logo

Teológia I. : Protestáns teológia szekció

 • Időpont: Szerda –2023. 05. 17.
 • Helyszín: KPTI Bethlen terem (Piața Avram Iancu, 13. sz)

15:00 – 15:10 Köszöntés

15:10 – 15:30 Nagy Norbert: „Adj számot a sáfárságodról” –A hamis sáfár példázatának Klyne Snodgrass tézisei nyomán kibontakozó új értelmezése

15:30 – 15:50 Szász Szonia: A tizenkét tanítvány missziója a szinoptikusoknál

15:50 – 16:10 Jónás Norbert Ferenc: Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában

16:10 – 16:30 Kovács Hanna: Gondviseléshit a keresztyénség és a sztoicizmus párhuzamában

16:30 – 17:00 Szünet

17:00 – 17:20 Bíró Beatrix: A biblioterápia és a „Biblia–terápia”. A bibliai szövegek alkalmazása a biblioterápia módszerével a gyülekezeti pasztoráció gyakorlatában

17:20 – 17:40 Nagy Eszter: „Holtomiglan, holtáiglan” –A jegyesbeszélgetés, mint házasságkötésre való felkészítés gyakorlatának ismerete keresztyén fiatal házasok körében

17:40 – 18:00 Demeter Ágnes: A Kolozsvár –Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században

18:00 – 18:20 László Orsolya: A Kolozsvár –Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században

Helyszíni regisztráció

 • Időpont: 2023. 05. 18. 15:00 –16:45; 18:00 –19:00
 • Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna terem előtti folyosó (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

Hivatalos megnyitó

 • Időpont: Csütörtök, 2023. 05. 18, 17:00
 • Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna terem
 • Plenáris előadás: Dr. habil. Guld Ádám: Tiktok hadviselés –a Z generációs influencerek szerepe az orosz–ukrán háborúban

Helyszíni regisztráció

 • Időpont: 2023. 05. 19, 08:00–16:00
 • Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna terem előtti folyosó (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

Kommunikáció szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, FSPAC Topaz Épület, T1-es terem (Minerilor utca 85. szám)

9:00 – 9:10 Köszöntés

9:10 – 9:30 Faludi Dávid: Munkahelyválasztási motivációk a székelyudvarhelyi Z generáció körében

9:30 – 9:50 Szőcs Ágnes: Történetmesélés a márkaépítésben –székelyföldi fashion design vállalkozás esettanulmányán keresztül

9:50 – 10:10 Kovács Andrea: Kolozsvári pályakezdő informatikusok érzékenysége az employer branding tevékenységre –Codespring vállalat esettanulmányán keresztül

10:10 –10:30 Kovács Eszter Apolka: Az érzékszervi márkázás szerepe egy márka arculati elemeinek felismerési folyamatában

10:30 – 10:45 Szünet

10:45 – 11:05 Lukács Laura Klára: Építészeti szervezőelvek a képregényes elbeszélésben

11:05 – 11:25 Nagy Edina: Orsolya –Mesterséges intelligencia a médiában: Isaac Asimov “Körbe–körbe” novellájában megfogalmazott három etikai szabály a filmek sci–fi műfajában

11:25 – 11:45 Müller Ágnes: A transzmediális univerzumok terjeszkedése. A Star Trek franchise és Picard című sorozatának viszonya

11:45 – 12:00 Szünet

12:00 – 12:20 Tamás Réka: Jeffrey Dahmer sztori a tárgyalástechnika tükrében –Sorozatgyilkosságok, gyilkosságok

12:20 – 12:40 Elekes Karola: A humor fordításának problematikája a Jóbarátok c. sorozatban a Grice–féle maximák alapján

Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment és Pénzügy szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Közgazdaság- és gazdálkodástudományi Kar épülete, 118-as terem (Strada Teodor Mihali 58-60)

09:00 – 09:15 Köszöntés

09:15 – 09:35 Benedek Orsolya: Digitalizált menedzsment folyamatok bevezetésének hatása a Vekker Kávézó működésére

09:35 – 09:55 Bokor–Tóth Krisztina: A környezettudatos termelés megvalósítása: karbonlábnyom–elemzés alternatív technológiák alkalmazásával a MultiNr vállalatnál

09:55 – 10:15 Kanabé Hunor: Fejlesztési prioritások meghatározása a vevői és vállalati perspektíva együttes alkalmazásával

10:15 – 10:30 Szünet

10:30 – 10:50 Sikó Tímea–Krisztina: A szolgálatosodás folyamata és annak hatása a vevői elégedettségre: egy gyógyászati segédeszközöket gyártó vállalat esete

10:50 – 11:10 Stélik Szidónia: Technológiai fejlesztések hatása a szolgáltatások színvonalára: esettanulmány egy szolgáltató vállalatnál

11:10 – 11:30 Szőke Dóra: A Formula–1 Magyar Nagydíj gazdasági és társadalmi értéke, avagy miért éri meg megszervezni a futamot évről évre?

