logo

Szabályzat


Bevezető - fogalommagyarázat

Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ezentúl ETDK néven jelenik meg) 1999-ben indult útjára. Azóta szervezik diákok diákoknak ezt a szakmai és tudományos eseményt, ahol a résztvevőknek lehetőségük van bekerülni Kolozsvár akadémiai közösségébe. Az ETDK lehetőséget ad minden felsőoktatásban résztvevő diáknak, hogy magyarul mutassa be kutatását, dolgozatát, amelyet szakmai zsűri értékel, ezáltal egy releváns visszajelzést adva a munkájukról. Mindezek mellett lehetőséget biztosít a kiemelkedően jól teljesítő diákoknak részt venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (ezentúl OTDK néven jelenik meg), ahova a zsűri értékelését követően juthatnak tovább.

A jelentkezés

A jelentkezés minden évben az aktuálisan meghirdetett felületen zajlik, a szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelentkezési feltételeken évről-évre változtathassanak.

Minden romániai vagy külföldi felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatónak joga van az ETDK bármely szekciójában dolgozatot bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti.

Új szekció indítását javasolhatja a résztvevő, ha a meghirdetettek közül nem talál a dolgozatának megfelelőt.

Egy szerző több dolgozattal is jelentkezhet a konferenciára, amiket nem feltétlenül kell ugyanabba a szekcióba benevezni.

Mivel a szervezők (ebben az esetben a szekcióvezetők és a koordinátorok) is diákok, a szervezési folyamat ellenére is van lehetőségük jelentkezni a konferenciára, hogy szakmai véleményt kapjanak munkájukról.

A szekciók

Egy szekció indulásához minimum 5 dolgozat kell összegyűljön. Amennyiben vannak olyan szekciók, ahol ez nem teljesül, a szervezők és a Tagozati Tanács közösen meghozza a szekciók összevonására vonatkozó döntést. Fellebbezni konkrét javaslatok megléte mellett az ETDK hivatalos e-mail címén lehet. Abban az esetben, ha a dolgozatok leadásakor módosul a dolgozatok száma az adott szekcióban és kevesebb lesz, mint a minimum, amivel indul szekció, a szervezők összevonják a szekciót egy másikkal.

A meghirdetett 43 szekció mellett a résztvevők a jelentkezésnél új szekciókat javasolhatnak. Ha a szervező intézmények indokoltnak gondolják a javaslatot, és minimum 5 dolgozatot neveznének be a jelentkezők az adott szekcióba, indulhat a szóban forgó szekció. Ez csak abban az esetben, ha a dolgozatok leadását követően megvan a szekció indításához való minimum dolgozatszám.

Maximum 5, minimum 3 zsűri bírálja a szekciókba benevezett dolgozatokat az előre megadott kritériumok alapján, amelyek minden szekció esetében szakspecifikusak.

A dolgozat

Minden dolgozat meg kell feleljen a szekciójában meghatározott kritériumoknak, nyelvi és formai követelményeknek.

A dolgozatnak a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

• egy szerzője lehet;

• maximum négy társszerzője lehet;

• kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője;

• egy adott dolgozat csak egy szekcióban mutatható be;

• a dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;

• megközelítésében és megírásában legyen eredeti;

• nem lehet a tantervben előírt valamely feladat megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat, már megvédett szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat, de lehet helyi (intézményi) szintű konferencián már bemutatott dolgozat.

Formai követelmények:

Minimum terjedelem: 20 oldal

Maximum terjedelem: 40 oldal

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12

Sorköz: 1.5

Nyitó oldal / fedőlap: szerző(k) neve(i), témavezető neve, cím, szekció neve, a rendezvény teljes neve, évszám, az intézmény neve, ahova aktuálisan szól a szerző jogviszonya

Záró oldal: hivatkozások

Absztrakt: 500-2500 karakter sorközökkel együtt

Megjegyzés: A dolgozat terjedelme tartalmazza a nyitó és záró oldalakat is, a mellékletet viszont nem.

Adatellenőrzés

Az adatellenőrzés az a folyamat, amikor a szervezők minden résztvevőnek külön ellenőrzik a regisztráció során megadott adatait és azoknak helyességét. Amennyiben valamilyen hibát észlelnek a feltöltött dokumentumokkal kapcsolatban, felkeresik a résztvevőt, és felhívják a figyelmét a hiányosságra, amit később pótolni tud. Ami adatellenőrzéskor már nem pótolható, az a dolgozat, a mellékletek és a kivonat, így ezeket a dokumentumokat a dolgozat leadásának határidejéig fel kell tölteni a megadott felületre.

A dolgozat bemutatása

A dolgozatokat a konferencia keretén belül megszervezett szekciókban kötelesek a résztvevők bemutatni, abban az időpontban, amikor beosztásra kerülnek. A dolgozat bemutatása egy vizuális segédanyaggal történik, amelyet nem kell előzőleg leadni, bemutatni. A bemutatás nyelve kizárólag magyar lehet, más nyelvű prezentáció nem megengedett. 15 perc áll rendelkezésére az előadónak bemutatni munkáját, a zsűri számára pedig 5 perc van biztosítva feltenni kérdéseiket. Az időkeret nem megfelelő betartása pontlevonást von maga után.

Megnyitó és zárógála

A megnyitón és a zárógálán kötelező a részvétel minden résztvevő számára. Az események minden évben az éppen aktuálisan meghirdetett helyszínen zajlanak. 

Díjazás

A díjazásról minden szekció esetében a szakmai zsűri gondoskodik, akik egy előre megadott és a különböző egyetemi karok által elfogadott pontozási kritérium alapján értékelik a dolgozatokat és a bemutatás módját. 

A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói a többi résztvevővel azonos feltételek mellett helyezést érhetnek el, díjat és OTDK-ra való nevezést viszont nem kaphatnak. A díjban részesülő diákok pénzjutalomban is részesülnek, a helyezést elérő diákok azonban nem.

A díjazás a következő formában történik: I. díj/helyezés, II. díj/helyezés, III. díj/helyezés, dicséret vagy különdíj kerül kiosztásra. Az I. díjra való minősítés feltétele: a végső pontszám ≥ 90 pont, a II. díjra való minősítés feltétele: a végső pontszám ≥ 80 pont, III. díj, dicséret vagy különdíj esetén a feltétel: végső pontszám ≥ 70 pont. Szekciónként lehetőleg egy-egy, de legfeljebb két-két I., II. és III. díjat lehet kiosztani. Abban az esetben, ha két dolgozatot ítél a zsűri ugyanarra a díjra, kötelező módon azonosak kell legyenek a pontszámok, két tizedes pontossággal.

A bírálóknak, illetve a különböző támogatóknak ugyanakkor jogában áll tetszés szerint különdíjat kiosztani. A különdíjakat azonban ők kell felajánlják, biztosítsák. Csak abban az esetben osztható ki különdíj, ha a zárógálán átveheti azt a díjazott.

Az OTDK- ra a zsűri döntése alapján kerülhet ki egy dolgozat, ami minimum 75 pontot kell elérjen.