés

3. max. 15 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max. 15 pont - a témához kapcsolódó kutatási módszer helyes megválasztása és szakszerű alkalmazása, a következtetések helyessége, pontossága.

5. max. 10 pont – formai igényesség

6. max. 10 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

7. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


39. Teológia II.: Római Katolikus teológia

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max. 10 pont – a téma eredetisége, más tudományterületekkel való kapcsolat/interdiszciplinaritás

2. max. 5 pont – a témához kapcsolódó egyéb aktuális kutatásokra, publikációkra való kitekintés

3. max. 15 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max. 15 pont - a témához kapcsolódó kutatási módszer helyes megválasztása és szakszerű alkalmazása, a következtetések helyessége, pontossága.

5. max. 10 pont – formai igényesség

6. max. 10 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

7. max. 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max. 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max. 10 pont – szemléletesség

3. max. 5 pont – beszédhelyesség

4. max. 5 pont – vitakészség


40. Területfejlesztés – Turizmus szekció

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max 15 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 15 pont – a módszerek helyes kiválasztása és alkalmazása

3. max 25 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max 5 pont – formai igényesség

5. max 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

6. max 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max 10 pont – szemléletesség, érzékletesség

3. max 5 pont – beszédhelyesség

4. max 5 pont – vitakészség


41. Történelem

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont

1. max 15 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 15 pont – a módszerek helyes kiválasztása és alkalmazása

3. max 25 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max 5 pont – formai igényesség

5. max 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

6. max 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max 10 pont – szemléletesség, érzékletesség

3. max 5 pont – beszédhelyesség

4. max 5 pont – vitakészség


42. Újságírás

Dolgozat előzetes értékelése: 0-70 pont.

1. max 15 pont – a tudományos probléma önállósága, a gondolkodás és az érvelés eredetisége

2. max. 15 pont – a módszerek helyes kiválasztása és alkalmazása

3. max 25 pont – az elvégzett tudományos munka nagyságrendje és igényessége

4. max 5 pont – formai igényesség

5. max 5 pont – pontos, árnyalt, megfontolt szaknyelv

6. max 5 pont – könyvészeti hivatkozások, a kutatásának a szakirodalomban való pontos elhelyezése

Dolgozat bemutatásának értékelése: 0-30 pont

1. max 10 pont – bemutatási technika: logikus, áttekinthető, problémacentrikus bemutatás

2. max 10 pont – szemléletesség, érzékletesség

3. max 5 pont – beszédhelyesség

4. max 5 pont – vitakészség


43. Zeneművészet alkotás és zenetudomány