11:30 – 11:50 Püsök Sámuel-Áron: Az optimális valutaövezeti kritériumok szelektív vizsgálata Románia és az euróövezet viszonylatában

Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma szekció

 • Időpont: Péntek, 2023.05.19.
 • Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar épülete, Popovici terem (Horea utca 31 szám)

09:00 – 09:10 Köszöntés

09:10 – 09:30 Makkai Tekla: „Szolgálok kegyelmednek...” Férfi és női íráshasználat I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna 1636-os missziliseiben

09:30 – 09:50 Büte Orsolya: A 18. századi nemesség házassági szokásai Rettegi György emlékirata tükrében

09:50 – 10:10 Nánia Hanna: Mariológiai elemek Illyés András és Illyés István gyümölcsoltó Boldogasszony–napi prédikációiban

10:10 – 10:20 Szünet

10:20 – 10:40 Szikszai Ibolya–Tünde: A 18. századi erdélyi nemesi család reprezentációja Árva Bethlen Kata önéletírásában

10:40 – 11:00 Kányádi Kincső: Az asszonyellenesség formái a Ponciánus császár históriájának kolozsvári és bécsi kiadásaiban

Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom és Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Bölcsésztudományi Kar épülete, Horea utca 31., Eminescu terem

09:00 – 09:05 Köszöntés

09:05 – 9:25 Páll Antónia: A korai film az irodalom és a színház összefüggésében a 19. század végén és a 20. század elején

09:25 – 09:45 Laczkó Emőke: Várakozás végnapokra, avagy egy ökokritikai dolgozat lehetőségei. Bodor Ádám regényeiről Bruno Latour hálózati optikája felől

9:45 – 10:05 Burkhardt Zsófia: ,,A ti pénzeteknek a hangja". Századfordulós Budapest-regények hangzásvilága

10:05 – 10:25 Besenyődi Judit Klára: Kölcsey Ferenc érzelmes lírája és annak értelmezhetősége

10:25 – 10:45 Császár Ágnes: Önkény és hitelesség: Márton László három regénye komparatív távlatból

10:45 – 11:05 Jakab Júlia: Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, a 19. század közepe legsikeresebb magyar származású színésznőjének karriertörténete a német források perspektívájából

11:05 – 11:15 Szünet

11:15 – 11:35 Salamon Eszter-Júlia: A sors tematizálódása a forradalom előtt és után Vörösmarty lírájában

11:35 – 11:55 Kozma Eliz Tímea: Monarchia-ábrázolás és nemzetképek Jókai két úttörő tudományos-fantasztikus regényében

11:55 – 12:15 Nagy Anita-Apollónia: Az ifjúsági regény programszerű felívelése Szabóné Nogáll Janka életművében

12:15 – 12:35 Gudor Noémi: Zárt térkonstrukciók, halál- és betegségreprezentációk a magyar érzékenység irodalmában

12:35 – 12:55 László Zsuzsanna-Csilla: A festő és a festészet a korai művészregényben

Teológia II.: Római Katolikus teológia szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: Gyulafehérvár (Pasztorális Teológia Intézet)

9:00 – 9:20 Köszöntés (Dr. András István a Gyulafehérvári Intézet részéről, Dr. András Szabolcs dékánhelyettes)

9:20 – 9:40 Bege Lóránd: A katolikus Egyház VII. Pius pápaságának évtizedeiben

9:40 – 10:00 Boldi Tihamér: A determinált ember és a felszabadító Isten

10:00 – 10:20 Egyed Arnold-István: Szükség van-e az Egyházra a posztmodernbe?

10:20 – 10:35 Szünet

10:35 – 10:55 Hegedűs Rita Diána: A magyar katolikus egyház megpróbáltatásai a kommunizmus idején, Mindszenty József bíboros egyházpolitikájának tükrében

10:55 – 11:15 Mayer Nándor: Van helye a testnek az egyház(tan)ban az 1 Kor 12,12–27 alapján?

11:15 – 11:35 Tóth Gellért-Huba: Posztmodern korkép, avagy a modern kor naplementéjének halványan csillogó homokszemei

11:35 – 11:50 Szünet

11:50 – 12:10 Trombitás Márta: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában…”(Jn 3,14). A kígyómotívum bibliai megjelenése a Szám 21,4–9 és a Jn 3,14 fényében

12:10 – 12:30 Vagrin István: A film személyiségformáló hatásának felismerése és alkalmazása a lelkipásztorkodásban

Zeneművészet és zenetudomány szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, "Angi István" terem (Horea út 7 szám)

09:00 – 09:05 Köszöntés, megnyitás

09:05 – 09:10 dr. Miklós Noémi prodékán köszöntője

09:10 – 09:15 a zsűri köszöntése

09:15 – 09:20 ZK kamaraegyüttes erdővidéki népdalcsokra

09:20 – 09:40 Tódor Eszter: Homoródabásfalvi népzenész–generációk

09:40 – 10:00 Bogyor Barbara: A zene és a tudományok kapcsolata. Interdiszciplinaritás a zeneórákon

