logo
Állam- és jogtudomány
Biológia
Dramaturgia
Filmművészet és filmelmélet
Filozófia
Fizika
Földrajz
Geológia
Gyógypedagógia
Gyógytorna, testnevelés és sport
Humán erőforrás
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia
Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
Kommunikáció
Környezettudomány
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III.: Pénzügy
Kulturális turizmus
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
Magyar irodalom II. Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom
Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
Magyar nyelvtudomány
Matematika és módszertan
Művészet, művészettudomány és művészettörténet
Néprajz
Pedagógia I.: Általános pedagógia
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
Politológia és közigazgatás
Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia
Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia
Régészet
Szociális munka
Szociológia és antropológia
Teológia I.: Protestáns teológia
Teológia II.: Római Katolikus teológia
Területfejlesztés, turizmus
Történelem
Újságírás
Zeneművészet és zenetudomány