logo
Állam- és jogtudomány
Dr. Lázár Laura
Pál Előd
Ilyés Zsolt
Biológia
dr. Pap Péter László
dr. Székely Gyöngyi
dr. Fenesi Annamária
dr. Benedek Klára
Dramaturgia és Filmművészet, filmelmélet
dr. Virginás Andrea
dr. Zsigmond Andrea
dr. Zágoni Balázs
dr. Katona József
Filozófia, jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, közigazgatás
dr. Soós Amália
drd. Bíró Noémi
drd. Ivácson András Áron
dr. Sata Kinga Koretta
dr. Tóth Szilárd
Fizika
dr. Borbély Sándor
dr. Bende Attila
dr. Járai-Szabó Ferenc
Földrajz
dr. Kovács Csaba- Miklós
dr. Havadi Nagy Kinga Xenia
dr. Nagy Julia-Angéla
dr. Ujvárosi Tamás
Geológia
dr. Nagy Egon-Zsolt
Szabó Botond
Hening Kinga
Gyógytorna, testnevelés és sport
Dr. Boros - Balint Iuliana
Kósa- Kovács Mária
Chelaru Hajnal
Humán erőforrás, Szociális munka és Szociológia, antropológia
dr. Kiss Dénes
dr. Müller Fábián Andrea
Deák Enikő
Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk
dr. Bodó Zalán
dr. Csató Lehel
drd. Pável Szabolcs
dr. Iclănzan David Andrei
Informatika II.: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások
dr. Kolumbán Sándor
dr. Sulyok Csaba
dr. Simon Károly
dr. Szenkovits Annamária
W. Szabó Péter
Kémia I.: Biokémia és szerves kémia és Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia
Lect. dr. Deák Noémi
Lect. dr. Tőtős Róbert
Lect. dr. ing. Kun Attila Zsolt
Lect. dr. ing. Szőke Árpád
Kommunikáció
Dr. Glózer Rita
Dr. Varga Szilvia
Dr. Benedek István
Dr. Györgyjakab Izabella
Dr. habil Guld Ádam
Környezettudomány
dr. Lázár István
dr. Réti Kinga
dr. Temerdek Iván Kinga
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I.: Marketing
dr. Săplăcan Zsuzsa
dr. Horváth Réka
Vizeli Ibolya
dr. Csepeti Ádám
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II.: Menedzsment és Pénzügy
Dr. Györfy Lehel
Dr. Berényi László
Drd. Kelemen Kincső
Drd. Csíki Ottó
Borsos András
Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma
dr. Dóczy Örs
dr. Gábor Csilla
drd. Szmutku Melinda
Magyar irodalom II. Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom és Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet
dr. Balázs Imre József
dr. Pieldner Judit
dr. Balogh Gergő
drd. Fülöp Dorottya
Magyar nyelvtudomány
dr. Fazakas Emese
dr. Kádár Edith
dr. Zsemlyei Borbála
Művészet, művészettudomány és művészettörténet
Újvári Dorottya
Portik Blénessy Ágota
Kinde Anna
Néprajz
dr. Szikszai Mária
dr. Peti Lehel
Lingvay Julianna
dr. Bakos Áron
Pedagógia I.: Általános pedagógia és Gyógypedagógia
dr. Stark Gabriela
dr. Lazsádi Csilla
dr. Dezső Renáta Anna
Dr. Veres Anna
Dr. Farcas Zsuzsa
Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan
dr. Lakatos-Fleisz Katalin
dr. Gál Éva
dr. Buda András
dr. Kádár Annamária
Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia
dr. Bernáth (Vincze) Anna Emese
dr. Orbán Réka
dr. Péntek Imre
Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia
dr. Dósa Zoltán
drd. Barta Andrea
Dr. Dávid-Kacsó Ágnes
dr. Antal Imola
Régészet
dr. Romát Sándor
dr. Lupescu Radu
dr. Dobos Alpár
dr. Bajusz Mátyás
Teológia I.: Protestáns teológia
dr. Kató Szabolcs Ferencz
dr. habil. Püsök Sarolta
dr. Ősz Sándor Előd
Prof. dr. Geréb Zsolt
dr. Kovács Szabolcs
dr. Lakatos Sándor
Teológia II.: Római Katolikus teológia
dr. Orbán Szabolcs
dr. Bodor Attila
drd. Székely Beáta
Történelem és kulturális turizmus
Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
drd. Ladó Árpád-Gellért
dr. György Árpád Botond
dr. Gergely Zoltán
Zeneművészet és zenetudomány
dr. Fekete Miklós
dr. Gergely Zoltán
Jakabffy Tamás