10:00 – 10:20 Páll Emese Zsuzsanna: Iskola az iskolában. A gregorián ének zenei és vallási aspektusainak tanítása iskolai zenei modul keretében

Magyar nyelvtudomány szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05.19.
 • Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Auger terem (Horea út, 31 szám)

9:30 – 9:40 Köszöntés

9:40 – 10:00 Máthé-Farkas Zoltán: A harag büntetése kard. A Jób 19,29b metaforájának elemzése (A kontextuális metaforaelemzés–módszer egy kísérlete)

10:00 – 10:20 Balló Ignác-Norbert: Prototipikus funkcióigés szerkezetek vizsgálata a régi erdélyi magyar nyelvhasználatban

10:20 – 10:40 Domokos Boglárka-Orsolya: A kétnyelvűség sokarcúsága. A második nyelv tanulásának motiváló tényezői és akadályai

10:40 – 11:00 Kovács Karola: Nyelvi attitűd és jogtudat az erdélyi magyar egyetemisták körében

11:00 – 11:10 Szünet

11:10 – 11:30 Kis Izabella: A duális roma nyelv mint hétköznapi kommunikációs norma az iskolában

11:30 – 11:50 Szabó Mónika: Nyelvi manipuláció az Influenszerek reklámszövegeiben az Instagrammon

11:00 – 12:10 Kabai Henrik-László: Az urbanizáció és művelődés hatása a vernakuláris nyelvváltozatra

Biológia szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, Botanikus kert „Alexandru Borza” előadóterem (Republicii utca 42 szám)

10:00 – 10:10 Köszöntő

10:10 – 10:30 Kun Arianna: Morfológiai és molekuláris módszereken alapuló álkérész (Insecta, Plecoptera) biodiverzitás felmérés a romániai Kárpátokban

10:30 – 10:50 Kurkó Eszter: Herbivórok elleni védekezés csíranövény és felnőtt stádiumban fészekvirágzatú legelőgyomok esetében

10:50 – 11:10 Gudor Szilárd: Ipilimumab monoklonális antitest expressziója HEK293 humán sejtvonalban

11:10 – 11:30 Szőcs Ágnes: A növényzet szerkezetének hatása legelőgyomok fejlődésére

11:30 – 11:40 Szünet

11:40 – 12:00 Portik–Szabó Ráhel: A romániai lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) populációk természetvédelmi intézkedéseit megalapozó szakirodalmi háttér áttekintése

12:00 – 12:20 László Szilvia: SARS–CoV–2 indukált sejthalál vizsgálata felső légutak hámsejtjeiben

12:20 – 12:40 Kassay Mátyás: Korai szukcessziós széldöntések fürkészdarázs közösségei a Békás–szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkban

12:40 – 13:00 Karsai Nóemi: Rézkomplexek hatásának vizsgálata a Staphylococcus aureus és a Serratia marcescens baktériumtörzsek fejlődésére és aktivitására

Környezettudomány szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Földrajz kar épülete, 57-es terem (Clinicilor utca 5–7. szám)

10:00 – 10:10 Köszöntés

10:10 – 10:30 Siklodi Lilla: Erdélyi szarvasgombagyűjtők ember-természet kapcsolatának és a fenntartható szarvasgombagyűjtés lehetőségeinek a tanulmányozása

10:30 – 10:50 Mákszem Boglárka: Mit tehetünk, hogy ne essünk csöbörből vödörbe a zöldátmenet oltárán?

10:50 – 11:05 Szünet

11:05 – 11:25 Nemes Bernadett-Csilla: Szováta-környéki forrásvizek mikrobiológiai és kémiai jellemzése

11:25 – 11:45 András Bernadett: Székelyföldi ásványvízforrások kémiai, geokémiai és mikrobiológiai jellemzése

11:45 – 12:05 Hodor Barna-Attila: Dendrokronológia segítségével feltárt hidrológiai és klímaváltozási proxyk. Tőzegláp erdeifenyőinek évgyűrűi

Pedagógia II.: Tanulás–és tanításmódszertan szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 105–ös terem (Moților, nr.11)

10:00 – 10:10 Köszöntés

10:10 – 11:00 dr. Dezső Renáta előadása, amelynek címe: Plurális intelligencia koncepciók születése–egy lehetséges pszichobiografikus interpretáció

11:00 – 11:10 Pedagógia I.: Általános és Gyógypedagógia szekció zsűritagjai illetve a részvevők átvonulnak az intézetben található 104–es terembe

11:10 – 11:30 Jenáki Ingrid: Óvodáskorú gyerek testtudatának fejlesztése tánc és mozgás által

11:30 – 11:50 Márk Tímea: Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése első osztályban oktatási robotok segítségével

11:50 – 12:00 Szünet

12:00 – 12:20 Bors Cintia Eszter: A zene órákkal szembeni pozitív atitüd fejlesztése komplex zenei tevékenységek által harmadik osztályban

12:20 – 12:40 Borsos Réka: A leíró jellegű szöveges értékelés szerepe a matematikatanulással kapcsolatos motiváció fejlesztésében és a matematikai szorongás csökkentésében

12:40 – 12:50 Szünet

12:50 – 13:10 Kiss Orsolya: Kötelezők örömmel? A szabadulószoba motivációs lehetőségei a kötelező olvasmányok feldolgozásában

Pedagógia I.: Általános pedagógia és Gyógypedagógia

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 104–es terem (Moților, nr.11)

9:30 – 10:00 Érkezés

10:00 – 10:15 Köszöntés - együtt a 2 peda szekciónak

10:15 – 10:45 dr. Dezső Renáta beszéde

10: 50 – 11:00 résztvevők üdvözlése, zsűri és a diákok bemutatása

11:00 – 11:20- Balla Diana-Klaudia: Munkahelyi stressz és kiégés pedagógusok körében - az érzelmi intelligencia szerepe

11:20 – 11:35 Tőkés Szilvia-Rita: Éljük át a társasjáték bűvöletét: a duó vagy a trió nyerő az autizmus spektrumzavaros gyermekeknél?

11:35 – 11:50 szünet

11:50 – 12:10 Pap Timea: Mesehallgatás vagy meseélmény? - Avagy az interaktív meseolvasás módszereinek összehasonlító elemzése

12:10 – 12:30 Epli Gertrúd: A digitális eszközök és az online oktatás szerepe és hatása a tanítási-tanulási folyamat megszervezésére elemi osztályokban

12:30 Csomagok kiosztása, szekciózárás


Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Főépület 9/I–es terem (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

11:00 – 11:10 Köszöntés

11:10 – 11:30 Galiger Gergő: Hisztopatológiai szövetvizsgálat interpretálható mély neurális hálók és adataugmentációs módszerek segítségével

11:30 – 11:50 Bereczki-Orbán András: Kvízkérdések téma szerinti kategorizálása és nehézségének becslése

11:50 – 12:10 Zediu Álmos-Ágoston: Felhasználói értékeléseken alapuló collaborative filtering algoritmusok kiértékelése funkcionális környezetben

12:10 – 12:25 Szünet

12:25 – 12:45 Kaszta Tamás, Lieb Hanna-Georgina: Wavelet–alapú képfeldolgozás prototípusok segítségével

12:45 – 13:05 Fazakas Hunor-Attila: Monokuláris mélységbecslés

13:05 – 13:25 Viski Márk: Paraméter metszési módszerek összehasonlítása konvolúciós neurális hálózatokon

Néprajz szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, L1–es terem (Horea út 31. szám)

11:00 – 11:10 Köszöntés

11:10 – 11:45 dr. Fosztó László, kutató, szociálantropológus, Nemzeti Kisebbségkutató Plenáris előadás: Néprajzkutatók és romaintegráció. Néhány történeti példa.

11:45 – 12:00 Szünet

12:00 − 12:20 Demeter Noémi–Beatrix: Zselyki menyecskeavatás

12:20 − 12:40 Beke András: Az 1931–es csíkszentkirályi kántorválasztás háttere, társadalmi és intézményes vetületei

12:40 − 13:00 Vadász Benedek Miklós: A hagyományos gazdálkodás átalakulása Csekefalván

13:00 − 13:20 Ilyés Gyopár: Ballagási szalagok

Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: a Babes–Bolyai Tudományegyetem Alkalmazott Pszichológia Intézete és a Szociológia és Szociálismunkás–képző Kar épülete, 1. emelet, 101-es terem (1989 December 21 sugárút 128. szám, bejárat az Anghel Saligny utcából)

11:00 – 11:10 Köszöntő

11:10 – 11:30 dr. Dósa Zoltán előadása

11:30 – 11:50 Kiss Orsolya: A cukorbetegek alkalmazkodási sikeressége a betegségükhöz: protektív- és rizikótényezők

11:50 – 12:10 Gábor Emőke: Empátia priming hatása az érzelmi intelligenciára , önbecsülésre és az empátiahiányra , mint a grandiózus állapotnárcizmus egyik vonására

13:10 – 12:30 Nagy A.I. Gyula András: Hány “tollvonás” a trollkodás? Avagy a sötét legalább öt árnyalata: vonásagressziótól a szadizmusig

12:30 – 12:50 Dudás Tibor Dénes: A grit és önkontroll védőszerepének vizsgálata az észlelt stresszel szemben az akadémiai teljesítmény tükrében

12:50 – 13:10 Márton Panna: Homoszexualitással kapcsolatos attitűd : stabil vagy szociális normák által formált?

13:10 – 13:25 Szünet

13:25 – 13:45 Gere Edit: Szeretlek is, meg nem is –Avagy a poszttraumás stressz hatása a kötődési kapcsolatok kialakulására és jellegére

13:45 – 14:05 Virág Apor: Az önegyüttérzés , a ruminatív gondolatok , valamint a tudatos jelenlét mechanizmusai

14:05 – 14:25 Órás Tímea: Anyai tükörkép? –avagy a testkép és az étkezési attitűd anya–gyermek összefüggéseinek vizsgálata

14:25 – 14:45 Boros Anett: A párkapcsolati minőség és a neuroticizmus szerepe a korai szülői időszakban mutatkozó distresszben

14:45 – 15:00 Szünet

15:00 – 15:20 Kiss Csenge: Valódi előnyt jelent a tökéletességre való törekvés? –a perfekcionizmus és a teljesítményszorongás kapcsolata a jutalom és a feladat nehézségének tükrében

15:20 – 15:40 Makó Adrienn-Barbara: Halállal való megküzdés sürgősségi betegellátásban dolgozók , más területen dolgozó betegellátók és az átlagpopuláció körében

15:40 – 16:00 Iakob Ana-Erika: Amikor lejár a műszak: megküzdési mechanizmusok alkalmazása a másodlagos traumatizáció kezelésére a tűzoltók és SMURD mentőtisztek esetében

16:00 – 16:20 Tallián Anna: Gyógyító jelenlét: a Mindfulness Applikációk hatása a stressz, valamint szorongásos és depressziós tünetek csökkentésében

Fizika szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE főépület, Farkas Gyula terem (5/II, avagy 226–os terem) (M. Kogălniceanu utca 1. szám)

13:00 – 12:10 Köszöntés

13:10 – 13:30 Bálint Zsuzsánna: Töltött részecskék mozgása az anyagban –a nukleáris fékezőerő számítása

13:30 – 13:50 Szekely Norbert: Shield fejlesztése félvezető eszközök és érzékelők tanulmányozására

13:50 – 14:10 András Barnabás Tamás: Egyszerű robotok vezérlése multistabil dinamikai rendszerekkel

Dramaturgia és Filmművészet és filmelmélet szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Színház és Film Kar, 43-as terem (Mihail Kogălniceanu utca 4. szám)

13:00 – 13:10 Köszöntés

13:10 – 13:30 Holpár Anna: „A Varázshegyet sosem fogod elolvasni” –hiány és múltfeldolgozás a Nagymamával álmodtam c. autobiografikus előadásban

13:30 – 13:50 Horváth Mihály: A Hurlements en faveur de Sade (Guy Debord, 1952) és a Lettrista Internacionálé negációs politikája

13:30 – 13:50 Lajó Odil: Megélt idő. Emlékezet és szubjektivitás két kortárs spanyol női felnövésfilmben

13:50 – 14:00 Szünet

14:00 – 14:20 Lakó Anna: Fotográfia a vizuális antropológiában

14:20 – 14:40 Scheitli Dávid: Digitális technika hatása a filmiparra

14:40 – 15:00 Vida Tamás: Oroszország rövid története – Az új szovjet ember születése és bukása Szergej Loznyica dokumentumfilmjeiben

Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Főépület 5/I–es terem (Strada Mihail Kogălniceanu 1. szám)

14:00 – 14:10 Köszöntés

14:10 – 14:30 Toth Dóra: ROtravel: saját programtervező, romániai kirándulásokra

14:30 – 14:50 Salamon Csongor: MarPet Clean: Webalkalmazás szőnyegtisztítás igénylésére

14:50 – 15:10 Kis Csaba: FitNet: A sporttevékenységeket támogató közösségi platform

15:10 – 15:30 Keresztes Béla: Balance – a tudatos életmódot és önmagunk megismerését ösztönző webalkalmazás

15:30 – 15:45 Szünet

15:45 – 16:05 Gere Andor: Undeath – játékfejlesztés GameMaker Studio 2–ben A* útkereső algoritmussal és elvont gyár tervezési mintával

16:05 –16:25 Szabó Cintia: Tárgyalók foglalását megjelenítő kijelző

16:25 –16:45 Both Bence, Lukács István: Sensor Throne: Ülési testtartás javítása és megfigyelése telefonos alkalmazással

16:45 – 17:00 Szünet

17:00 – 17:20 Nagy Kristóf-Bálint, Bíró Dániel: ThermoSmart

17:20 – 17:40 Török István-Dániel, Krizbai Nándor: MyOwner

17:40 – 18:00 Domokos Nikolette-Beatrice, Szimma Hunor: Wanna Dance?: Latin táncfesztiválok szervezését és követését biztosító szoftverrendszer

18:00 – 18:20 Mátis Krisztián, Szilágyi Krisztián-Attila: Prophet: Hangfelismerés alapú automatikus teleprompter alkalmazás

18:20 – 18:35 Szünet

18:35 – 18:55 Imecs Bulcsú: Path-planner: városi tömegközlekedési hálózatok tervezését segítő webalkalmazás

18:55 – 19:15 Vincze Vivien: Első világháborús veszteséglisták digitalizálása

19:15 – 19:35 Szász-Váradi Gergő: Szerver nélküli függvények használata webalkalmazások fejlesztésére

Közgazdaság–és gazdálkodástudomány I.: Marketing szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE, FSEGA, 022–es terem (Teodor Mihali utca 58–60. szám)

15:00 – 15:10 Köszöntés

15:10 – 15:35 Nagy Kinga: Nemzetközi ruhamárka modellek testképének hatása a márkaértékre

15:35 – 16:00 Tövisi Júlia: Going plant–based: a növényi alapú élelmiszerekkel kapcsolatos vásárlási szándék vizsgálata

16:00 – 16:25 Bagoly Kriszta: A Scan&Go mobil alkalmazás elfogadása az erdélyi fogyasztók körében

16:25 – 16:35 Szünet

16:35 – 17:00 Filip Borostyán–Viktória: A Musette márka marketingkommunikációjának vetületei

17:00 – 17:20 Simon Zsuzsánna: Mircea Bravo által rendezett (rejtett)reklámok sikerének kulcsa, avagy miként kommunikáljunk a fogyasztókkal?

Gyógytorna, Testnevelés és Sport szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE SPORT Amfiteátrum (Pandurilor utca 7. szám)

16:00 – 16:05 Köszöntés

16:05 – 16:25 Jakab Dóra: A beltéri mászás hatásának vizsgálata a középiskolás tanulók önértékelési szintjére

16:25 – 16:45 Máthé Eszter: A Proprioceptív tréning hatása az instabil bokaízületre

16:45 – 17:05 Nyikora Norbert-Tibor: A végtagpreferenciából adódó erőbeli különbségek vizsgálata elemi osztályosoknál

17:05 – 17:25 Sándor Éva: A Parkinson-kór mozgásterápiája és hatásai

17:25 – 17:30 Szünet

17:30 – 17:50 Márkus Bernad Kevin –Mászásos tevékenység hatása a 14 –15 éves tanulók szorongási szintjére

17:50 – 18:10 Füzesi Mátyás: Chondromalacia patellae-s páciens vizsgálata és rehabilitálása

18:10 – 18:30 Hunyadi Szilárd: A végtagpreferenciából adódó teljesítménybeli különbségek vizsgálata elemi osztályosoknál

18:30 – 18:50 Nagy Blanka: A szétnyílt hasizom (Rectus Diastasis) regenerálási lehetőségei szülés után

18:50 – 18:55 Szünet

18:55 – 19:15 Gere Sámuel-István: Beltéri mászás hatásának vizsgálata a középiskolás tanulók erő –állóképességére

19:15 – 19:35 Geréb Beáta: A végtagpreferenciából adódó gyorsaságbeli különbségek vizsgálata elemi osztályosoknál

Humán erőforrás, Szociális munka és Szociológia, antropológia szekció

 • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
 • Helyszín: BBTE Szociológia tanszék, PL14–es terem (Dostoievski utca 38 szám)

17:00 – 17:10 Köszöntés

17:10 – 17:30 Gubás Szidónia: A fiatalok társadalmi részvételét támogató program vizsgálata Sepsiszentgyörgyön

17:30 – 17:50 Göthér Zsófia: Az információs és kommunikációs technológia által facilitált párkapcsolati erőszak

17:50 – 18:10 Kürti Tünde: Re: Generáció – Így él és dolgozik az Y generáció

18:10 – 18:20 Szünet

18:20 – 18:40 Kolozsvári Mónika-Imola: Férfi és női karrierutak erdélyi klasszikus zenészek narratíváiban

18:40 – 19:00 Csákány Krisztina-Eszter: “Válassz: üzletasszony vagy családanya” (Nőileg, 2020 november) Női vezetők reprezentációja a Nőileg c. erdélyi női folyóirat 2018–2022 közötti lapszámaiban.

19:00 – 19:20 Geréb Anna–Személyközi kapcsolatok erősítése a reziliencia fejlesztéséhez.

19:20 – 19:30 Köszönetmondás

Helyszíni regisztráció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20. 08:00-12:00
 • Helyszín: BBTE Főépület, Aula Magna terem előtti folyosó (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

Állam–és Jogtudomány szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE főépület, 101/Vasile Bogrea terem (első emelet) (M. Kogălniceanu utca 1. szám)

09:00 – 09:10 Köszöntés

09:10 – 09:30 Pap László és Horváth-Kovács Mátyás: Kisebbségi anyanyelvhasználat Romániában, különös tekintettel az önkormányzatokra

09:30 – 09:50 Petri Anna-Tünde: Az élelmiszer-pazarlás és -veszteség csökkentését célzó normatív rendelkezések az európai unióban, különös tekintettel Romániára

09:50 – 10:10 Incze Izabella-Janka: A művészet és a mesterséges intelligencia metszetében: A generatív AI által létrehozott szerzemények szerzői jogi aspektusai az Európai Unióban

10:10 – 10:20 Szünet

10:20 – 10:40 Szigyártó Nikolett: Újraélesztheti-e a modern technika Lombroso tanait? – Neurokriminológia alkalmazása a joggyakorlatban

10:40 – 11:00 Bokor Tünde és Biró Bernadett: Mars kolonizációjával kialakuló társadalmi rendszer szabályozása

11:00 – 11:15 Zárás, Köszönetnyilvánítás

Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE Pszichológia És Neveléstudományok Kar, 101 terem (Decembrie utca 1989 128. szám)

09:00 – 09:20 Köszöntés

09:20 – 10:20 Péntek Imre előadása: Transzlációs kognitív tudomány

10:20 – 10:40 Dundler Kata: Különbségvizsgálat az érzelemszabályozási stratégiák és kreatív művészeti tevékenységek mentén

10:40 – 11:00 Ferencz Boróka: Képes vagy elmenekülni a fájdalom elől, ha élénk a képzeleted? A képzelet élénkségének és a vizualizációnak a hatása a fájdalomészlelésre, jeges vizes teszt alkalmazásánál

11:00 – 11:20 Gábor Laura: Mi történik a képen? A vizuális gondolkodási stratégia fejlesztésének hatása a végrehajtó funkciókra és vizuális ingerpreferenciára

11:20 – 11:40 Ilyés Boglárka: Tanulható–e a tanulás?: A metakognitív stratégiák fejlesztésének hatása a metakognitív tudatosságra

11:40 – 12:00 Kassay Sára: Nincs okozat ok nélkül –Illuzórikus korreláció, a divergens gondolkodás és az élettel való elégedettség összefüggései

12:00 – 12:10 Szünet

12:10 – 12:30 Krika Orsolya: Az érzelmi intelligencia, a tartományspecifikus kreativitás és a tudati beállítódás közötti kapcsolat vizsgálata

12:30 – 12:50 Laczkó Fanni: Az apa–lánya kapcsolati minőség, önbecsülés és öndeterminációs személyiségvonások kapcsolati vizsgálata fiatal felnőtt nőknél

12:50 – 13:10 Visan Ramona–Melinda: Remote munkát végző ügyfélszolgálati alkalmazottak affektív szervezeti elkötelezettségének pszichológiai előrejelzői belépő szintű pozíciókban

Történelem és kulturális turizmus szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE főépület, 125 terem (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

9:00 – 9:10 Köszöntő

9:10 – 9:30 Váry–Sylvester Péter: A háromszéki sörfőzés története a dualizmus korában

9:30 –9:50 Póti Vivien–Tamara: "Emberőlés vétségében bűnősnek mondatik ki" Női gyilkosok a Szatmár megyei törvényszék elött 1880–1890 között.

9:50 – 10:10 Müller Tibor: Szabadkőműves □–ok Kolozsvár keletén

10:10 – 10:30 Szünet

10:30 – 10:50 Kelemen Lilla Kornélia: Zsidó reformerek az egyenjogusításon innen és túl. A Kolozsvári Magyar Izraelita Hitközség története

10:50 – 11:10 Kerekes Eszter: Nőkép Erdélyben a 19. század végén. Nők a Nagyvárad és a Magyar Polgár–Kolozsvár napilapok tükrében 1890–1900 között

11:10 – 11:30 Zan Antónia: Hinna, a 100 napos könyv. "Utolért a menőke", avagy Gróf Gyulai Lajos Olaszhonban tett utazása


Filozófia, jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, közigazgatás szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE főépülete, D.D. Roșca terem (I/132), (Mihail Kogălniceanu 1. szám)

10:00 – 10:10 Köszöntés

10:10 – 10:30 Sapataru Márk.Alek: Emberi természet, természeti állapot Hobbes és Locke politikai filozófiájában

10:30 – 10:50 Fekete Róbert: A fejvesztettség labirintusai – A formátlanság poszthumán víziói Georges Bataille-nál

10:50 – 11:10 Tanászi Hanna-Nóra: Az Európai Külügyi Szolgálat és a Közel-Kelet –Észak-Afrika régió

11:10 – 11:30 Bodó Johanna: A bizalom szerepe a közpolitikák elfogadottságában

Földrajz szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE Földrajz kar épülete, S27 terem (Clinicilor utca 5–7. szám)

10:00 – 10:10 Köszöntés

10:10 – 10:30 Lukács László: A kétnyelvű földrajzi atlasz térképeinek vetülatanalízise és georeferálása

10:30 – 10:50 Gál–Pál Péter: A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Gyergyószentmiklós és környékén

10:50 – 11:10 Sibianu Abigél , Székely Boglárka, Handra Máté: Árkos erózió vizsgálata a Bivalyos területén

11:10 – 11:20 Szünet

11:20 – 11:40 Matuz-Vitus Roland-István: A román nemzeti légitársaság működése a fenntarthatóság tükrében

11:40 – 12:00 Karikás István: A globális klímaváltozás hatása a természetes növénytakaróra a Nyugati-Alföldön

12:00 – 12:20 Troznai Boglárka Dorottya, Karacsi Krisztián, Hengán Hunor: Vízmosások alakulása a járvány idején a Bivalyos térségben

Geológia szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE Főépület, Amfiteatrul de mineralogie Eugen Stoicovici (Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

10:00 – 10:10 Köszöntés

10:10 – 10:30 László Ákos: Az Entzia macrescens széki populációinak fél éven át való nyomon követése: morfológiai változások és populáció dinamika

10:30 – 10:50 Varodi Sándor Tihamér: Morfometriai elemzések küküllődombói miocén (pannóniai) lelőhelyekről származó fosszilis kagylókon

10:50 – 11:10 Csabai Andor Bertalan: Az Erdélyi–medence egyes paleogén üledékes összleteinek mállási indexének meghatározása és befolyásoló tényezőinek megértése

11:10 – 11:20 Szünet

11:20 – 11:40 Babos Gábor: A Maros hordalékkúpjának és teraszainak geotermális potenciálja

11:40 – 12:00 Ozsvath Tamás: Alpi telér a Vâlcan–havasokban (Déli–Kárpátok)


Kémia I.: Biokémia és szerves kémia és Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar épülete (Arany János utca, 11. szám, 97. tanterem)

10:00 – 10:10 Megnyitó, résztvevők és zsűrik köszöntése

10:10 – 10:30 Nagy Loránd: (R)–1–ariletán–1–aminok és (S)–1–ariletán–1–ol előállítására alkalmas transzamináz–szénsavanhidráz bienzimatikus kaszkádrendszer

10:35 – 10:55 Fischer Melinda: Cu(II)–komplexek szintézise Schiff–bázisokkal és α–dioximokkal, ezek alkalmazhatóságai és fizikai-kémiai valamint biológiai vizsgálatai

11:00 – 11:20 Iszlai András-Ernő: Egy optimalizált immobilizálási módszer kifejlesztése a D–aminosav dehidrogenáz enzim esetében

11:20 – 11:30 Szünet

11:35 – 11:55 Biró Levente: A 2,7–dikarbonil–alkil–fluorének előállítása és fotofizikai tulajdonságaik vizsgálata, mint lehetséges alapvegyületek a napelem technológiában

12:00 – 12:20 Bujáki Eszter: Fe(II)–komplexek szintézise glioximokkal, bórsav–észterekkel, alkalmazhatóságuk, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálatuk

12:25 – 12:45 Rozsa Tamás: Indolo-karbazol származékok szintézise és szerkezetük felderítése

12:45 – 12:55 Szünet

13:00 – 13:20 Mezey Kinga-Noémi: UV-sugárzás elleni védelem: A fényvédők elemzése spektrofotometriás módszerrel

13:25 – 13:45 Ágoston Gyopárka: Adatbázisból felderített, új aromás ammónia–liáz szubsztráttartományának feltérképezése és katalitikus hatékonyságának növelése


Régészet szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: BBTE Főépület, Lucian Blaga terem (Farkas/Mihail Kogălniceanu utca 1. szám)

10:00 –10:10 Köszöntés

10:10 – 11:00 Nyitóelőadás: Dr. Romat Sándor: Tájhasználat a Nagykárolyi síkságon. Kaplony, mint Árpád-kori központ

11:00 – 11:25 Magyarosi Henrietta-Dorottya: Az amforák szerepe a daciai katonai egységek ellátásában és a római katonák mindennapi életében

11:25 – 11:50 Bálint Gergely: Egészség és szépség. Gyógyítás és szépítkezés a mikházi római leletek tükrében

11:50 – 12:15 Lovász Timea: Üveggyöngy leletek Dacia Porolissensis katonai táboraiból

12:15 – 12:30 Szünet

12:30 – 12:55 Aszalos Henrietta: Kora újkori és újkori kerámialeletek a marosvásárhelyi várból

12:55 – 13:20 Vajna Éva-Eunika: Udvarhelyszék templom körüli temetőinek elemzése

13:20 – 13:45 Fákó Róbert: Régészet vagy sem? A titokzatos Frozen Charlotte baba esete.


Művészet, művészettudomány és művészettörténet szekció

 • Időpont: Szombat, 2023. 05. 20.
 • Helyszín: EME előadóterme (Napoca utca 2. szám)

11:00 – 11:10 Köszöntés

11:10 – 11:30 Kinde Anna előadása: Virtuális és valóságos múzeumi térélmények

11:30 – 11:50 Folyi Bence: Jordán és Vörös–tenger perszonifikációk I. –Egzegézis

11:50 – 12:10 Miklós Mária Réka: A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom falképei

12:10 – 12:30 Füstös Paul: Kegyességre sarkalló ábrázolások 18–19. századi erdélyi református szószékmellvédeken

12:30 – 12:45 Szünet

13:45 – 13:05 Opra Gyöngyike: Az új társadalom munkásai Mohi Sándor zsánerképein

13:05 – 13:25 András Bernadett Andrea: Modern művészeti tendenciák megjelenése az Utunk hetilap vizuális arculatában 1964–1968 között

13:25 – 13:45 Pakulár Sára: "Kolozsvári telefonház, / száz az ablak, egyen sincs rács" –A szocmodern építészet jelentős példája: a kolozsvári Telefonpalota

13:45 – 14:05 Sipos Ottilia: Örökségvédelem és értékteremtés. A szárhegyi „Barátság” alkotótábor első tíz éve.


Záró gála

 • Időpont: 2023. 05. 21, 15:00
 • Helyszín: BBTE Auditorium Maximum (Mihail Kogălniceanu utca 5. szám)